Arkiv - Anders Hermansen, Sandvadgaard rigsdagsmand

Nummer A584
Type Arkivalier
Arkivskaber
Anders Michael Hermansen
Født/stiftet 1800
Død/nedlagt 1889
Bemærkning Gift med Ane Mette Jensdatter (1810-1855)

Børn af Anders Hermansen og første kone (13 stk)
Peter (1833-)
Herman (1835-)
Jens (1836-)
Jens Herman (1838-)
Martin (1844-)

Gift med Dorthea Maria Sørensen (1835-1897) i 1862
Børn af Anders Hermansen og anden kone (10 stk)
Ane Mette (1863-)
Gustav (1882-)

Sogneforstander
Medlem af den grundlovgivende forsamling
Periode 1829 - 1928
Sogn Hvejsel Sogn
Kommune Vejle Kommune
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Yderligere indhold

1-117 1829-1889 - Korrespondance
1-51 1829-1852 Korrespondance mellem Anders Hermansen og han første hustru Ane Mette f. Jensdatter
2 1829 18. maj - Brev til Ane Mette

(haves kun transskriberet, det vides ikke hvor originalen befinder sig)
1 1829 23. august - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
3 1848 31. oktober - Brev til Ane Mette og børnene

(Haves i original og transskriberet udgave)
4 1848 8. november - Brev til Ane Mette

(have kun i transskriberet udgave, det vides ikke hvor originalen befinder sig)
5 1848 6. december - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
6 1848 8. december - Brev til Ane Mette

(haves i kopi og transskriberet udgave)
7 1848 14. december - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
8 1848 19. december - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
9 1849 9. januar - Brev til Ane Mette

(haves i kopi og transskriberet udgave)
10 1849 20. marts - Brev til Ane Mette

(haves i kopi og transskriberet udgave)
11 1849 20. marts - Brev til Ane Mette (en salme)

(haves kun i transskriberet udgave)
12 1849 2. april - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
13 1849 9. april - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
14 1849 20. april - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
15 1849 28. april - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
16 1849 7. maj - Brev til Ane Mette

(haves i kopi og i transskriberet udgave)
17 1849 18. maj - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
18 1850 29. januar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
19 1850 29. januar - Brev til Ane Mette

(haves kun i transskriberet udgave)
20 1850 12. februar - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
21 1850 17. februar - Brev til Ane Mette

(haves i original)
22 1850 5. marts - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
24 1850 11. marts - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
23 1850 7. april - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
25 1850 23. april - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
26 1850 24. april - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
27 1850 4. maj - Brev til Ane Mette

(kopi af original + transskribering)
28 1850 2. juni - Brev til Ane Mette

(kopi af original + transskribering)
29 1850 23. juni - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
30 1850 7. oktober - Brev til Ane Mette

((haves i original og transskriberet udgave)
32 1850 17. oktober - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
31 1850 23. oktober - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
33 1850 29. oktober - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
34 1850 november - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
35 1850 3. december - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
36 1851 14. januar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
37 1851 11. februar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
38 1851 11. marts - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
39 1851 13. oktober - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
40 1851 21. oktober - Brev til Ane Mette

(haves i original)
41 1851 5. november - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
42 1851 2. december - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
43 1852 11. januar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
44 1852 22. januar - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
45 1852 26. januar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
46 1852 10. februar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
47 1852 23. februar - Brev til Ane Mette

(haves i original og transskriberet udgave)
48 1852 14. marts - Brev til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
49 1852 11. marts - Brev til Anders Hermansen

(haves kun transskribering)
50 u.å. Fra Ane Mette til Anders Hermansen

(haves i original og transskriberet udgave)
51 u.å. Fra Anders Hermansen til Ane Mette (del af et brev)

(haves i original og transskriberet udgave)
52 1842 Vedr. kirkeværgen i Hvejsel
52 1842 Fra præst Jahler i Hvejsel med påbud om at få orden på en række uordentkigheder

(haves i original og transskriberet udgave)
53-62 1842-1849 Vedr. sogneforstanderskabet for Hvejsel/Givskud
53 1842 1. august - Vedr. afledning af vand fra en vej, underskrevet af en række lokale bønder

(haves i original og transskriberet udgave)
54 1846 13. august - vedr. Hans Christensen i Bjerlev

