Aalborg Fodbolddommerklub

Nummer A273
Type Arkivalier
Arkivskaber
Finn Nielsen
Beskrivelse Aalborg Fodbolddommerklub.
Medstifter: Kaj Eriksen, Idrætsklubben "Chang".

Æresmedlemmer:
Kai Gregersen tog dommereksamen i 1964 i Århus. I 1974 fik Kai job på Hasseris Gymnasium, og helt naturligt meldte han sig under fanerne i Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han som aktiv nåede et par år i serie 2.
Kai nåede at sidde i bestyrelsen i tre perioder, hvor han straks blev valgt som formand for bedømmerudvalget, noget han fortsatte med, efter han igen var trådt ud af bestyrelsen.
I 1978 begyndte Kai som bedømmer (udvikler i dag), og var i perioden 1983-2008 unionsbedømmer under JBU.
Kai har via sit job altid interesseret sig for at undervise, og begyndte derfor først i firserne at undervise dommeraspiranter. Dette var dog ikke nok for Kai, der efterfølgende bestod DBU`s instruktørprøve i 1983, for i 1991 at avancere til lovfortolker.
Når der blev afholdt dommereksaminer i Jylland og på Fyn, fik Kai tjansen som ”ansvarshavende”/garant for, at lovfortolkerne kom ud og holdt eksamen. Ved overgangen til den nye struktur opnåede Kai status som diplominstruktør.
Kai har medvirket som dommereksaminar for omkring 2000 aspiranter.

Preben Krøldrup tog dommereksamen i 1972 og meldte sig straks ind i Aalborg Fodbolddommerklub. Preben toppede i den næstbedste række, 1. division.
Preben har igennem mange år bidraget til arbejdet i eller omkring dommerklubben, og han sætter stor ære i at hjælpe unge dommere godt på vej. Han har således været en del af det store arbejde i den tidligere regionale talentgruppe igennem en lang årrække, og han har virket som udvikler gennem mange år til og med Danmarksserien. Som udvikler og blandt talenterne er Preben kendt for sine mange sjove udtryk og beskrivelser af situationer på banen.
Preben var gennem 10 år, fra 1991-2001, formand for Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han som altid ydede en stor og dedikeret indsats for dommerklubben.

Stig Hansen tog sin dommereksamen i 1978 og meldte sig straks ind i dommerklubben. Hans aktive karriere som dommer var på lokal niveau indenfor JBU’s lokale rækker.
Stig trådte ind i Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse i 1998 og han blev efterfølgende formand i 2001 frem til han måtte trække sig fra posten i 2004 af personlige årsager. I 2003-2004 var han endvidere en del af JFU’s bestyrelse.
Stig sidder i den JBU’s nordjyske dommerområdegruppe, hvor han bl.a. koordinerer alt vedr. teoretisk og fysisk test, ligesom han styrer udviklinger og vejledninger indenfor dommerområdegruppen. Han er samtidig teoriinstruktør og er altid god for en gennemgang af fodboldloven på vinterens kurser.

Carl-Johan Christensen tog dommereksamen i 1981 og meldte sig straks ind i Aalborg Fodbolddommerklub. Han blev hurtigt divisionsdommer og FIFA linjedommer og deltog blandt andet som linjedommer ved VM i USA i 1994.
I 1994 blev han valgt ind i bestyrelsen for Aalborg Fodbolddommerklub, hvor han i mange år var en dygtig og værdsat sekretær og i 2014 blev han valgt som klubbens formand.
Carl-Johan har i mange år interesseret sig særligt for talentarbejdet i klubben og denne interesse har det øvrige Danmark også nydt godt af gennem et mangeårigt arbejde med de bedste talenter i landet.
Han er uddannet DBU-instruktør og her er det selvfølgelig linjedommeruddannelsen, der har hans store interesse. Han er desuden instruktør i både futsal og indefodbold.

Ib Alstrup tog dommereksamen 7. marts 1971, og meldte sig straks herefter ind i dommerklubben, selvom han på dette tidspunkt stadig var aktiv spiller i Nørresundby Boldklub. Som aktiv dommer nåede Ib at dømme serie 1 i fire sæsoner, men alligevel er han nu kendt ikke blot i Aalborg, men vel i hele landet. I slutningen af 2015 rundede Ib således imponerende 6000 fodboldkampe, og har i 2019 rundet 6500, og med indslag både i TV2 Nordjylland og på DBU-Jyllands hjemmeside blev Ib’s navn kendt blandt alle i dommerverdenen. Han er i 2019 fortsat aktiv.
Ib har derudover været aktiv på andre områder. Han var i 1978-1982 sekretær i dommerklubbens bestyrelse og virkede som dommerbedømmer fra 1983 til 1996. Han er fortsat meget aktiv i dommerklubben og deltager i stort set alle arrangementer.
Ib har altid været en god repræsentant for dommerklubben og dommergerningen. Han er altid smilende, møder op i god tid, er velforberedt, og stort set alle er glade, når de ser at det er Ib, der er dagens dommer.
Født/stiftet 27.02.1927
Periode 1927 - 2017
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

C 1937 - Cirkulærer
U 1937 - Udklip
A 1937 - Diverse andet

Søg videre i SIFA Idrætshistorisk Samling

Top
;