1916-17 Jebjerg Andelsmejeri, Roslevvej 17.

Nummer B1709
Type Billeder
Beskrivelse
Jebjerg Andelsmejeri, Roslevvej 17
(1961 flyttet til Østergade)
Bemærkning Esper Andersen, en gårdmandssøn fra Lyby, der
havde taget mejeriuddannelse på Ladelund, købte i efteråret 1883 en ejendom i Jebjerg. Med i købet fik han en kontrakt på 83 køer, der skulle levere mælk til et fællesmejeri i 5 år. 23.10.184 begynder Jebjerg Mejeri; fra 1885-92 oprettedes yderligere 9 fællesmejerier, således at Salling er dækket af fællesmejerier, inden andelsmejerierne vinder frem i 1990-erne.
(Gamstrup Andelsmejeri er oprettet 1886)
Thise Mejeri er oprettet 1887, nærmest som en
filial af Jebjerg Mejeri.
Efter nogle måneders drift fik Jebjerg Mejeri mælk fra o.250 køer.
1894 var fællesmejeriets sidste driftår. Det var
anlagt for 8000 kr. Andelsmejeriet købte for 10000 kr, der betaltes af beboerne i Jebjerg-Lyby, Grønning og Grinderslev sogne.
Overgangen til andelsmejeri i Jebjerg synes 1893 at være sket ret gnidningsløst. Driften startede 28.10.1894. Andelsmejeriet havde fra starten tilsluttet 193 leverandører med i alt 900 køer - derefter stigende jævnt. 1899/1900 var tilsluttet 260 leverandører med i alt 1200 køer.
Den leverede mælk var da forøget med 63%.
Mejeriet flyttede først til Roslevvej 17 (B 1709),
og den gamle mejeribygning solgtes til Salling
Højskole og indgår endnu i bygningskomplekset ved Salling Ungdomsskole, Nørrealle 1A.
1961 flyttede andelsmejeriet fra Roslevvej 17 til
Østergade 51 i Jebjerg.
Efter fusion med Skiveegnens Mejeriselskab, blev Jebjerg Andelsmejeri lukket i marts 1994.
Periode 1916 - 1917
Dateringsnote 1916-17
Fotograf Ukendt
Størrelse 12x16 cm
Materiale S/h positiv:
Se på kort
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;