Sporselskabet I/S

Nummer A92
Type Arkivalier
Arkivskaber
Sporselskabet I/S
Beskrivelse Sporselskabet I/S
Født/stiftet 1904
Død/nedlagt 1990
Bemærkning Interessenterne var fra starten: Spritfabrikken,
Cikorietørreriet og Svineslagteriet. Desuden
anvendtes sporene af A/S Silvan, De offentlige
Slagtehuse og gasværket. I 1925 fik kommunen ret
til at være repræsenteret i Sporselskabet med
stemmeret i alle sager, som havde interesse for
kommunen. I 1937 blev Cikorietørreriet overtaget
af tømrermester Alb. Jensen, som døde 1940 eller
1941, hvorefter Cikoriefabrikkerne var ude af
interessentskabet. Fra 1949 benyttedes sporene
også af Skandinavisk Lamel Industri A/S, som i
skiftede navn til Nordisk Træ Lamel A/S. Firmaet
trådte i likvidation 1958. Spritfabrikkerne trak
sig ud af Sporselskabet pr. 31.3.1976. Sidste
ordinære generalforsamling afholdtes 4.7.1978. I
1990 vedtog man at nedlægge selskabet og lade
sporet tage op på kommunens regning.
Periode 1900 - 1940
Dateringsnote 1905-1978
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

Top
;