(haves i original og transskriberet udgave)
55 1847 20. november - brev fra John Andersen, en opfordring til Forstanderskabet om at medvirke til at fremme de unges uddannelse via aftenskole

(haves i original og transskriberet udgave)
56 1848 7. juli - Brev fra herredfogedriet, orientering

(haves i original og transskriberet udgave)
57 1848 4. august - Bekendtgørelse om offentlighed i sogneforstanderskabet

(haves i original og transskriberet udgave)
58 1848 3. september - Brev fra Rasmus Sørensen, Hvejsel

(haves kun i transskriberet udgave)
59 1848 5. september - Brev fra Rasmus Sørensen, Hvejsel

(haves i original og transskriberet udgave)
60 1849 26. juni - Fra herredsfogeden, vedr. forsyning af fjendtlige tropper

(haves i original og transskriberet udgave)
61 1849 21. december - Vedr. Landstingsvalg 1850

(haves i original og transskriberet udgave)
62-63, 72 1843-1849 Breve fra Anders Hermansen, diverse (kladder ??)
62 1843 5. december - til K.E.D. (Kjære medforløste i Jesu Christio vor Herre)

(haves i original og transskriberet udgave)
63 u.å. Udateret - til: "Kjære Venner! Guds Elskelige, kaldte, hellige"

Brevet er uafsluttet

(haves i original og transskriberet udgave)
72 1849 29. september - til Orla Lehmann, amtmand

Stikord: en klage over en distriktslæge i forbindelse med et barns koppevaccination

(haves i original og transskriberet udgave)
75 1850 30. september - til "de ærede tre Mænd i Sønder Omme"

Stikord: klage over at AH ikke har gjort det godt nok i Rigsdagen, AH forsvarer sig
64-66 1850 Breve til Ane Mette Jensdatter (Anders Hermansens første hustru)

65 1850 28. juni - fra Jens Jørgensen

(haves i original og transskriberet udgave)
66 1850 28. december - brev fra Hans Peder Hansen, soldat i Frederiksstad, sandsynligvis en bror

(haves i original og transskriberet udgave)
64 u.å. Udateret - brev fra C.E. Gyntelberg

(haves i original og transskriberet udgave)
67-104 1843-1889 Breve til Anders Hermansen fra diverse, ordnet kronologisk
67 1843 3. marts - fra boghandler Ditlevsen, København

(stikord: kristne salmer, penge)
68 1847 24. april + 1. maj - fra friskolelærer P. Hansen Schmidt, Vindelev

Stikord: Pastor Larsen, Jens Jørgensen i Bøgballe

(haves kun i transskriberet udgave)

70 1848 21. november - fra Andreas Westergaard, Struer

Stikord: Andreas Westergaard tilhørte de vakte, kom senere selv i Rigsdagen)

(haves i original og transskriberet udgave)
69 1848 13. december - fra Hans Graveslund, Hvejsel

(haves i original og transskriberet udgave)
71 1849 31. januar - fra Andreas Westergaard, Struer

Brevet er stilet til "Hjertenskære jyske og fynske Brødre i Christo"
73 1849 17. december - fra C. Albrechtsen, Tømmergaarden

Stikord: lånte penge
74 1850 13. januar - fra gårdmand Cornelius Pedersen, Davinde (Fyn)

Stikord: også medlem af den grundlovgivende forsamling, en af de vakte

(haves i original og transskriberet udgave)
76 1852 8. februar - fra Peder Hermansen, Tremhøje

Stikord: spørgsmål vedr. betaling når man er meldt ud af Folkekirken

(haves i original og transskriberet udgave)
77 1852 28. august - fra løjtnant Thorson, København

Stikord: ansøger om at blive lærer i egnen, som AH kommer fra.
78 1854 17. juli - fra lærer Petersen, Holtum

Stikord: vedr. sønnen Peder Andersen (senere Hermansen) og afgifter til skolelæreren

(haves i original og transskriberet udgave)
79 1855 18. april - fra møllebygger Niels Kjer, Kolding

Stikord: tilbud til AH som ejer af Holtum Vejrmølle. som er brændt
80 1855 7. maj - fra J. Olesen, Kolding

Stikord: vedr. Holtum Vejrmølle, tømmer fra Flensborg og Kappel

(haves i original og transskriberet udgave)
81 1856 12. juni - fra Clausen ??

