Aalborg Idrætsarkiv / SIFA Idrætshistorisk Samling

Nummer A63
Type Arkivalier
Arkivskaber
SIFA Idrætshistorisk Samling
Beskrivelse SIFA Idrætshistorisk Samling, Aalborg.
(Tidligere: Aalborg Idrætsarkiv).

SIFA Idrætshistorisk Samling har eksisteret siden 1979. En kort årrække, når man ser på formålet med indsamlingen, nemlig at gemme “til evig tid”.

Starten på Aalborg Idrætsarkiv, som det hed til at begynde med, kom fra tre idrætsledere Leo Møller, Knud Gadegaard og Irene Clemensen, som havde været med til at afvikle Ungdomslegene i 1979. Da legene var forbi, kunne de tre ikke “finde sig i”, at et godt og resultatrigt samarbejde skulle holde op. På kun få minutter blev de tre enige om at starte en indsamling af idrætshistorie i Aalborg kommune.

SIFA og sportshistorie.
De tre så det som en hjælp til de mange idrætsklubber, der var samlet under SIFA. Skiftende bestyrelser i idrætsklubberne førte ofte til, at gamle protokoller m. v. blev smidt ud. SIFA's formand, tidligere borgmester i Aalborg Henning G. Jensen, var straks med på ideen, og for de bevilgede 1000 kr. blev der bygget et arkivskab.
Hurtigt gik det op for initiativtagerne, at de havde set rigtigt med hensyn til behovet for at få indsamlet idrætshistorien. En af de tre, Irene Clemensen, skriver, at hun ikke tror, de nogensinde fik et nej, når de inviterede nogle til at komme og lade sig interviewe om deres fortid i sportens verden.
Også den skriftlige henvendelse til alle klubber under SIFA gav et stort resultat, og Irene Clemensen mente, at man allerede efter halvandet år havde stof nok til at kunne etablere et lille museum.
I 1983 udgav idrætsarkivet bogen “Idræt i Aalborg gennem hundrede år”. Irene mener, at det ikke alene blev startskuddet på selve “Aalborg Idrætshistoriske arkiv” men også på veteransammenkomsten, som har været afholdt hvert år siden 1980 med et stadigt stigende deltagerantal.
Det første arbejdslokale var SIFA's bestyrelseslokale på Aalborg Stadion. Det blev dog hurtigt for trangt, arkivet flyttede til midlertidige lokaler i cafeteriet i stueetagen. Derefter ca. 10 år i et lokale, der blev indrettet i forbindelse med opførelsen af hal 2 på Aalborg Stadion. Også dette lokale blev for lille, og arkivet flyttede til Annebergvej 46, hvor der på 1. sal blev indrettet lokaler. Succesen med indsamlingen var imidlertid så stor, at loftet truede med at bryde sammen på grund af den tunge belastning, arkivalierne var blevet til.
Derfor måtte man igen finde nye lokaler til arkivet. Dem fandt man på Vesterkærets Skole, hvor der var en toiletfløj tom. Her blev der nyindrettet lokaler. Egentlige OK lokaler, men stadigvæk kom der mange tidligere idrætsfolk og afleverede arkivalier, så pladsen blev mere og mere kneben.
Derfor var det en stor glæde for arkivets medarbejdere, at kommunen i 2010 besluttede, at arkivet kunne overtage de lokaler, SIFA tidligere havde haft som kontorlokaler på Harald Jensens Vej 3-5.
I dag ser fremtiden for SIFA Idrætshistorisk Samling lys ud. Alt hvad der bliver indleveret registreres næsten med det samme, men allerede nu må arkivets medarbejdere erkende, at det begynder at knibe med især arkivpladsen, ligesom arkivet ind imellem har en del vanskeligheder med fugt i kælderen. Billedsamlingen har her i 2021 rundet de 20.000 fotos. Det er en samling der strækker sig fra ca. 1880 til i dag.
Født/stiftet 1979
Bemærkning Email: idraetshistorisk.samling@gmail.com
Periode 1979 - 2019
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

V 1979 - Vedtægter og love
C 1979 - Cirkulærer
F 1979 - Forhandlingsprotokoller
K 1979 - Korrespondance
M 2016 - Medlemsrelateret materiale
S 1979 - Sager
R 1979 - Regnskabsmateriale
E 1979 - Ejendomsdokumenter
D 1979 - Dagbøger, memoirer o.l.
U 1979 - Udklip
A 1979 - Diverse andet
Top
;