Aarby Sygekasse, Aarby regninger forhandlingsprotokolen Regnskabsbilag Korrespondance overenskomster medlemsfortegnelse Portobog Lægernes Medlemslister Skrivelser Indlæggelsessedler love bekendsgørelser reglement mm

Nummer A20093
Type Arkivalier
Arkivskaber
Aarby Sygekasse, Aarby
Beskrivelse Aarby Sogns Sygekasse
Aarby
Apotek, medlemmer, regnskab, protokoller
Født/stiftet 1869 31/01
Død/nedlagt 1950
Periode 1869 - 1950
Sogn Årby Sogn
Kommune Kalundborg Kommune
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A20093,1+3 1894-1913 - REGNINGER
1 1894-19113 R Diverse regninger fra Kallundborg Apotek til Aarby Sygekasse
3 1922 R Regnskabsbilag vedr. indbetalinger og udbetalingeordre til Aarby sogns Sygekasse vedr. 1922
A20093,3 1892 - PROTOKOL
2 1892 F Udskrift af forhandlingsprotokolen for Aarby Sogns Sygekasse med vedtægter
A20093,4+5+9+10+13+14 1909-1941 - KORRESPONDANCE: SKRIVELSER
4 1909-1921 C Korrespondance mellem Statens Sygekasseinspektorat til Bestyrelsen for Aarby Sogns Sygekasse vedr. vedtægtsændringer.
5 1937-1938 C Diverse overenskomster, korrespondance, meddelelser mellem Direktoratet for sygekassevæsenet til Aarby Sogns Sygekasse
9 1880-1900 K Udkast til skrivelser fra formanden for Aarby sogns Sygekasse
10 1895-1906 K Skrivelser fra Inspektoratet til Aarby sogns Sygekasse
14 1941 K Diverse korrespondance mellem Invalideforsikringsretten og Aarby Sogns Sygekasse vedr. refusion iht. dødsattester
13 1925-1927 K Formanden for Aarby Sogns Sygekasses kopiblok af korrespondance
A20093,6+8+11 1912 - MEDLEMSFORTEGNELSE
6 1912 C Aarby Sogns Sygekasses gamle medlemsfortegnelse til januar 1912
8 1926 C Lægernes Medlemslister for 1926
11 1869 og 1923 M Medlemsfortegnelse for 1869 i Aarby Sogns Sygekasse og opkrævningsliste for 1923
A20093,7 1922 - PORTOBOG
7 1922 D Portobog for syge- og Begravelseskassen og kreds-kontingentbog for Aarby sogns Sygekasse 2.kreds
A20093,12 1922 - INDLÆGGELSESSEDLER
12 1922 K Indlæggelsessedler for året 1922
A20093,15 1869-1900 - LOVE; BEKENDTGØRELSER MM
15 1869-1900 C Diverse love, bekendsgørelser, vejledning, reglement og sygekassetidende vedr. Aarby Sogns Sygekasse
A20093,16 1870 - 1960 - Regnskabsmateriale
16 1874 1. 1874 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening - Grundfond A for året 1874 og Grundfond B for året 1874
2. 1879 Bemærkninger til Regnskab for Aarby Sogns Aldersomdunderstøttelsesforening Grundfond A og B for året 1879
3. 1882 Bemærkninger til Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening Grundfond A og B første og anden afd. for året 1882
4.1885 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening reservefond for året 1885
5. 1889 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforenings Grundfond A og B
for året 1889
6. 1889 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforenings reservefond for året 1889
7. 1885 - regnskab for 1885
8. 1890 Regnskab med bilag for Aarby Sogns Begravelseskasse
9. 1893 - regnskab med bilag for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening
10. 1895 Bilag til Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforenings regnskab for 1895
11. 1896 Regnskabsbilag for Aarby Sogns Alderdomsunderstørttelse 1896
A20093,17 1898 - 1925 - Regnskabsmateriale
17 1898 - 1920 1. 1898 Regnskabet for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening 1898 Grundfond A og B, reservefond - med bilag
2. 1900 Regnskab med bilag for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening for året 1900
3. 1905 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening grundfond A og B samt reservefond
4. 1910 Regnskab med bilag og status for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening for året 1910 - grundfond A og B og reservefond
5. Regnskab med bilag for Aaqrby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening - grundfond A, B, i original og concept samt reservefond for 1915 samt status pr. 31/12 1915
A20093,18 1919 - 1930 - Regnskabsmateriale
18 1919 - 1930 1. 1919 Hoved- og statusopgørelse med bilag for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening for året 1919
2. 1920 Hoved- og statusopgørelse med bilag for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening for året 1920
3. 1923 Hoved- og statusopgørelse med bilag samt udskrift af forhandlingsprotokol for Aarby sogns Alderdoms- Understøttelsesforening for året 1922
4. 1925 Hoved- og statusopgørelse samt udskrift af forhandlingsprotokol for Aarby sogns Alderdoms- understøttelsesforening for året 1925
5. 1928 Regnskabsbilag for året 1928 for Aarby Sygekasse
