Tårnby Sogns Mellem- og Realskole

Nummer Æ6412
Type Arkivalier
Arkivskaber Tårnby Kommune
Beskrivelse Børne- og Kulturforvaltningen
Skoleafdelingen
Tårnby Sogns Mellem- og Realskole
Født/stiftet 1907 /
Død/nedlagt /
Bemærkning Tårnby Sogns Kommunale Mellem- og Realskole fik
til huse i Kastrup Skoles nye bygninger på
Saltværksvej i 1907. Denne skole fik mellem- og realklasser som den første i kommunen, 4 år efter loven om Højere Almenskoler var vedtaget. Det var ganske vist i det små, da man kun havde tre små loftslokaler til rådighed.

I 1912 mente sognerådet, at mellemskolen skulle nedlægges, da behovet for den ikke var så stort.
Mange havde ikke råd til at lade børnene gå i
skole så længe. Udgifterne til skolen var efter
sognerådets mening for store. Fra 1912 blev der ikke indmeldt elever i 1. mellem. Efter 1915 kørte man i et par år med kursusklasser til
præliminæreksamen. Men i 1917 blev Tårnby Sogns Kommunale Mellem- og Realskole igen oprettet. Tre lærere underviste, nemlig R. C. Hansen, O. J. Grønlund Rasmussen og Olga Poulsen. De to førstnævnte fulgte med, da mellemskolen i 1923 ved opførelsen af Korsvejens Skole, blev flyttet
hertil. Fra 1.4.1921 blev der oprettet en
realklasse ved den kommunale Mellemskole.

I 1932, da Korsvejens Skole blev udvidet med en mellembygning, blev der oprettet folkeskoleklasser med 1.-7. klasse. Samtidig hermed ændredes skolens navn fra Tårnby Sogns Kommunale Mellem- og Realskole til Korsvejens Skole. I nogle år skelnede man skarpt mellem folkeskolen og mellemskolen, idet hver afdeling havde sine egne
lokaler, samlinger og lærere.

Indtil 1950 var Korsvejens Skole centralskole for eksamensmellemskolen.
Periode 1907 - 1950
Se på kort
Type Kommune (1970-2050)
Enhed Tårnby Kommune (2007-2050)
Arkiv Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

Søg videre i Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Top
;