1904-10 Mælkekuske foran Thise A/M 1904-10. Sundsørevej 62

Nummer B3896
Type Billeder
Beskrivelse Mælkekuske foran Thise A/M 1904-10. Sundsørevej 62
Bemærkning Mejeriet i Thise er oprettet 1887 som privat mejeri, nærmest som en filial af Esper Andersens mejeri i Jebjerg (1883). 1893-1969 Andelsmejeriet "Dybbækdal".
Ifølge mejeriets vedtægter (1905) var foreningens
formål "ved Sammenslutning at bringe det mest mulige ud af vore Mejeriprodukter ved Andemsmejeriet "Dybbækdal".
Mælken leveredes i 1905 fra beboere i Thise,
Mogenstrup, Langesgård, Stouby, Vejsmark oig
St.Brokholm. Med 64 stemmer for og 9 imod besluttedes det den 29.10.1968 at sælge mejeriet til mejeribestyrer
P.E.Pedersen for 148.000 kr. Ved den ekstra generalforsamling 29.3.1969 stemte 62 for- og 2 imod salget. 2 stemte blankt.
Overtagelsen skete pr. 1.4.1969.
Thise Mejeri blev i 1980-erne kendt for sine økologiske produkter.
Periode 1904 - 1910
Fotograf Ukendt
Størrelse 12,5x17,5 cm
Materiale S/h positiv:
Se på kort
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;