Farum Kommunes arkiv, Spildevand og vandløb

Nummer Æ19981006
Type Arkivalier
Arkivskaber Farum Kommune
Beskrivelse Journalsager henlagt efter Kl-emneplan 06
Født/stiftet 1998
Død/nedlagt 2001
Bemærkning Arkivenheder fra Furesøs Kommunes forvaltninger er tilgængelige for enhver, når de er 20 år gamle. Hvis arkivenheder indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold er tilgængelighedsfristen 75 år
Periode 1995 - 2005
Arkiv Furesø Museer

Yderligere indhold

. . - 06.00 SPILDEVANDSANLÆG OG VANDLØB I ALMINDELIGHED
. . - 06.01 KLOAKKER OG LEDNINGSNET SAMT PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG
. . - 06.02 VANDLØB/SØER
. . - 06.03 RENSNINGSANLÆG, PUMPESTATIONER M.V.
. . - 06.11 BESKYTTELSE AF OVERFLADEVAND
. . - 06.15 SLAM
Top
;