Christian Frederik Brandt (1721-1797) og Ingeborg Fæster (1735-1798)

Nummer B100298
Type Billeder
Beskrivelse
Christian Frederik Brandt (1721-1797)
og
Ingeborg Fæster (1735-1798)
Mårslet Kirkegård. Gravsted B147. Foto maj 2011.
Gravstenen er fundet bevaringsværdig og er fredet 2010.
----------
Tekst på gravsten:
HER
GIEMMES STØVET AF FORDUM VELÆRVÆRDIGE OG
HÖYLÆRDE
HR CHRISTIAN FRIDERICH BRANDT
FÖD
PAA SAMSÖE D: 20- APRIL 1721. BLEV PRÆST I MAARSLET
D: 16 DE IULII 1756. GIFT AARET DEREFTER MED
IF INGEBORG FESTER
I BRABRAND PRÆSTEGAARD D: 22. iulii 1735. MED HENDE
HAVDE HAN 9 BÖRN, 4 SÖNNER og 5 DÖTTRE.
Døde d.
10DE FEBRUARII 1797 EFTERLADENDE sig 3 sønner OG 2 DÖTTRE MED ENKEN SOM
DÖDE
-D: 14 DE MAI 1798 I Maarslet.PræsteGAARD
i SIT ALDERS 62 AAR OG 9 MAANEDER.

LÆSER I HVO DU end er, lær AF DISSES VANDEL AT KIENDE
DE ÖMME OG TROFASTE ægtefæller, DE KIERLIGE OG OMHYGGELIG
FORÆLDRE, kiend dem belønnet (?) for (?) deres (?) dyd. DERES DÖD
BLEV DEM FORSÖDET DA TANKEN PAA 5 RETSKAFNE HÆDERLIGE
FORSÖRGEDE BÖRN BÖD DEM GAA rolig OG TILFREDS BORT
MAARSLET MENIGHED SAAE DE betroet til deres ÆLDSTE SÖNS
OMSORG DA DE GIK HIEM TIL DERES HERRE OG MESTER
FOR AT HÖRE TILTALEN : VEL DIG DU FROMME
GODE OG TROE TIENER DU HAR VÆRET
TROE OVER LIDET IEG VIL SÆTTE DIG
OVER MEGET GAAE IND OG TAG DEEL
I DIN HERRES GLÆDE.
--------------
Personbeskrivelse:
Christian Frederik Brandt . Sognepræst i Mårslet 1756 – 1794 .
Brandt var født 20/4 1721 på Samsø, død 10/2 1797 og begravet på Mårslet kirkegård.
Han var søn af skovrider, senere handelsmand Hannibal Brandt og hustru Sophie Amalie Thorup.
Student i Århus 1737, cand. Teol. 1746.Sognedegn i Mårslet 1751 – 56 og derpå sognepræst i Mårslet 20/8 1756
Gift 16/5 1757 med Ingeborg Fæster, født 22/7 1735 i Brabrand, død 14/5 1798 i Mårslet. Datter af sognepræst Jes Fæster og hustru Johanne Barbara Hutfeld, Brabrand.
Børn:
1. Sofie Amalie Brandt, født 1758, død 1786. Gift med Niels Simon Bache, født 1748, død 1795. Han var gartner og slotsforvalter i Charlottenlund.
2. Johanne Barbara Brandt, født 1760, død 1788. Gift med Jørgen Nicolaj Kragballe, død 1823. Sognepræst i Vistoft. Han var gift to gange senere.
3. Anniche Marie Brandt, født 1762, død 1839. Gift første gang med Niels Simon Bache – enkemand efter søsteren – og gift anden gang med Morten Baastrup, født 1760 og død 1842. Han var slotsforvalter i Charlottenlund.
4. Mathias Christian Brandt, der blev faderens hjælpepræst og senere efterfølger som sognepræst 1764-1836.
5. Frederikke Marie Brandt, født 1767, død 1839. Gift i 1794 med Boné Falch Rønne, født 1764 og død 1833. Sognepræst i Kgs. Lyngby. Stifter af Bibelselskabet.
6. Hannibal Brandt, født 1769, død 1831. Sognepræst i Dalby-Thureby. Gift 1795 med Inger Plockross, der døde 1838
7. Jes Fæster Brandt, født 1770, død 1809. Ex. Jur. Auditør i Norge. Gift 1801 i Frederiksværn med Johanne Severine Kragh, født 1785 og død 1835. Hun blev senere gift med kommandørkaptajn Adolf Bille.
-----------------------
Bemærkning Kirkegårdsafsnit B. Gravstedsnr.: B147.
Gravstens nr.: B147-1. Flere gravsten på gravstedet.
Flere oplysninger om ægteparret på Mårslet Egnsarkivs hjemmesider.
Læs mere i hæftet: 'Hvad tavse sten kan fortælle' - udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske - Forening 1999. Artikel skrevet af Hans Møller.
Periode 1797 - 1798
Dateringsnote 1797-1798
Yderår for dødstidspunkt
Fotograf Erik Moldt
Materiale Digital billede
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Mårslet Sogn (1000-2050)
Arkiv Mårslet Egnsarkiv
Top
;