Stikord: vedr. hestehandel,
82 1858 24. oktober - fra Mette Marie Hansen, Vingsted Mølle

Stikord: tilsyneladende et takkebrev

(haves i original og transskriberet udgave)
83 1858 5. november - fra P.C. Petersen, Fredericia

Stikord: har muligvis været tjenestekarl på gården

(haves i original og transskriberet udgave)
84 1859 24. september - C. Petersen, Sole

Stikord: de vakte, Harresø Kro, penge

(haves i original og transskriberet udgave)
85 1860 23. maj - fra søsterdatteren K.M. Kloster, Hjerting

(haves i original og transskriberet udgave)
86 1860 26. august - fra sygehussergent Karp, Fredericia

Stikord: vedr. Peter Christian Petersen, se lb. 83

(haves i original og transskriberet udgave)
87 1860 14. september - fra E.J. Wadum, advokat, Vejle

Stikord: sag mod Haslund

(haves i original og transskriberet udgave)
88 1860 26. oktober - fra svigerinde Marie Haslund, Vejle

Stikord: beklager sig over at han ikke besøger hende, skulle angiveligt have noget vigtig at tale om

(haves i original og transskriberet udgave)
89 1860 18. november - fra Chr. Knudsen, Alsted

Stikord: penge

(haves i original og transskriberet udgave)
90 1861 4. januar - fra Th. Kayser, Vejle

Stikord: rebslagermester Nielsen (gæld)

(haves i original og transskriberet udgave)
91 1861 6. marts - fra svigerinden Marie Haslund

Stikord: er nu enke, lånebegæring

(haves i original og transskriberet udgave)
92 1861 23. marts - J.L. Diederich, Alsted Mølle

Stikord: penge

(haves i original og transskriberet udgave)
93 1861 23. marts - fra H.C. Thorkilsen, Ildved

Stikord: penge

(haves i original og transskriberet udgave)
94 1861 20. maj - fra J.Olesen

Stikord: penge, handel

(haves i original og transskriberet udgave)
95 1861 3. juni 1861 - fra svigerinden Marie Haslund

Stikord: appellerer for et besøg

(haves i original og transskriberet udgave)
96 1861 20. juli - fra J. Olesen

Stikord: penge

(haves i original og transskriberet udgave)
97 1861 26. august - fra svigerinde Else Kjerstine Jensen, Skovbølling

Stikord: penge, handler også om søsteren Marie Haslund i Vejle

(haves i original og transskriberet udgave)
98 1861 28. november - fra Peter Chr, Petersen, Fredericia

Stikord: hjælp til pengesager (ikke lån)

(haves i original og transskriberet udgave)
99 1861 19. december - J.Olesen

Stikord: penge

(haves i original og transskriberet udgave)
100 1862 24. november - fra Linnemann, Hopballegaard

Stikord: ved Vejle Brandassuranceforening

(haves i original og transskriberet udgave)
101 1863 3. januar - fra skolelærer Niels Hansen, Christianshøj ved Viborg

Stikord: et hus, hjælp til broderens overtagelse af dette

(haves i original og transskriberet udgave)
102 1871 25. april - fra Marie Haslund

Stikord: gæld

(haves i original og transskriberet udgave)
103 1879 19. januar - fra søstersatter Karen Marie Kloster, Varde

Stikord: private meddelelser

(haves i original og transskriberet udgave)
104 1889 5. maj - fra C. Knudsen, Krusbjerg

Stikord: vedr. Anders Hermansens bror, der nærmer sig døden

(haves i original og transskriberet udgave)
105-114 1849-1885 Korrespondance med børnene af begge ægteskabet, både til og fra
106 1849 9. januar - Brev til sønnen Peder Andersen (senere Hermansen)

(haves kun i transskriberet udgave)
107 1849 19. marts - til sønnen Jens Herman Andersen

(haves i original og transskriberet udgave)
108 1849 13. april - til sønnen Martin Andersen

(haves i original og transskriberet udgave)
109 1853 Udateret - fra sønnen Peder Andersen til Anders Hermansen og Ane Mette

(der kan angives en nogenlund datering, da det omhandler en pige, sønnen har gjort gravid og som han gifter sig med i 1853)
110 1855 10. november - fra sønnen Peder Andersen, Holtum

