Personarkiv: Mylord-Møller-familien

Nummer A1019
Type Arkivalier
Arkivskaber
Mylord-Møller-familien
Beskrivelse Godsejer
Mylord-Møller-familien
Schleswig-Holstein
Bemærkning Det Mylord-Møllerske familiearkiv, i alt 25 pakker, hidrører fra en godsejer- og akademikerfamilie med forbindelser i store dele af den danske helstat. Selve arkivet omfatter perioden fra 1800 til 1933.
Mylord-slægten ejede forskellige godser i Holsten. I Slesvig ejede familien godset Møhlhorst (1817-54) og fideikommiset Ornum (1835-1932) i Koslev sogn, og 1829-65 forpagtede Johann Heinrich Mylord og hans søn Josias godset Årtoft ved Kliplev. 1865 flyttede Josias Mylord og hans familie til Gaarde ved Varde i Sydvestjylland.
Møller-familien var spredt over hele hertugdømmet. Georg Marcus var født i Lyksborg 1816; han var præst i forskellige slesvigske sogne, nemlig i Hjerpsted (1849-50), i Kejtum (1850-61), på Oland (1861-64), i Sønder Brarup (1864-73) og i Ketting på Als (1873-91).
Josias Mylord og Georg Marcus Møller var begge gift med to søstre af Knuth-familien, der var en sidegren af den berømte mecklenborgske uradelsslægt, der i århundreder var bosat på Sjælland. Elise Gustave var Josias Mylords kone, Ida Margaretha var gift med Georg Møller. Den tredje søster Levine blev gift med gårdejer F.W. Rønnenkamp på Klusgaard, senere Tved ved Flensborg.
Familierne Mylord, Møller og Knuth blev yderligere knyttet sammen ved giftermål mellem Hermann Møller, søn af Georg Marcus Møller, og Sophie Mylord, datter af Josias Mylord. Ægteparet flyttede til København, da Hermann Møller blev professor i sprogvidenskab på universitetet. Deres sønner Konrad og Hermann døde tidligt.
I arkivet findes enkelte oplysninger om godserne i Slesvig, som Mylord-familien ejede indtil 1865. Sophie Mylord-Møller har dog bevaret mange akter vedrørende fideikommiset Ornums udvikling fra 1875 indtil 1932. Hovedparten af arkivet er dog de enkelte familiemedlemmers korrespondance fra 1822 til 1933. Desuden findes en lang række optegnelser af kulturhistorisk art, således husråd, og opskrifter, optegnelser vedr. læsning og studier m.v.
Periode 1799 - 1933
Dateringsnote 1799-1933
Arkiv Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Yderligere indhold

A. 1799-1932 - Godsforvaltning og arvesager
B 1798-1930 - Korrespondance Mylord-Møller-Knuth-slægten
C. 1793-1918 - Personlige optegnelser

Søg videre i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Top
;