Andersen, Niels Peter Gårdejer

Nummer A121
Type Arkivalier
Arkivskaber
Andersen, Niels Peter
Født/stiftet ?
Død/nedlagt ?
Bemærkning Uddrag fra Sorø Amtstidendes referat i avisen den 1. juli 1946 om indvielsen af anlægget ved Trelleborg den 30. juni 1946. Uddrag af Nationalmuseets direktør Nørlunds tale:

”En meget stor Hjælp fik vi af grosserer Lystrup, der købte Voldpartiet af Gdr. N. P. Andersen og skænkede det til Nationalmuseet. […] Men i første Række skylder vi tak til Lille Trelleborgsgaards tidl. Ejer, Gdr. N.P. Andersen, nu Heininge, der afslog Tilbuddet om at lave en Dirt-track Bane herude, hvad den var glimrende til med Plads til Tusinder af Tilskuere, og som da han først blev bekendt med Udgravningsarbejdet blev revet med af Kærlighed. Han fandt sig i, at vi bad om 14 Dages Arbejde i Volden, men blev her en Maaned, at vi senere bad om en Maaned, men gravede i 3 og det næste Aar 6 Maaneder. Han blev en udmærket Vært for os og en brillant Vejleder for Publikum, der kom ud og saa paa det, vi gravede ud. Det er gammel Skik i Nationalmuseet at give Folk, der har været os til særlig Gavn og Nytte, et Æresbrev. Vi genoptager nu denne Skik og overrækker et saadant til N. P. Andersen og siger ham derigennem Tak for den store Gæld, vi staar i til ham. Dr. Nørlund overrakte mens Forsamlingen rejste sig, derefter et nydeligt kaligraferet Æresbrev med en varm Tak for hans og hans Hustrus Arbejde. Æresbrevet er prydet med et Billede af Vikingelejren. Det samme fik også L. Trelleborgs nuværene Eier, Gdr. Alfr Nielsen […]. ”

Foto af Nørlund og Niels Peter Andersen i Sorø Amts Dagblads artikel af 01-07-1946.
Årstal 1946
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Hejninge Sogn (1000-2050)
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

Kilder (1)

Top
;