Slagelse Sankt Peders landsogns sygehjælpsforening

Nummer A353
Type Arkivalier
Beskrivelse
Slagelse Sankt Peders landsogns
sygehjælpsforening
Født/stiftet 11.4.1868
Død/nedlagt 18.5.1890
Bemærkning Udtaget af kommunearkiv
Fra protokollens sidste møde:
"...På grund af underskud i kassen... og da det
erkendtes at være uheldigt vedblivende at arbejde
med 2 sygeforeninger her i sognet, hvoraf ingen af
dem kan siges at stå godt, vedtoges det at
overføre de medlemmer, som kan og vil overføres
til den ny sygekasse her i sognet og hæve
nærværendes virksomhed.... Foreningens
regnskabsbøger, regnskaber og protokoller
tilintetgøres"
Sammenlagt med Slagelse Sankt Peders landsogns
sygekasse (stiftet 1888)
Periode 1868 - 1890
Dateringsnote 1869-1890
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

Søg videre i Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Top
;