Bentzen, Bernhard Sagfører

Nummer A74
Type Arkivalier
Arkivskaber
Bentzen, Bernhard
Beskrivelse Bentzen, Bernhard
Sagfører
Bemærkning Tidl. aflevering: 46/1985
Periode 1893 - 1904
Dateringsnote 1893-1904
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1893-1904 S A 6/1893 panteobligation fra Husmand Hans Peter Jørgensen af Hejninge til Købmand Fr. Frederiksen af Slagelse
Matrikelkort over Matr. Nr.7 Fårdrup By og Sogn
A 18 Matrikelkort over Matr. Nr.14 a Hyllerup by
A 25/1893 Udstedt skøde fra Gårdejer Peder Pedersen af Slots Bjergby til Husejer Jens Christian Nielsen, Matr. Nr. 17b af Slots Bjergby by og sogn.
A 32/1893 Kongelig tilladelse til at L. Christensen må sammenlægge sine gårde Matr. Nr. 1 Havrebjerg og Matr. Nr.5 samme sted således at de kan drives sammen.
A 38/1894 Angående aftægt på Matr. Nr.jb og jd af Årslev og Matr. Nr. 1 g og 1 l af Sønderup
A 41 Matrikelkort over Matr. Nr. 16a Hejninge by og sogn Peder Hansens parcel
A 42 Kort over Matr. Nr. 47 b Slots bjergby by og sogn
A 44 Kort over Matr. Nr. 6 c Vedbysønder Ottestrup sogn
A 48. Testamente udstedt af ægteparret Boelsmand Hans Peter Olsen af Skaftelev og Hustru Karen Marie Olsen, født Jensen
A 51 Kort over Matr. Nr. 24a af Årslev by Sønderup sogn
Ad A Nr. 53 54 55 56 57 og 58 1894 Fællesdokumenter vedr. Ejendomshandlerne Gårdejer Peder Emil Holger Hansens enke Johannes Sørensdatter af Solbjerg
A 53/1894 Gårdejer Peter Emil Holger Hansens enke, Johanne Sørensdatter skøder til sin søn Michael Lyderik Pedersen, Matr. Nr. 12a med andel Nr. 46 Solbjerg
A 54/1894 Gårdejer Peder Emil Holger Hansens enke, Johanne Sørensdatter af Solbjerg skøder til sin søn Herman Emil Pedersen, Matr. Nr. 12h Solbjerg, Matr. nr. 12h blev solgt til mejerist Johan Frederik Niemann, der fik skøde direkte af Peder Emil Holger Hansens enke.
A 55/1896. Gårdejer af Solbjerg Peter Emil Holger Hansens enke, Johanne Sørensdatter skøder til Mejerist Johan Frederik Niemann, Slagelse Matr. Nr. 12h af Solbjerg.
A 56/1894. Gårdejer Peder Emil Holger Hansens enke, Johanne Sørensdatter af Solbjerg skøder til sin søn Parcellist Søren Pedersen Matr. Nr. 12 i af Solbjerg.
A 57/1894. Gårdejer Peder Emil Holger Hansens enke, Johanne Sørensdatter, Solbjerg, skøder til sin svigersøn Parcellist Hans Peter Jensen, Matr. Nr. 15 d af Solbjerg.
A 58/1894. Gårdejer Peder Emil Holger Hansens enke, Johanne Sørensdatter, skøder til Hans Christian Pedersen og Maren sofie Pedersen, Solbjerg, Matr Nr. 15 a af Solbjerg
A 79/1896. Vognmand A. Ibsens enkes arvinger, skøder til Murermester Claus Ehlers, Slagelse, en parcel af ejendommen Matr. Nr. 37 c, af Slagelse Købstads ejendomslodder.
