Boksning

Nummer A142
Type Arkivalier
Arkivskaber
LBS
Beskrivelse Boksning.

Dansk Amatør-Bokse-Unions opstår.
Man begyndte tidligt efter indlemmelsen i DAU at tale om en selvstændig organisering af boksning, men DAU havde ikke i sinde at slippe bokserne. Men så kom tilfældet heldigvis bokserne til hjælp, da den Internationale Olympiske Komité, under forberedelserne til OL i Berlin 1916, vedtog, at de
respektive idrætsgrene, for at kunne deltage ved OL, skulle være repræsenteret gennem en speciel fagorganisation. Det betød, at bokserne ikke kunne præsenteres af Dansk Athlet-Union, og så var der ikke så meget mere at tale om, unionen skulle stiftes.
I efteråret 1914 tog lederne fra IK 99 initiativ til et forberedende møde. Det kom der dog ikke meget
positivt ud af, da luften klubberne imellem først skulle renses. Kun fire foreninger tog imod indbydelsen. På mødet gik det meste af tiden med at sige hinanden "behageligheder”, så man gik fra mødet uden at være blevet klogere. Men på DAU’s repræsentantskabsmøde samme efterår, stillede IK 99 et forslag om, at der skulle oprettes en speciel organisation for boksning, hvilket også blev
vedtaget. Nu var det nødvendigt, at de boksedyrkende foreninger fandt hinanden, hvilket heldigvis også lykkedes.
Også denne gang var det IK 99 der tog initiativ. I begyndelsen af november 1914 mødtes så to repræsentanter fra hver af klubberne IK 99, IF Sparta, Arbejdernes Idræts-Klub samt Atletklubberne Hermod, Rolf og Thor.
Skårene fra tidligere var blevet klinket, og på mødet var der en positiv stemning. Nu skulle det være alvor med stiftelse af en bokse-union.
Selvom første verdenskrig samme år i august var brudt ud, og OL 1916 i Berlin var aflyst, var der enighed om at fortsætte arbejdet med stiftelsen og der blev nedsat to udvalg, hvis opgave var at udarbejde henholdsvis love og boksereglementer, og helt naturligt var det det engelske reglement der kom til at danne grundlag for udarbejdelse af de danske regler. Der blev regler for, hvad en bokser måtte og ikke måtte i bokseringen, hvilket aldrig tidligere havde stået på tryk. Der blev også udarbejdet et fuldstændigt ordensreglement for konkurrencer og endelig blev arrangementet af mesterskaber ændret, så man også her fulgte de engelske regler.
Lovene blev udarbejdet ud fra de mest demokratiske principper, idet de gav alle unionens foreninger medbestemmelsesret og ansvar for unionens anliggender. Og til trods for, at unionen på det tidspunkt ikke så ud til at omfatte andre end københavnske foreninger, blev lovene skrevet med en landsorganisations arbejdsområde for øje.
4. januar 1915 samledes repræsentanterne fra de før nævnte foreninger så igen, og man blev enige om at stifte ”Dansk Amatør Bokse-Union”. Det var helt bevist, at man tog ordet ”Amatør” med i navnet, for man var klar over, at ingen andre idrætsudøvere, løb større risiko for at blive anset for
ikke-amatører end netop bokserne. På daværende tidspunkt var amatør og professionel idræt skarpt adskilt og ingen professionel idrætsudøver måtte konkurrere mod amatører og ej heller deltage ved OL.
De udarbejdede love og reglementer blev vedtaget, hvilket man tog som bevis på, at alle var mødt med viljen til at yde, hvad tiden krævede. Stiftelsen blev fuldbyrdet den 14. januar 1915.
Forretningsudvalg på 7 personer blev valgt. Formand blev Valdemar Strack, sekretær Peter Jensen og kasserer Harald Olsen.
Der var stor interesse for boksning ude i landet og i mange af de større provinsbyer blev der dyrket boksning, så DABU’s vigtigste opgave i de følgende år var, at få alle klubber samlet under unionen.
Født/stiftet 14.01.1915
Periode 1946 - 2017
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

U 1946 - Udklip
A 1946 - Diverse andet
Top
;