Politimester A. V. de Fine Thomsen 80 års fødselsdag

Nummer A827
Type Arkivalier
Arkivskaber Thomsen, A. V. de Fine, Politimester
Beskrivelse Politimester
A. V. de Fine Thomsen
Kalundborg
Født/stiftet 1884 14/12
Bemærkning THOMSEN August da Fine Politimester,
f. 13. Dec. 1884 i Hjørring; Søn a.f Herredsfoged V H V Thomsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Johanne Marie f. Rohde (død 1925)
Gift 29. Maj 1917 m. Emma Ragnhild de F. T., f. 18. April 1894 i Kbhvn., Datter af fh. Maskinmester F G Christensen og Hustru Emma f. Olsen1.

Student (Aarhus) 1905; cand. jur. 1911; Herredsfuldmægtig i Aarhus 1911; Dommerfuldmægtig 1919; Politimester i Lemvig Købstad og Skodborg-Vand­fuld Herreder 1933. i Kalundborg m. v. 1939.
Årstal 1964
Dateringsnote 1964-1964
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A827,1 1964 - UDKLIP
Top
;