Boligselskabet for Sankt Peders sogn tidl: Den selvejende byggevirksomhed for Sankt Peders kommune tidl: Slagelseegnens Sognerådsfore- nings Byggevirksomhed

Nummer A273
Type Arkivalier
Beskrivelse Boligselskabet for Sankt Peders
sogn

tidl: Den selvejende byggevirksomhed
for Sankt Peders kommune
tidl: Slagelseegnens Sognerådsfore-
nings Byggevirksomhed
Født/stiftet 16.2.1950
Død/nedlagt 1998/1999
Bemærkning Sammenlægning med Slagelse Boligselskab vedtaget
1998, overdragelse fandt sted 1.4.1999
Periode 1950 - 1999
Dateringsnote 1950-1998
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

Top
;