Stillinge kommune

Stillinge kommune
Nummer A10008
Type Arkivalier
Beskrivelse Stillinge kommune
Bemærkning Sundhedskommissionens protokol fundet på
byggesagsafdelingens kontor (39/1994)
Periode 1831 - 1970
Dateringsnote 1831-1970
Arkiv Slagelse Lokalarkiv

Yderligere indhold

1842-1867 10-0 Forhandlingsprotokoller for sogne-
forstanderskabet
1842-1850, 1851-1867 (jan.)
1877-1970 10-0 Forhandlingsprotokoller for sogne-
rådet
1877-1884, 1885-1895, 1895-1904,
1914-1931, 1931-1948, 1948-1963
1963-1970
1853-1867 10-2 Kopibog
Bagfra anvendt til fortegnelse over
understøttelsesberettigede i andre
kommuner ca.1875-1879
1 1856-1894 K 10-2 Brevbøger
1856-1878, 1879-1880, 1880-1881, 1881-1882, 1882-
1892, 1892-1893, 1893-1894
1933-1949 10-2 Journaler
1933-1934, 1934-1936, 1936-1937,
1937-1939, 1939-1940, 1940-1941,
1941-1942, 1942-1943, 1943-1944,
1944-1945, 1945-1946, 1946-1949
1857-1882 13-3 Regnskabsbøger
1857-1865, 1866-1882
Indeholder også budgetter, ligningslis-
ter og planer for de fattiges forsør-
gelse
1951-1958 13-4 Hovedbøger
1951-1952, 1952-1953, 1953-1954,
1954-1955, 1955-1956, 1956-1957,
1957-1958, 1958-1959
1914-1951 13-5 Kassebøger
1914-1915, 1920-1921, 1932-1933,
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936,
1936-1937, 1937-1938, 1938-1939,
1939-1940, 1940-1941, 1941-1942,
1942-1943, 1943-1944, 1944-1945,
1945-1946, 1946-1947, 1947-1948,
1948-1949, 1949-1950, 1950-1951
1951-1959 13-5 Kassebøger m. posteringsjournaler
1951-1952, 1952-1953, 1953-1954,
1954-1955, 1955-1956, 1956-1957,
1957-1958, 1958-1959
1951-1963 13-9 Bikassebøger for skatter
1951/1952, 1952/1953, 1953/1954
1954-1963 (2)
1897-1917 15-0 Valgbestyrelsesprotokol
1848-1894 15-2 Valgprotokol
1849-1908 15-2 Valgprotokol ved valgmandsvalg
1946-1956 16-2 Afgangsliste til folkeregistret
1946-1956 16-2 Tilgangsliste til folkeregistret
1867-1932 20-4 Brandbog for Øster Stillinge
brandfogedkreds
1927-1939 20-4 Brandsynsprotokol for Kirke Stil-
linge brandkreds
1945 20-9 Brandvedtægt
1932-1961 21-4 Brandfogedprotokol for Kirke
Stillinge og Kongsmark (1. kreds)
1932-1961 21-4 Brandfogedprotokoller for Øster
Stillinge brandkreds (2. kreds)
1932-1952, 1953-1961
1946-1952 21-4 Beskikkelser i 2. kreds
1933-1961 21-4 Brandfogedprotokoller for Bildsø
brandkreds (3. kreds)
1933-1951, 1951-1961
1933-1961 21-4 Brandfogedprotokoller for
Keldstrup brandkreds (5. kreds)
1932-1951, 1952-1961
30 Skatteligning 1857-1881 se 13-3
1904-1962 30-0 Forhandlingsprotokoller for lig-
ningsmyndigheden
1904-1912, 1931-1938, 1939-1951, 1952-
1957, 1958-1962
1905/1905 30-3 Skatteliste over indkomst- og
formueskat
1911-1947 30-3 Skatteligningslister (personlige
skatter) 1911/1912, 1912/1913,
1913/1914, 1917/1918, 1920/1921,
1921/1922, 1922/1923, 1923/1924,
1924/1925, 1925/1926, 1926/1927,
1927/1928, 1928/1929, 1929/1930,
1931/1932, 1932/1933, 1933/1934,
1934/1935, 1935/1936, 1936/1937,
1937/1938, 1938/1939, 1939/1940,
1940/1941, 1941/1942, 1943/1944,
1944/1945, 1945/1946, 1946/1947,
1904-1954 30-3 Skattelister (kommuneskat)
1904/1905 (ukomplet),
1911/1912, 1912/1913, 1913/1914,
1914/1915, 1915/1916, 1925/1926,
1926/1927, 1927/1928, 1928/1929,
1930/1931, 1931/1932, 1932/1933,
1933/1934, 1939/1940, 1940/1941
1941/1942, 1942/1943, 1943/1944,
1953/1954
1906-1961 30-3 Skattelister (samtlige afgifter)
1906/1907, 1920/1921, 1934/1935,
1935/1936, 1936/1937, 1937/1938,
1938/1939, 1944/1945, 1954/1955,
1955/1956, 1956/1957, 1957/1958,