(haves i original og transskriberet udgave)
114 1856 Uden dato - fra sønnen Johannes Andersen, Madera, Amerika

(haves i original og transskriberet udgave, der mangler sidste del af brevet)
111 1866 Ingen dato - fra sønnen Johannes Andersen, Uldum Højskole

(haves kun i kopi og transskriberet udgave)
112 1871 27. februar - fra datteren Margrethe Andersen, fra en højskole

(haves i original og transskriberet udgave)
113 1885 5. juni - brev fra sønnen Johannes Andersen, Madera, Amerika

(haves i original og transskriberet udgave)
115-117 1874 Breve fra Peder Andersen (Hermansen) til diverse fra USA
115 1874 27. april - til Albrechtsen

Givet vis Albrechtsen på Tømmergaarden

Stikord: om livet i USA, det religiøse liv m.m.

(haves i original og transskriberet udgave)

117 1874 3. maj - til unavngivent familiemedlem

(haves i original og transskriberet udgave)
116 u.å. Udateret - nærmest en note til en ubekendt

(haves i original og transskriberet udgave)
118-122 1833-1867 - Personlige dokumenter
120 1833-1862 Noter indført i en huspostille (kun i transskriberet udgave) af Anders Hermansen. Endvidere noter indført efter Anders Hermansens død (kopi)
118 1843 Kirkebogsattest vedr. hustru nummer to, Dorthea Marie Sørensen
119 1846 Attest vedr. sønnen Peder Andersen, udstedt af J.H. Schou, Ildved Skole
122 1867 Fuldmagt til Anders Hermansen fra brødrene Berthelsen i Sandvad
121 u.å. Diverse håndskrevne bibelske citater (original + transskriberet udgave)
123-124 1833-1896 - Sager
124 1833-1848 Diverse sager skabt i forbindelse med Anders Hermansens funktion som sogneforstander:

- restanceliste til betaling til vedligehold af skolen, 1833
- restancelister til bidrag til skrivemateriale til skolen, 1833
- ligning over restancebidrag af Hvejsel sogns skolekommune, 1834
- liste over gårdmænd med hartkornsangivelse, 1834
- Syns- og takseringsforretning, 1847 (lidte tab i forbindelse med grusgravning)
- Indsamling til hungersnøden i Irland, 1847. Bidragyderne er noteret med navns nævnelse og beløb
- cirkulære vedr. værnepligt, 1847
- en synsforretning, 1847
- Bekendtgørelse vedr. levering af dyr til armeen, 1848
- vejopmåling, Sandvad, u.å.
- Bekendtgørelse vedr. valg til Rigsdagen, 1848
123 1836-1896 Sag vedr. Anders Hermansens portemonnæ og indholdet af denne:

- portemonnæens notesbog (transskriberet), ca. 1849-1857
- Anders Hermansens rejsepas, 1836
- Indbydelse til kongens taffel, 1851
- Recept, 1885 (muligvis 1888)
- Postbevis, 1885
- diverse kvitteringer (6 stk), 1887-1889
- vejeattest, et lam, 1888
- cirkulære vedr. frøblandinger, 1887
- recept fra 1895, altså efter Anders Hermansens
125-126 1885-1887 - Regnskabsmateriale
125 1885-1887 Kvitteringer (2 stk)
126 u.å. Udgifter i forbindelse med Peder Nielsens begravelse, Sandvad
127-128 1858-1863 - Ejendomsdokumenter
127 1858 Skyldsdokument mellem Anders Hermansen og Hans Sørensen
128 1863 Taksationsforretning over Anders Hermansens gård i Vindelev
129 1838-1858 - Diverse andet
129 1838 Note vedr. Ane Sørensdatter i Sandvad (død)
130 1848 Anders Hermansens afskrift af Prinsen af Nørs appel
131 1849 Anders Hermansens svar på et læserbrev i Vejle Amts Avis
132 1858 Henvendelse til Auguste Bayer, underskrevet C. Kausgaard
133 u.å. Notits om brokskader
134 u.å. Afskrift af "en Præst Indbydelse til Barnedaab i gammel Tiid" m.m.
135 u.å. Kuvert uden indhold, adresseret til Anders Hermansens kone
136 u.å. Notits om hvordan man undgår brand

Søg videre i Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top