A20093,19 1930 - 1970 - Regnskabsmateriale
19 1930 - 1970 1. 1930 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomsunderstøttelsesforening for året 1930 Grundfond A
2. 1934 - 1935 Regnskab for 1934 - 1935
3. 1940 Regnskab for 1940
4. 1944 Regnskab for Aarby Sogns Alderdomskasse Grundfond A og B for året 1944
5. 1950 Regnskab for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening Grundfond A og B for året 1950
6. 1955 Regnskab for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening Grundfond A og B 1955
7. 1959 Regnskab for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesrforening for året 1959
8. 1960 Regnskab for Aaqrby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening for åreet 1960
9. 1965 Regnskab for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening Grundfond A og B for året 1965
10. 1970 Regnskab for Aarby Sogns Alderdoms- Understøttelsesforening Grundfond A og B for året 1970
11. 1928 - 1968 10 stk. medlems-kontrabøger 1928 - 1968 Love 1883. Kontrabøger for:
Peter Rasmussen, Havnemark
Fodermester Chr. Johs. Jensen, Rynkevang
Søren Chr. Hansen, Melby
Ole Peter Hansen, Melby
Snedkersvend Einar Larsen, Slagelsevej 243, Aarby Mark
Cleman Christiansen, Vesterskov
Robert Truelsen, Melby Nordstrand
Tømrersvend Axel Nielsen, Melby, død 14/3 1968
Aksel Knud Mortensen, Vesterskov
Fisker Svend Villy Olsen, Kerteminde
A20093,20 1880 - - Forhandlingsprotokoller
20 1873 -1955 1. 1873 - 1900 Hovedbog - optagne medlemmer 1873 - 1900 for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening
2. 1873 - 1955 Medlemsprotokol for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening f.t.1873 - 1955
3. 1883 - 1921 Hovedbog for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening f.t. 1883 - 1921
4. 1900 - 1921 Kassebog for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening, Grundfond A f.t. 1900 - 1921
A20093,21 1891 - - Forhandlingsprotokoller
21 1891 - 1943 1.1891 - 1943 Hovedbog - optagne Medlemmer for Aarby Sogns Alderdoms Understøttelsesforening f.t. 1891 - 1943
2. 1974 - - 1939 Kassebog for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening Gruppefond B f.t. 1974 - 1939
3. Medlemsblad for Aarby Sogns Alderdoms-Understøttelsesforening fra 1894
4. 1887 - 1918 Diverse korrespondance og avisudklip f.t. 1887 - 1918
A20093,22 1869 -1973 - Forhandlingsprotokoller
22 1869 - 1973 1. 1922 - 1939 Kassebog for Aarby Sogns Alderdoms Understøttelsesforening f.t. 1922 - 1939
2. 1940 - 1973 Kassebog for Aarby Sogns Alderdomskasse Grundfond B 1940 - 1973
3. 1869 - 1893 Regnskabsbog for Aarby Sogns Begravelseskasse f.t. 1869 - 1893
4. 1894 - 1919 Regnskabsbog for Aarby Sogns Begravelseskasse f.t. 1894 - 1919
A20093,23 1960 - 1969 - Forhandlingsprotokoller
23 1960 - 1969 1. 1960-1961 Udgiftsbog, Afd. A. Almindelige ubemidlede nydende medlemmer for Aarby Sygekasse f.t. 1960 - 1961

2. 1964-1965 Udgiftsbog for Aarby Sygekasse f.t. 1964-65

3. 1966-69 Udgiftsbog for Aarby Sygekasse f.t. 1966 - 1969
A20093,24 1869 - Regnskabsmateriale
24 1869-1883 1. 1989 Korrespondance Årby Sygekasse i dannelse 1869
2. 1869 - 73 Regnskab for Årby Sygekasse 1869 - 1973
3. 1874 - 1878 Regnskab for Årby Sygekasse f.t. 1874 - 1878
4. 1879 - 1883 Regnskab for Årby Sygekasse f.t. 1879 - 1878
A20093,25 1901 -1909 - Regnskabsmateriale
25 1893 - 1909 1. 1893 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1893
2. 1894 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1894
3. 1895 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1895
4. 1896 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1896
5. 1897 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1897
6. 1898 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1898
7. 1899 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1899
8. 1900 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1900
9. 1901 Fortegnelse af medlemmer af Aarby sogns begravelseskasse 1901
10. 1901 - Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse og Begravelseskasse for 1901
11. 1902 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1902
12. 1903 Regnskab og beregning for Aarby Sygekasse 1903
13. 1904 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1904
14. 1905 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1905
15. 1906 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1906
16. 1907 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1907
17. 1908 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1908
18. 1909 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1909
