Jacob Michael Budtz (1805-1871) og Elline Marie Budtz f. Schovbye (1825-1856) og Thora Louise Budtz (1852-1863)

Nummer B100313
Type Billeder
Beskrivelse
Jacob Michael Budtz (1805-1871)
og
Elline Marie Budtz f. Schovbye (1825-1856)
og
Thora Louise Budtz (1852-1863)
Mårslet Kirkegård. Gravsted U284. Foto maj 2011.
Gravstenen er fundet bevaringsværdig og er fredet 2010.
----------
Tekst på gravsten:
SOGNEPRÆST
JACOB MICHAEL BUDTZ
* 1805 + 1871
ELLINE MARIE BUDTZ
FØDT SCHOUBYE
* 1825 + 1856
THORA LOUISE BUDTZ
* 1852 + 1863
KÆRLIGHEDEN BORTFALDER ALDRIG
--------------
Faktuelle oplysninger:
Jacob Michael Budtz
Født: 1805
Død: 04-05-1871 Mårslet
Elline Marie Budtz
(* Schovbye)
Født: 23-09- 1825 Ulbjerg
Død: 09-10- 1856 Mårslet
Thora Louise Budtz
Født: 23-10-1852 Mårslet
Død: 26-04-1863 Mårslet
-------------
Jacob Budtz var født 20/8 1805 i Laurberg og døde 4/5 1871 i Mårslet.
Han var søn af sognepræst Chr. L. Budtz i Ødum-Hadbjerg og hustru Anna Marie Friis.
Student fra Randers 1824, cand. Teol. 1832, kapellan Strandby-Farsø 1833 – 36, kapellan i Gylling 1837 og sognepræst i Mårslet 8/3 1841.
Jacob Budtz er den anden af Mårslets 17 præster, der nedstammer fra Rasmus Pedersen Thestrup – se stamtavlen side 16.

Året efter Jacob Budtz ankomst til Mårslet blev der oprettet sogneråd, hvortil sognets præst de første år var selvskreven medlem.
Da sognerådet senere kun skulle bestå af valgte medlemmer, blev Jacob Budtz genvalgt, og han virkede som sognerådsformand fra 1845 til sin afgang fra sognerådet i 1870.

Gift 1. gang med Abelone Kjerulff, født 14/12 1812, død 23/4 1843. Datter af proprietær Iver Kjerulff og hustru Margr. Rommedahl.
Gift anden gang med Eline Marie Cecilie Schouby, født 23/9 1825, død 9/10 1856. Datter af sognepræst Jens Peter Schouby og hustru Marie Cathr. Kjerulff; Østbirk – Yding.
Af børnene døde de fleste som små eller som unge.
Blandt dem, der blev voksne, var dommer Thorvald Emil Budtz, Frederiksberg, født 1856.
Tekst: Hans Møller.
Bemærkning Kirkegårdsafsnit U. Gravstedsnr.: U284.
Flere oplysninger på Mårslet Egnsarkivs hjemmesider.
Periode 1856 - 1871
Dateringsnote 1856-1871
yderår for dødstidspunkt
Fotograf Erik Moldt
Materiale Digital billede
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Mårslet Sogn (1000-2050)
Arkiv Mårslet Egnsarkiv
Top
;