Kølvrå skole

Nummer A13
Type Arkivalier
Arkivskaber
Kølvrå Skole
Beskrivelse Kølvrå Skole (-1902), Kølvrågård
Kølvrå Skole (1902-1953), Herningvej 24
Kølvrå Skole (1953-2008), Vibevej 2
Død/nedlagt 2008
Bemærkning Op til begyndelsen af 1900-tallet var der ikke nogen selvstændig bygning til skolen. Skolen i Kølvrå var bi-skole og hørte under Grove, som iøvrigt selv fik sin egen stråtækte skole i 1894.

Én stue med lergulv i den ene ende af den gamle Kølvrågård, blev brugt som skolestue og udgjorde det første egentlige undervisningssted. Børnene blev for det meste undervist af en vinterlærer. Da det gik godt med skolen, begyndte man også at holde sommerskole nogle år før århundredeskiftet.

I 1902 blev der bygget en skole på Kølvrågårds mark (nuv. Herningvej 24) og ansat en enelærer i fast stilling. Han hed Niels Madsen og var lærer på skolen i hele 43 år. På skolen boede lærer Niels Madsen i bygningens vestlige del.

Da krigen kom lukkede tyskerne skolen i begyndelsen af april 1944, idet den lå på det areal, som var under indretning til Flieger Horst Grove (Se A43). Sognerådet arbejdede dog for at løse skoleproblemet, og formåede at få en aftale i stand med at indrette en skolestue i stuehuset hos brdr. Philbert i Uhre, hvor der iøvrigt også blev indrettet en lejlighed til lærer Madsen. Her blev undervisningen genoptaget og børnene blev undervist indtil befrielsen.

Efter krigen blev undervisningen genoptaget i den gamle skole. På tidspunkter hvor der var andre lærere tilknyttet skolen, boede disse i perioder hos familien Mark på den nærliggende "Mosegården".

I den nyetablerede Kølvrå by voksede befolkningstallet kraftigt fra 1950 og fremad, så allerede i 1953 blev det nødvendigt at bygge en ny tre-klasset centralskole til de ialt 108 børn i stedet for den gamle skole, der lå på flyvestationens ydre område. I skolens umiddelbare nærhed blev der opført to en-familieshuse til første- og andenlæreren ved skolen.

Skolen blev indviet 10. april 1953 af amtmand Sommer Andersen fra Ringkøbing. Skolen var helt moderne og ifølge aviserne lydisoleret lige så godt som Radiohuset på grund af støjen fra de mange jetfly, der jævnligt afbrød undervisningen. Skolen havde både toiletter, sløjdlokale og skolekøkken. Det var den gang meget usædvanligt for en landsbyskole. Skolen blev tegnet af arkitekt Ernst Thomsen, arkitektkontoret, Silkeborg.

Allerede få år efter var skolen allerede for lille og den udvidet med en tilbygning.

I 1959 indgik skolen i skoleforbund med Centralskoeln i Karup, således at alle 8 og 9 klasser undervises i Kølvrå og alle realister i Karup.

I 1960 blev de ældste elever fra den nye lilleskole i Grove overført til Kølvrå.
I 1963 var elevtallet omkring 300.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970, blev de ældste elever fra Grove området overført til Haderup Centralskole.

1. august 1971 oprettedes der børnehaveklasser på såvel Karup som Kølvrå skoler.

På byrådsmøde 16. oktober 1973 besluttedes at sælge to lærerboliger. Boligen på Gyvelvej 4 blev solgt for 100.000 kr. og boligen på Ringvej 44 for 111.000 kr.

I perioden januar-april 1974 opførtes en ny 186 m2 bygning i skolegården. Denne skulle anvendes til undervisning i formning, da de gamle formningslokaler, grundet loftshøjden, var kasseret af arbejdstilsynet. Den nye bygning blev indrettet med toiletter, håndvask og depotrum i den ene ende. Bygningen blev taget i brug 17. april.

I 1978 blev det vedtaget at afvikle overbygningen og flytte de ældste elever til Karup. Ved begyndelsen af år 2000 havde skolen omkring 100 elever.

Ved 50-års jubilæet i 2003 lykkedes det at indbyde 1300 tidligere elever ud af de ca. 2000, som indtil da havde gået på skolen. I alt 654 mødte op på jubilæumsdagen i maj måned.

I 2008 blev skolen lukket og herefter sat til salg. Eleverne blev overført til Karup Skole (Se A69).
En del af bygningerne blev istandsat og fra sommeren 2009 udlejet til Flyvevåbnets Føringsskole og Operationsstøtte Skole (FFOS). FFOS blev senere omdøbt til Air Force Training Center (AFTC), som brugte lokalerne primært til undervisning af kommende over- og seniorsergenter. Efter Forsvaret havde opsagt aftalen om leje af skolen rykkede man ud, og pr. 1. august 2017, stod hele skolen igen tom.

I midten af 2018 købte Boligselskabet Sct. Jørgen skolen af Viborg Kommune for 600.000 kr. Efter længere tids overvejelser besluttede Boligselskabet, at store dele af skolen skulle rives ned, og resten renoveres og ombygges for at skabe faciliteter for viceværter samt lokaler til beboer og borgeraktiviteter i et nyt aktivitetshus for Kølvrå og omegn. Alene den fløj som står vinkelret på Vibevej samt bygningen i skolegården skulle bibeholdes mens resten nedrives.
Nedrivningen påbegyndtes i uge 32-33 2020.

Sct. Jørgen, har 181 boliger i Kølvrå i Afdeling 111, Granly (A36), mens Boligselskabet Viborg råder over 160 boliger.

Materialet indeholder desuden en hel del kronologik sorterede, men ikke digitaliserede avisartikler.
Periode 1950 - 2020
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Grove Sogn (1893-2050)
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv i Karup

Yderligere indhold

1 1966-1998 - Regnskabsmateriale
1a 1975 - Korrespondance
2 1960-1961 - Dagbøger, memoirer o.l.
3 1951-1962 - Ejendomsdokumenter
4 1978 - Diverse andet
5 1950 - billeder
5a 2000-2003 - CD og DVD
6 1952-2009 - Udklip
Top
;