1892-1971 Breum Bryghus. Klostervej 5, Breum Breum Bryghus & Mineralvandsfab. A/S

Nummer A509
Type Arkivalier
Arkivskaber Breum Bryghus. Klostervej 5, Breum
Beskrivelse Breum Bryghus, Klostervej 5, Breum
Breum Bryghus & Mineralvandsfab. A/S
Bemærkning Se også Salling Mostfabrik (A 510)

Breum Bryghus er anmeldt 5.3.1882. Bryghuset blev dengang grundlagt med det formål at forsyne omegnens mange herregårde med øl.
Anders Christian Knudsen fik 27.9.1888 af herredsfogeden i Skive næringsbevis som brygger i Breum (født 26.9.1856 i Junget). Han nævnes som brygger 1883-1916
Ifl. annonce i Morsø Folkeblad annoncerer Anders Knudsen 1.10.1901 "Mit Bryggeri og Maltgøreri tilligemed 12 Tdr. Land.." til salg, hvilket dog ikke sker. Fra 1916-18 synes sønnen Morten Knudsen at forestå bryggeriet.
Driftsbog aut. dec.1912 for A.Chr.Knudsen.
20.9.1918 for S.K. (Chr.) Sørensen, der overtog bryggeriet allerede 1.7.1918, 24 år gl. (f. 10.5. 1894 i Løgstør; søn af J.P.Sørensen)
I de første år produceredes kun ankerøl, fra 1925 flaskeøl. Bryghuset maltede selv kornet i malteriet, der lå i hovedbygningens kælder. (kaldes også Breum Bryghus og Maltfabrik)
29.2.1960 autorisation for A/S Breum Bryghus og Mineralvandsfabrik.
Ifl. aktieprotokol 1959-67 40 aktier á 5000 kr
- fru Nana Nielsen, Roslev
- Søren K.Sørensen, Breum
- Egon Sørensen, Breum
- gartner Jens Sørensen, Breum
- brygger Georg Sørensen, Breum
Thor-Randers øldepot 1937-39
Ceres øldepot 1937-efter 1967
Desuden Salling Mostfabrik A.m.b.a 1936-o.1962 med en årsproduktion op til 200.000 flasker most.
Også private fik presset deres frugt på mosteriet.
På hovedbygningens loft var fra bryghusets start indrettet et korntørreri, hvor omegnens folk fik tørret deres korn på kun et par dage. Årligttørredes ca. 300 tons korn.
Under besættelsen (1940-45) tørredes roesnitter til fremstilling af kaffesurrogat; og 1943 indledtes udpresning af sukker fra sukkerroer til sirup.
Den samlede virksomhed beskæftigede da max. 14-15 mand, mod normalt 9 ansatte.
Efter en modernisering i 1952 skænkedes det gamle brygværk til et planlagt Nordjysk Industrimuseum i Aalborg.
I 1950-erne produceredes i alt årligt ca 6 millioner flasker øl, æblemost og sodavand (appelsin, citron, lemon, hindbær, og sportsvand samt "Maxi-Cola")
Produktion af øl ophørte o.1968 (først pilsnerøl, senest hvidtøl- og frokostøl).
Aktieselskabet opløstes 1977 efter tvangsauktion.
Mineralvandsfabrikken lukkede efter betalingsstandsning 1.4.1971, hvorefter baghusene med bl.a. mineralvandsproduktionen blev nedrevet.
Periode 1883 - 1918
Dateringsnote 1892-1971
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

1-4 1892-1991 - Sager
5-48 1918-1971 - Regnskabsmateriale
49-57 1927-1972 - Regnskabsmateriale
58-68 1918-1971 - Sager
69-82 1918-1971 - Sager
83-85 1930-1966 - Sager
86-90 1921-1963 - Sager
91-110 1913-1961 - Sager
111-116 1917-1967 - Sager
117-119 1937-1971 - Sager
120 1924-1960 - Diverse andet
121-125 1921-1963 - Diverse andet
Top
;