Panorama fra nord-øst

Nummer B123
Type Billeder
Beskrivelse Panorama fra nord-øst. T.v. i billedet: Sorøvej, vinkelret på denne: Rosenkildevej. Midt i billedet: Østre alle under anlæggelse, forts. i Østerbro. T.h.: Rolighedsvej og
Grønlandsvej. Nederst i billedet: Holbækvej/Gl. Holbækvej med Markskolen og Slagelse Møbelværk
Årstal 1934
Dateringsnote 29.6.1934
Fotograf Aero Express (643)
Materiale s/h positiv
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv
Top
;