19, 1910 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse 1910
20. 1911 Syge- og begravelseskassens regnskab 1911
21. 1912 Aarby Sogns Sygekasse 1912 - Hovedregnskab
22. 1913 Syge- og Begravelseskassens Regnskab for Aarby Sogn 1913
23. 1914 Syge og Begravelseskassens Regnskab for Aarby Sogn 1914
24. 1915 Regnskab for Aarby Sogns Sygekasse 1915
25. 1916 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1916
26. 1917 Syge og begravelseskassen for Aarby Sogn 1917
27. 1918 Regnskab og beretning for Aarby Sogns Sygekasse 1918
28. 1919 Regnskab og beretning for Aarby Sygekasse for året 1919
29. 1920 Aarby Sygekasse Regnskab og beretning for året 1920
30. 1921 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1921
31. 1922 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1922
32. 1923 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1923
33. 1924 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1924
34. 1925 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1925 og optagelsesskema for året 1925
35. 1926 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1926
36. 1927 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretnbing for året 1927 samt optagelsesbegæringer for 1927
37. 1928 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesbegæringer for året 1929
38. 1929 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning samt optagelsesbegæringer for året 1929
39. 1930 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning samt bilag for året 1930
40. 1931 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1931
41. 1938 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for året 1938
42. 1939- 1941 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for årene 1939, 1940 og 1941
43. 1942-1943 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for årene 1942 - 1943
44. 1944 - 1947 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for årene 1944/45 - 1946/47
45. 1947 - 1951 Aarby Sogns Sygekasse Regnskab og beretning for årene 1947 - 1951
26 1933 - 1948 Optagelsesskemaer for Aarby Sogns Sygekasse:
1. 1933 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1933
2. 1934 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1934
3, 1935 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1935
4. 1936 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1936
5. 1937 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1937
6. 1938 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1938
7. 1939 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1939
8. 1941-42 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1941-42
9. 1944 -45 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1944-45
10. 1946 - 1948 Aarby Sogns Sygekasse Optagelsesskema for året 1946-1948
A20093,26 1911-1968 - Regnskabsmateriale
27 1911 - 1968 Indtægtsbøger for Aarby Sogns Sygekasse:
a. 1911-1921
b. 1922 - 1931
c. 1931 - 1933
d. 1934 - 1941
e. 1942 - 1955
f. 1961 - 1968
A20093,27 1922 -1970 - Regnskabsmateriale
28 1922 - 1970 Udgiftsbøger for Aarby Sogns Sygekasse
a. 1922 - 1931
b. 1931 - 1933
c. 1934 - 1938
d. 1938 - 1941
e. 1942 - 1946
f. 1946 - 1951
g. 1969 - 1970
A20093,28 1925 -1968 - Regnskabsmateriale
29 1925 -1968 Kontinentbøger for Aarby Sogns Sygekasse
a. 1925 - 1929
b. 1933
c. 1935 - 1938
d. 1941
e. 1942
f. 1943
g. 1944
h. 1945
i. 1946
j. 1947
k. 1948
l. 1965
m. 1966
n. 1967
o. 1968
A20093,29 1870-1942 - Regnskabsmateriale
30 1870-1942 Medlemslister for Aarby sogns Sygekasse:
a. 1869 - 1895
b. 1870 - 1893
c. 1872 - 1928
d. 1909 - 1916
e. 1917 - 1923
f. 1923 - 1928
g. 1927-1929
h.1935 - 1942
A20093,30 1883-1955 - Regnskabsmateriale
31 1883-1955 Kassebøger for Aarby Sogns Sygekasse
a. 1869-1882
b. 1882-1897
c. 1897-1910
d. 1929-1933
e. 1934-1936
f. 1936-1940
g. 1941-1944
h. 1945-1949
i. 1950-1955
A20093,31 1944-1959 - Regnskabsmateriale
32 1944-1959 Regnskabsbog (lægemellemværende pensionskassen m.m.
f.t. 1944-1959
A20093,32 1884- - Regnskabsmateriale
33 1884-1951 Statusbøger for Aarby sogns Sygekasse
a. 1884-1909
b. 1910-1921
c. 1930-1934
d. 1934-1941
e. 1942-1951
A20093-33 1909-1919 - Regnskabsmateriale
34 1909-1938 Syge- og Kontrolbøger for Aarby Sogns Sygekasse
a. 1909-1919
b. 1923-1938
A20093,34 1869-1970 - Forhandlingsprotokoller
35 1869-1970 Forhandlingsprotokoller for Aarby Sogns Sygekasse
a. 1869-1993
b. 1894-1970
A20093,35 1938-1945 - Medlemsrelateret materiale
36 1938-1945 Dagpengebog for Aarby Sogns Sygekasse
med sygeligheds- og barselhjælps-statistik
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top