Alsvej - Nattergalevej 1964. Skorstene er fra Usserød Sygehus, Usserød Bryggeri, Den militære Klædefabrik.

Nummer B7664
Type Billeder
Beskrivelse Alsvej - Nattergalevej 1964.
Vejen tværs gennem billedet er Nat-
tergalevej, som munder ud i Alsvej,
som ses til venstre i billedet.
Skorstenen til venstre hører til
Usserød Sygehus. Næste skorsten, der
ses i kanten af Breelte Skov, hører
til Usserød Bryggeri. Tredie skor-
sten, midt i billedet, hører til den
militære klædefabrik.
Fotografens position var på arealet,
hvor nu Kirstineparken er opført.
Årstal 1964
Dateringsnote 27/3-1964
Fotograf Pedersen, Helge
Materiale s/h positiv
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv
Top
;