Aalborg Roklub

Nummer A26
Type Arkivalier
Arkivskaber
Aalborg Roklub
Beskrivelse Aalborg Roklub.

En artikel i Aalborg Stiftstidende lørdag, den 14. august 1886 var den egentlige årsag til, at Aalborg Roklub blev stiftet. Det hed blandt andet: Der er en stor del af landets ungdom, hvem skæbnens ublidhed har fordømt til et stillesiddende liv. Mangelen på den nødvendige legemsøvelse viser sine grusomme konsekvenser. De blegnæbede, slapknæede, filipensbesåede ungersvende, man ser i hundredvis på Kjøbenhavns og kjøbstædernes gader, ere kun jammerlige skyggebilleder af, hvad de kunne blive til, hvis de kom til at udvikle deres legeme.
Det er navnlig rosporten, der er ved at slå sig op til nationalsport, og i Kjøbenhavn og i de sjællandske provinsbyer har man allerede flere roklubber.
Bevægelsen vil også give sig kraftige udslag ved Limfjorden. Med Aalborg - Limfjordens dronning - i spidsen, vil der kunne skabes et blomstrende sportsliv på Limfjordens vande.
Dersom ungdommen i byerne ved Limfjorden tog rosporten op, kunne der føjes et smukt led til det på skønhed og farver noget fattige liv i Nordjylland.
To dage senere - den 16. august - kunne man læse: Det glæder os at kunne meddele, at tanken om indførelsen af rosporten også på Limfjordens vande har god udsigt til at blive en realitet. Bogholder G. Vilh. Hansen meddeler os nemlig, at han har sat sig i bevægelse for at indhente de nødvendige oplysninger i Kjøbenhavn, hvorefter der vil blive indkaldt til et offentligt møde for på dette nærmere at drøfte tankens realisation.
Den 26. august var der indrykket følgende annonce i Nordjyllands Folkeblad:

Aalborg Roklub.
D'herr, der måtte interessere sig for Oprettelsen af en saadan Klub, indbydes til et Møde førstkommende Lørdag Aften den 28. Kl. 9 i Theatrets Forsal.
G. Vilh. Hansen.

Dages oprandt, og ca. 60, fortrinsvis unge, mødte frem.

Foreningen blev oprettet med følgende bestyrelse: Formand bankkasserer Stæger, viceformand bestyrer C. Kjær, kasserer købmand Jacob Schiörring og protokolfører bogholder G. Vilh. Hansen.
Født/stiftet 28.08.1886
Periode 1886 - 2019
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

V 1886 - Vedtægter og love
C 1886 - Cirkulærer
F 1886 - Forhandlingsprotokoller
M 1886 - Medlemsrelateret materiale
P 1886 - Personlige dokumenter
K 1886 - Korrespondance
S 1886 - Sager
R 1886 - Regnskabsmateriale
E 1886 - Ejendomsdokumenter
D 1886 - Dagbøger, memoirer o.l.
U 1886 - Udklip
A 1886 - Diverse andet

Søg videre i SIFA Idrætshistorisk Samling

Top
;