Farvemester Johs. E.Esbensen (1893-1965), Den Millitære Klædefabrik. Hørsholm Kommunes første borgmester, 1950-1960.

Nummer B7767
Type Billeder
Beskrivelse Farvemester Johs. E.Esbensen (1893-1965), Den
Millitære Klædefabrik. Hørsholm
Kommunes første borgmester.
Bemærkning Johannes E. Esbensen (1893-1965) stammede oprindeligt fra Odense, hvor hans far var farvemester. Efter uddannelse i sin fødeby som farver drog han til Tyskland for at blive videreuddannet. I 1918 kom Johannes Esbensen til Hørsholm for at blive leder på farveriet på Den militære Klædefabrik. Han var farvemester i omkring 40 år, indtil det kommunalpolitiske arbejde fik et sådant omfang, at han måtte søge sin afsked.

Straks efter sin ankomst til Hørsholm kom han ind i den konservative ungdomsbevægelse. Desuden blev han medlem af bestyrelsen for Birkerød Konservativ Vælgerforening, hvortil Usserød dengang hørte. Han arbejdede for Usserøds indlemmelse i Hørsholm ved afstemningen i 1936. Ved det første kommunevalg efter indlemmelsen i 1938 blev han medlem af Hørsholm Sogneråd. I 1946 blev han sognerådsformand og ved indførelsen af den købstadskommunale status i 1952 blev han Hørsholms første borgmester, en post han beklædte til 1961. Han var desuden medlem af Frederiksborg Amtsråd 1958-61 og af Helsingør Skatteråd.
Periode 1950 - 1960
Dateringsnote 1950-1960
Fotograf Puk Fotografi v/Jette Knudsen
Materiale s/h positiv
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Søg videre i Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Top
;