Møller, Leo. AFF og SIFA

Nummer A21
Type Arkivalier
Arkivskaber
Idrætshistorisk Samling
Beskrivelse Leo Møller.
Valgt i 1970 til formand for Aalborg Fodsports Forening.
Valgt som SIFA's formand fra 1982.

Henrik Jensen og Peter Stram, henholdsvis formand og kontorchef i SIFA har skrevet følgende om Leo i 2010: En af idrættens allerstørste forkæmpere og æresmedlem i SIFA, Leo W. Møller, er død. Leo var en rigtig Aalborgmand, og gennem hele sit lange liv markerede han sig stærkt i sportens verden. Han var selv som aktiv løber i AFF og blev senere foreningens formand. Var formand for TRIM-komiteen og initiativtager til blandt meget andet Limfjordsløbet. I 1978 blev Leo indvalgt i SIFA's bestyrelse og afløste i 1982 Henning G. Jensen som formand. Under Leos fantastiske og inspirerende lederskab voksede idrætsorganisationen sig stor og stærk. Idrætten i Aalborg fik en styrke, der ikke er set magen. I hans formandstid kørte ikke sjældent ministerbiler frem og tilbage til kontoret på Harald Jensens Vej for at mødes med Leo, der ofte havde flere møder i gang på samme tid. Der skete altid noget i Leos nærvær. I den årrække, Leo Møller var frivillig, ulønnet formand for SIFA, var han med til et væld af igangsættelser, bl.a. oprettelsen af trænerskolen, opførelse af stadionhal 2, udvidelse og modernisering og administration via daværende ejerskab af Aalborg Stadion, Skøjtehallen. Leo Møller var manden bag SIFA TV Bingo og Aalborg Idrætsarkiv / SIFA Idrætshistorisk Samling, oprettelsen af idræt for ledige i dagtimerne Samvær Idræt og Motion og igangsætter af sportsturisme i Aalborg. Sidst, men ikke mindst var Ungdomslegene i Aalborg Leos store hjertebarn. Leo var sammen med tidligere borgmester Marius Andersen straks med på denne fantastiske ide, der ikke kun gjorde Leo verdensberømt i Aalborg, men også udenfor landets grænser. Leo Møller nåede således også at få, ikke blot Danmarks Idrætsforbunds ærestegn, men også Aalborg Bys højeste udmærkelse ”Aalborgmanden”.
Født/stiftet 23.03.1923
Død/nedlagt 15.03.2010
Periode 1923 - 2010
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

P 1923 - Personlige dokumenter
K 1923 - Korrespondance
S 1923 - Sager
D 1923 - Dagbøger, memoirer o.l.
U 1923 - Udklip
A 1923 - Diverse andet

Søg videre i SIFA Idrætshistorisk Samling

Top
;