Dragør i 1700-tallet : et maritimt bysamfund

Nummer R7
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) Birte Hjorth
Indholdsnote 1) På tærsklen til et nyt århundrede
En fremmed kom til Dragør
Skåningerne
Hollænderne
Kampen om jorden
De fire mænd
Sygdom og alderdom
Den lille istid
Søfarten
Ud og ind ad Københavns porte
Lodserne
Bjergningen
Bådsmændene

2) Den korte krig
Mobiliseringen
København bombarderes
Svensk invasion

3) Mellemkrigsperioden
Ildebranden i Hollænderbyen
Søindrulleringen
Hjemme hos foged, tolder og kroejer Johan Holst
Den offentlige administration
Trangen til ligestilling
Optakt til en ny krig

4) Den lange krig
Invasionen i Skåne
De syge matroser
Slaget i Køge Bugt
Pesten
Amager - den pesthærgede ø
Dødens høst
Den store oprydning
Presningen ved Dragør
Kanonerne på Dragørs skanse
Til orlogs
Fiskerbataljen ved Skanør
Krigen optrappes
Aktionen på Saltholm
Dragørskippernes trængsler på transportflåden
Dragørlodser til orlogs
Invasionsfrygt
De farlige farvande
Invasionsforberedelser
Krigens sidste år
Folk der blev derude
Hos krokonen Abel salig Holstes
Byens forvaltning

5) Gårdmand Tønnes Jansen Drakers fogedperiode 1716-37
Den nye foged
Dyrtid og krisetid
Skattesagen
Havnens udvidelse
Krigsfare og søindrullering
Pligtarbejde
Københavns brand - og Saltholms kalk
Præstens pligter
De elendige
Ugifte mødre - besovede kvindfolk
Mathias Hviid og pietismen
St. Magleby kirkes udvidelse
Atter storbrand i St. Magleby
Krokonens fortrædeligheder
Den berømte lods og hans gæld
Skippere og skibsfart
Skibsforlis
Smuglerier
Søfolk i det fremmede
Vækst og vedtægter

6)Gårdmand Jan Pedersen Tiemanns fogedperiode 1737-49
Fogedvalget
Jan Tiemann og Kongevejsgården
Vævningen i Dragør
Kampen om huspladserne
Skolebyggeriet og balladen om den nye skoleholder
Jordemødre
Ny søindrullering
Udskrivning til flåden
Desertører og løsgængere - mennesker på flugt
Bjergeløn og byskriverrim
Jan Tiemanns sidste år

7) Skipper Cornelis Nielsens fogedperiode 1749-73
Den nye foged
De to gårdmænd i Dragør
Sagen om strandrider Brinchs husplads
De anonyme kreative skatteforslag
Kongens stald i Toldergade
Slaverne fra Strandstræde
Dragørskipperne og Københavns Skipperlav
Dragørernes sejladser
I lasten
Toldernes trængsler
Drenge og matroser
Epidemier
Det evindelige havnearbejde
Om gangstien over engene - og Hans Jensens ko
Splid og uenighed
Cornelis Nielsens afgang

8) Skipper Jacob Bertelsens fogedperiode 1773-96
En anderledes foged
Fogedembedet
Om Dragørs rebslagere - især om Andreas Nielsen
Fogden kontra schouten
Høhoveriet
Kongevejens brolægning
Fra brændeskippere til koffardikaptajner i den florissante tid
Handelslivet
Håndværkere
Offentlig forsyningsvirksomhed
Skolevæsen og smugskoler
Folketællingen 1787 - og andre mandtaller
"Det misundte brød"
Jacob Bertelsens afgang

9) Skipper Rasmus Bertelsens fogedperiode 1796-1801
Fogedskiftet
Hvem var skriver?
Skattenægterne
Konflikter på havnefronten
Uro på skoleområdet
Retssagerne om amtsforvalterens 3 procent
Rod i regnskaberne - Rasmus Bertelsens afgang
3 procent-sagen endnu engang
Menigmands modvilje
Smædeskriftet
Den dystre fremtid

10) Noter

11) Kilder
Årstal 2005
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Dragør Sogn (1954-2050)
Arkiv Historisk Arkiv Dragør
Top
;