A 80/1896. Sognefoged af Holmstrup Peter Hansen skøder til Gartner Lars Peder Hansen, matr. nr. 7 g Holmstrup
A 89 Skøde hvori Sagfører B. Bentzen Slagelse efter fuldmagt fra gårdejer Lars Christian Andersen sælger dennes ejendom Matr. nr.1a og 1b af Kajemose by Holmstrup, til Gårdejer Kristian Eriksen af LøjtvedA 105. Kort over Matr. Nr. 1 g Sønderup by og sogn
A 106. Kort over Matr. Nr.142 a b og 143a af Slagelse bygrunde
A 109 a. Kort over Matr. Nr. 1 d, Årslev by, Sønderup sogn
A 112. Udskrift af arealberegningen over Matr. nr. 11a, Rosted by, Sørbymagle sogn
A 114. Kort over Matr Nr. 11b, Fårdrup by
A 115. Kort over Hans Pedersens parcel Matr. Nr. 63 af Slots Bjergby by og sogn
A 124. Skøde hvor Sagfører B. Bentzen skøder sin ejendom Matr. nr. 24d Slagelse Købstads markjorder, til Hans Peter Larsen
A 125. Skøde over selvejergården Matr. Nr. 1 Vielsted by Flinterup sogn som overdrages fra Anders Rasmussens enke til Rasmus Andersen
A 128 Gårdejer Peder Olsen af Kongsted skøder matr. Nr. 7 E til Parcellist Jens Nielsen Petersen, Tågerup
A 136 Skøde hvor Thomas Schjøler af Stenmagle skøder sin ejendom Matr. Nr.1 c af Skuerupgården, Stenlille sogn til Hans Christensen
A 139. Administration af Fru. Anna Skårups ejendom, matr. Nr. 74 Slotsgade, Slagelse
A 143 Skøde, hvor Fårdrup bymænd, Niels Pedersen, Lars jørgensen og Anders Hansen Skøder tuil Ungkarl hans Christian Poulsen, Sørb ymagle.
A148 Boelsmand Jens Nielsen køber Matr. Ntr. 12 g af moderen jens Nielsens enke, Birthe Kirstine Nielsen.
A 163 Købekontrakt mellem sagfører B. Bentzen, på vegne af Landbobanken i Slagelse,og forvalter Gustav Harald Blom,der køber Ejendommen Matr. nr. 13 a af Bildsø Stillinge sogn
A 166/1901 Skøde hvor Driftsinspektør Søren Hansen, Strandboulevarden 30, køber Matr. Nr. 6 eo og 6 hf, af Utterslev, Brønshøj sogn
A 167/1901 Maskinist Victor Emanuel Schmahr, København, Køb af Matr. Nr. 307 b, og salg af denne ejendom til Vognmand Niels Peter Frederik Ferdinand Johansen, af Slagelse.
Udskrift af Skøde og Panteprotokol for Slagelse Købstad,
A 182 Lejekontrakt oprettet mellem Kobbersmedemester Ole Christian Ravn, og Hans Hansen, ang. Slagelse Købstad Smedegade tilliggende grundtaxlod
A 187 Meddelelse til handelsregistret at Årslev Andelsbageri er ophørt med at drive forretning


2 1905-1912 s A 205 Fhv. Møller i Årslev Jens Peter Ibsen, nu Gårdejer ang Udstedelse af forskellige dokumenter på hans tidligere ejendom 2) Mortifikation af en panteobligation
A 205 1904 Møller Jens Christian Jensen, Årslev, køb af Årslev Mølle Matr. Nr.2 1b og 1g af årslev og 1g og 1b af Sønderup.
A 207 1904 Kort over Matr. Nr. 13 d Bildsø by
A 208 Panteobligation mellem Murermester C. Ehlers og A/S Landbobanken i Slagelse
A 219 1904 Deklaration mellem Møller Ole Jensen, af Bildsø og Bager Carl Vilhelm Harder ang. opførelse af bygning som overskrider egen parcel.
A 220 Kort over Matr. Nr. 1 c Årsleb By, Sønderup Sogn
A 249 1906 Arveforskuds- Bevis mellem Slagter Albin Schønheit og hans svigerfader Gartner Lars Peter Hansen.
A 258 1906 Møller Niels Peter Johannes Sørensen, Årslev, køb af Matr. Nr. 1 b og 1d af Årslev (Årslev M'ølle)
A 270 Kort over Matr. Nr. 24 e Slagelse Købstads Markjorder
A 272 1891 Deklaration ang. Bebyggelsesprocenten på Matr. Nr. 24f af Slagelse Købstads Markjorder
A 273 Kort over Matr. Nr. 24 g Slagelse Købstads jorder.
A 274 Kort over Matr. Nr. 24 h, Slagelse Købstads jorder.
A 287 1906 Detailhandler Christoffer Henrik Christiansen, Slagelse, køb af Matr. Nr. 329 af Slagelse samt Matr. Nr. 204 og bebyggelse af ejendomme i byen.
A 288 b 1906 Postbud A. C. M. Andersen, Slagelse ang. køb af Grundtaxlodder Matr. Nr. 204 af Slagelse mark.
A 291 1907 Gårdbestyrer Lars Christian Jensen, Slagelse mark Køb af Grundtaxtlodden Matr. Nr. 171 af Slagelse mark, dokumenter vedr. handelen.
