Mindehøjen på Den Gamle Kirkegård.

Nummer B18941
Type Billeder
Beskrivelse Kolding. Tøndervej. Den Gamle Kirkegård, mindehøjen for danskere, der faldt for Sønderjylland 1848-64.
Mindehøjen blev indviet på 25 års dagen for slaget ved Isted søndag den 25. juli 1875 af De danske Våbenbrødre. På granitmurens nordside er opsat en monumental granitportal, og i den er indsat to hvide marmortavler med forgyldt indskription. Her står: "Denne høi reistes til minde om tapre danske mænd, som tro mod konge og fædreland faldt i kampene for Sønderjylland 1848 - 64. Foranlediget opført ved Våbenbrødrene i Kolding 1875".
Monumentet er tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup.
På billedet ses her fra højre bl.a: Hospitalsforstander Jensen, Guldsmed Hald, Bødker Hentzen, Smed Hentzen, Smed Pedersen, Gymnastiklærer Møller, Sadelmager Hansen, Kirkeværge Svensson, Sagfører Hansen, General Freisleben. Med kasket midt for mindestenen Borgmester Schørring, Pastor Linddahl, Kammerherre v. Späth, Graver Simonsen.
Periode 1901 - 1905
Dateringsnote Fotograf Bech virkede i Kolding fra 1901 til 1905.
Fotograf Chr. Bech
Størrelse 12 x 17
Materiale S/h positiv:
Arkiv Kolding Stadsarkiv
Top
;