Hejls Præstegård

Nummer A138
Type Arkivalier
Arkivskaber
Raun, Anne Marie
Beskrivelse Hejls Præstegaard
Hejls


Hejls Præstegård
Født/stiftet 1813
Bemærkning Lb. nr.1, 2 og 3 er indleveret af Gunnar Krag,
Trappendal.
Lb. nr. 4 og 5 er indgået fra museet på Koldinghus
under j. nr. 1986/10.
En stor del er indgået på j. nr. 1997/3 fra
Annemarie Raun, Gendarmvej 11, formand for
menighedsrådet fra 1969 til 1996.
Se endvidere j.nr. 1997/18 og 2003/17.
Vedr. lb. nr. 6: Poul Pedersen tog
navneforandring til Poul Ulsdal.
Se også j.nr. 2003/17.
Periode 1658 - 2008
Dateringsnote 1658 - 2008
Arkiv Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde

Yderligere indhold

1 1813 - Dokumenter fra Rigsarkivet angående bygning af nyt stuehus til præstegården i kopi
2 1838 - 1910 - Tegning af præstegården af P.N. Møller
3 1658 - Svenskekongen i præstegården, Billede af stenen ved Binderup strand, Carl Gustaf
4 1838 - 1910 - Tegning af Præstegården mellem 1838 og 1910, fotokopi
5 1957 - Grundplan over præstegården før restaureringen i 1985-86.4 stk. Have og gårdsplads - 1 stk. 1 stk. Plan over præstegården i forbindelse med indlæggelsen af elektricitet i 1917. 1 stk. plan over en del af præstegården i forbindelse med ændring af centralvarmeanlæg til oliefyr ca. 1960. 2. stk. planskitse over præstegården fra 1979. Ikke anvendt. ! stk grundplan af præstegården før 1986. 1 tegningsmappe A 138
6 1937 - 1946 - Forpagtningsoverenskomst mellem Anton Krogh, Vejstrup og sognepræst O. Juul- Nyholm og Poul Pedersen (Ulsdal)
7 1962,1963 - Leje af depot til kanon Godkendelse af lejeaftale for lokale til en 76 mm panserværnskanon
8 1953 - Brev fra Jordfordelingssekretariatet angående afregning for salg af jord i Sjølund gammelmose
9 1967 - Cirkulære fra Kirkeministeriet angående betaling af moms for gravstedsvedligeholdelse
10 1906 - Landbrugsministeriets approbation af udstykning af C. Hansens jorder, matr. nr. 14h, med angivelse af kirketiende
11 1923 - Skrivelse fra kirkeministeriet angående afdrag af lån m.m., genpart
12 1902 - Forpagtningsaftaler og afregning
13 1923 - Skrift vedr. forpagtning af jord og betaling af ejendomsskatter
14 1930 -1954 - Forpagtningsaftale og driftsplan 4 stk.
15 1937 - 1954 - Forpagtningsoverenskomst med Chr. Skov
16 1958 - Liste over materiale sendt til Landsarkivet i Viborg
17 1930 - Provstiudvalgets godkendelse af driftsplan for forpagter
18 1951 - Overenskomst vedr. Chr. Skovs forpagtning af "Kromarken"
19 1951 - Overenskomst vedr. hønseriejer Holger Andreasens forpagtning af "Toften"
20 1953 - Overenskomst vedr. Peter Christiansens forpagtning af jorden "bag Ballegaard" 2 stk.
21 1953 - Overenskomst vedr. møller Hans Dalls forpagtning af mark ved "Vejstrup skel 2 stk. "
24 1815 - 1867 - Regnskabsbog vedr. vedligeholdelse af Hejls og Vejstrup præstegårde, skoler, degnebolig m.v., med kopi
26 1985 - 1986 - Restaurering af præstegårdens stuehus v. arkitekt O. Reinhard Hansen, Haderslev, tegningsmappe A 138,
25 1986 - Restaurering 1986, el-arbejde, sag nr. 97, Jul Christensen & Søn
27 1738-1753 - Tiendebogen for Hejls og Vejstrup sogne 1 bind = D 27
22 1862-2868 - Regnskabsbilag fra præstegården 35 stk.
23 1865 - Brandforsikringspolice fra præstegården
28 1985 - Tegninger over staldbygninge kassen med tegninger
29 ca. 1986 - Tegninger over indretning af stuehus kassen med tegninger
30 1917 - Tegning over lysanlæg Kassen med tegninger
31 1978 - Automatisk ringeanlæg - ligger i tegningsmappen
32 1999-2004 - Forpagtningskontrakt mellem Hejls Menighedsråd og Ulla Leth-Pedersen,"Stavnsbjerg", Hejls . Jørn Kongsted, "Vestergaard". Nis Jørgen Steffensen,"Østergaard" og Jens Peter Raun,"Kællingkær.
34 1986 - Tegninger til restaurering af Præstegaarden 1985-1986 (1-45). 34/1 Stueplan (1) 1986 34/2 Stueplan (2) 1985-86. 34/3 Kælderplan (2) 34/4 Facade mod øst (3) 34/5 Facade mod vest (4) 34/6+7 2 stk Gavl mod syd og nord (5) 34/8+9 2 stk. Facade mod øst (8) 34/10 Bebyggelsesplan (10) 34/11+12 Oversigt (12) 34/13+14 Præstegården stueplan ( 34/15+16 Facade mod vest (14) 34/17+18 2 stk. Facade øst (15) 34/19+20 Gavl mod nord (16) 34/21+22 Snit 1:50 (17) 34/24+28 2 stk. Vand og vameanlæg (18) 34/25 Oversigt 1:200 (18) 34/26 Rampen (19) 34/27+29 2 stk. Vand og varmediagram i bryggers(19) 34/30+31 2 stk. Køkken 1:20 (24) 34/32+33 2 stk. Badeværesle 1:20 (25) 34/34+35 2 stk. Ydervægsisolering (26) 34/36+37 2 stk Invendige døre (27) 34/38 Kælderplan skitseforslag 1 (B) 34/39 Indretning af rum (21) 34/40 Vinduer 34-/41 Præstegården Grundplan 34/42 Ændringsforslag til våde rum 34/43 Oversigt indkørsel 34/44 Grundplan ( ikke realiseret(' 34//45 Grundpan (ikke helt realiseret, men næsten)
35 1975-81 - 1. Diverse ang. Hejls Præstegaard .a .Præstegaards syn 1975 b. Overslag på nye vinduer til Præstegaarden 1981 2. Tilladelse til nye vinduer i Præstegaarden 1975 3. Rapport til Stiftet og beskrivelse af Hejls Præstegaard 1979 4.a.Tilbud på fællesantennetilslutning 1986. b .Brev fra Stiftet ang. omlægning af tag på laden 1992. c. Brev ang. renovering og fastsættelse af boligbidrag ved Lisbeths Torps fraflytning i 1992 d. Papirer ang. udskiftning af fyr i Præstegaarden 2001 5. Papirer vedrørende afgivelse af jord til udvidelse af fortov på Hejls Landevej 22. 1980 6. Synsudskrifter for Præstegaarden. 1974-1984 1987-2004
36 2009 - Skadeanmeldelse Tyveri lamper 2009 Vedligeholdelse af Hejls Præstegaard
37 1986 - Haveplan 1986
38 1956-1958 - Ejendomsdokumenter
39 1890 - Sager
40 1925-1970 - Korrespondance
41 2002 - Personlige dokumenter
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top