A 290 1907 Mælkehandler Lauritz Petersen. Slagelse Køb af Matr. Nr. 376 af Slagelse, ordning af 1 prioritetslån i Landbobanken
a 293 1907 Musiker Hans Peter Madsen, Sludstrup, ang køb af Matr. Nr. 2 b af Sludstrup og 12X af Sørbylille
A 294 1907 Gårdejer LauritZ Valdemar Jensen, før i Skovsø køb ved mageskifte af ejendommen Matr. Nr. 313 b og 406 af Slagelse Købstads bygrunde, papirerne på den modstående ejendom Matr. Nr. 17 a af Skøvsø, der blev overdraget til Fhv. Værtshusholder Hans Christensen ordnes af ORS. Balle, Slagelse
A 296 1907 Gårdejer Lauritz Valdemar Jensen før i Skovsø, nu i Ormslev, Køb af Gården, Matr. Nr. 3 a og 5 b af Ormslev.
A 297 1907 Parcellist Niels Andersen, Krænkerup,Fhv. Gårdbestyrer i Heininge, ang. køb af Matr. Nr. 2 d af Krænkerup, Havrebjerg sogn.
A 300 1907 Boelsmand Julius Vilhelm Nielsen, Slagelse mark ang. køb af Grundtaxtlodden Matr. Nr. 191 og 194 af slagelse markjorder
A 304 1907 Husejer Rasmus Peter Bendixen, Solbjerg,
ang. Køb af Matr. Nr.15 e af Solbjerg og ordning af Statslån
A 306 1907 Fabrikant Ludvig Ohmeyer, slagelse, ang. Køb af Matr. Nr. 419 af slagelse Købstad
A 307 1907 Sct. Mikkels Landsogns Sogneråd ang. 1/ Expropriation af en byggegrund til opførelse af en Skole i Jernbjerg 2/ Ordning af Købekontrakt og skøde på Parcellen Matr. Nr. 3 a af Holmstrup 3/ Ordning af lån.
A 308 1907 Bmd. Lars Christian Jensen, slagelse mark, Køb ved Auktion af ejendommen Matr. Nr. 6 b af Gudum by og sogn
A 309 1907 Handelsm. Peter Christian F Lauritzen, Gudum ang. Køb af Matr. Nr.6 b af Gudum
A 311 1908 Niels P. Johs. Sørensen Årslev, køb af Matr. Nr. 7 e og 7 i af Kongsted
A 312 1908 Møller Jens Nielsen Pedersen, Årslev, Køb af Matr. Nr. 1 b og 1d af Årslev, ( Årslev mølle)
A 313 1908 Kunstdrejer Jensenius C. B. Zinglersen, Slagelse Køb af Matr. Nr. 461 af slagelse
A 315 1908 Møder i anledning af Tvangsauktion ovder Frk. Amalie Christensens ejendom, Matr. Nr. 12 af slagelse
A 316 1908 Gdr. Hans P. Larsen, Torpe, ang. Køb af Hans Kr. Larsens gård Matr. Nr. 2 a, 18 og 21a af Torpe
a 322 1909 Gdr. hans carl hansen, Sludstrup, ang. køb af Matr. Nr. 2 b af Sludstrup og 12X af Sørbylille
A 324 1909 Husejer Ernst Emil Jensen, Gierslev, pr. Høng ang køb af Matr. Nr. 10 h af Gierslev
A 325 1909 Musiker Hans Peter Madsen, Sludstrup, ang køb af Matr. Nr. 2 b af Sludstrup og 12 y af Sørbylille
A 326 1909 Gårdejer Hans Carl Hansen, Sludstrup ang køb af Matr. Nr. 2 d af Sludstrup
A 333 1909 Fodermester Axel G. J. Jensen, Flakkebjerg, ang køb af Matr. Nr. 43 b af Flakkebjerg
A 337 1910 Bødker Oluf Knudsen, Mullerup, køb ved Auktion af Matr. Nr. 1 b og 10 b af Mullerup
A 338 1910 Husmand Peter Jensen, Landsgrav, ang. køb af Matr. Nr. 16 a af Landsgrav og 3 x af Slagelse købstads markjorder
A 341 1910 Gårdejer Otto Fr. Pedersen, Sørbymagle ang. køb af Matr. Nr. 7 d og 16 af Sørbymagle By og Sogn og Matr. Nr. 10 b af Sørbymagle overdrev i Kirkerup Sogn
A 1911 Gårdejer Lauritz Christian Olsen, landsgrav, ang. køb af Matr. Nr. 6 a og 6 e af Landsgrav, Slagelse Svt. Peders landsogn
A 1911 Forp. H. Eriksen, Vejsgård, ang. køb af Matr. Nr. 2 og 11 af Ormitslev og 5 b af Vemmelev
A 1912 Gdr. Jens Christian Worm, Nordrup, ang. køb af Matr. Nr. 10 a af Nordrup

Søg videre i Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top