1958/1959, 1959/1960, 1960/1961
1905-1942 30-4 Ligningsliste (statskatter)
1905/1906 (2), 1921/1922,
1922/1923, 1923/1924, 1924/1925,
1925/1926, 1926/1927, 1927/1928,
1928/1929, 1929/1930, 1930/1931,
1931/1932, 1932/1933, 1934/1935,
1935/1936, 1936/1937, 1937/1938,
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942
1906-1960 30-5 Mandtals- og ligningslister
1906/1907, 1911/1912, 1917/1918,
1918/1919, 1937/1938, 1938/1939,
1939/1940, 1946/1947, 1947/1948,
1948/1949, 1949/1950, 1950/1951,
1951/1952, 1952/1953, 1953/1954,
1954/1955, 1955/1956, 1956/1957,
1957/1958, 1958/1959, 1959/1960
1970 30-5 Mandtalsliste
1925-1926 30-8 Tillæg til indkomstskat til staten
(valutaforanstaltninger)
1931/1932 30-8 Tillæg til formueskat til staten
(landbrugskrisen)
1965-1969 30-9 Beregningsjournaler
1965/1966, 1966/1967, 1967/1968,
1968/1969
1946-1954 31 Universalskattelister
1946/1947, 1947/1948, 1948/1949,
1949/1950, 1950/1951, 1951/1952,
1952/1953, 1953/1954
1947-1951 31 Skatteopkrævningslister
Distrikt 1: Kirke Stillinge, Øster
Stillinge, Bildsø
1947/1948, 1948/1949, 1949/1950,
1950/1951
Distrikt 2: Kongsmark, Keldstrup, Næsby
1947/1948, 1948/1949, 1949/1950
1954-1970 31-8 Skattelister for udensogns skatte-
ydere
1954/1955, 1955/1956, 1956/1957,
1957/1958, 1958/1959, 1959/1960,
1960/1961, 1968/1969, 1969/1970
1 1916-1927 A 33-3 Vurderinger til ejendomsskyld
1916, 1927
1931-1938 33-3 Arbejdsbøger for vurderingsmyndig-
heder ca. 1931-1938
1936-1944 33-3 Årsomvurderinger
u.å. 33-3 Arbejdsbog ...
1950 33-3 10. alm. vurdering
1960-1961 33-5 Ejendomsskatteliste
1937-1940 36-1 Skattelister over fælleskommunal
indkomst- og formueskat
1937/1938, 1938/1939, 1939/1940
1939 37-8 Hundeprotokoller
1937-1948 38-2 Restancelister
1937/1938, 1947/194
1900-1938 40-3 Fødselsanmeldelsesprotokoller
1900-1913, 1914-1928, 1928-1938
1940-1953 41-1 Børnebidragsprotokoller
1940-1950, 1948-1953
1836-1867 42-0 Forhandlingsprotokoller for fat-
tigvæsenet
1836-1845, 1853-1867
1933-1964 42-0 Forhandlingsprotokoller for
socialudvalget
1933-1944, 1944-1964
1933-1937 42-3 Socialkassebøger
1933-1934, 1934-1935, 1935-1936,
1936-1937
1903-1907 42-3 Protokol over fattigunderstøttede
i andre kommuner
1968/69 42-4 Hovedregistrant
1878 42-8 Regulativ og spisereglement for
fattiggården
1890 42-8 Spisereglement for fattiggården
1879-1925 42-8 Protokoller for fattiggårdsinspek-
tionen m. regnskaber for fattiggården
1879-1918, 1919-1925
1868-1934 42-8 Protokol over fattiglemmer
1926-1934 44-3 Fortegnelse over ydede og erholdte
refusioner til aldersrentenydere
1948-1958 44-3 Protokol for udbetaling af alders-
rente og invaliderente
1948-1952, 1952-1958
1958-1970 44-3 Protokol for udbetaling af inva-
lide- og folkepension
1856-1907 48-0 Protokol for de fattiges kasse
1907-1933 48-0 Protokol for hjælpekassen
1879-1970 50-1 Skolekommissionens forhandlings-
protokoller
1879-1950, 1950-1970
1905-1927 57-5 Kassebog for børnebogsamlingen
1908-1947 64-3 Dagbog for snefogden i 5. arbejds-
kreds, Bildsø Mark
1847-1962 68-2 Vandsynsprotokoller
1847-1892, 1892-1962
1854-1940 71-2 Tyendeforligsmæglinger
1854-1940 71-2 Korrespondance vedr.
forligsmæglinger
1831-1970 72-0 Sundhedskommissionens
forhandlingsprotokol
1952-1961 72-5 Huslejenævnsprotokol
1955-1961 72-5 Diverse skrivelser vedr. husleje-
nævnet
1902-1946 75-1 Jordboniteringsprotokol
1931-1932 75-3 Krisehjælp til landbrugere

Søg videre i Slagelse Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top