Aalborg Sejlklub

Nummer A87
Type Arkivalier
Arkivskaber
Aalborg Sejlklub
Beskrivelse Aalborg Sejlklub.

Den 9. september 1899 om aftenen var nogle bådejere i Aalborg samlet for at drøfte de nærmere betingelser for den kapsejlads, de mand og mand imellem havde snakket sig enige om at afholde næste dag. Man havde dog en følelse af, at der ville komme mere system i tingene, hvis der stod en forening bag arrangementet, og så var man resolutte.
Inden mødet sluttede havde man, bogstaveligt talt i den 11. time, stiftet sådan en forening, bestemt, at den skulle hedde Aalborg Sejlklub og valgt translatør C. Rasmussen til formand. Så enkelt var det.
Som den ældste af de eksisterende sejlklubber i Aalborg var Aalborg Sejlklub dog ikke den første. Allerede syv år forinden dannedes “Sejlforeningen Freya”. Den fik kun en ganske kort levetid, men den skal nævnes, fordi der ses en tydelig forbindelseslinje til Aalborg Sejlklub idet initiativtagerne i 1892 og 1899 i flere tilfælde var de samme.
Aalborg Sejlklub havde til huse i den nordlige del af Vestre Bådehavn med styrehuset fra Jungshoved som klubhus samt i Skudehavnen.
I 1985 flyttede Aalborg Sejlklub til den funklende nye “Marina Fjordparken” på Skydebanevej i Aalborg Vest.
I årene 1983-1985 havde klubben bådpladser i alle tre havneafsnit, idet der blev etableret midlertidige faciliteter i Marinaen, inden det færdige anlæg kunne overtages af klubben i 1985.

I forbindelse med medlemsmøde den 27. november 2018 udarbejdede medlem Gunnar Munk Jørgensen en præsentation af klubbens historie vedr. arealanvendelse.
Født/stiftet 09.09.1899
Periode 1899 - 2017
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

V 1899 - Vedtægter og love
C 1899 - Cirkulærer
F 1899 - Forhandlingsprotokoller
M 1899 - Medlemsrelateret materiale
P 1899 - Personlige dokumenter
K 1899 - Korrespondance
S 1899 - Sager
R 1899 - Regnskabsmateriale
U 1899 - Udklip
A 1899 - Diverse andet

Søg videre i SIFA Idrætshistorisk Samling

Top
;