Kalundborg Olieraffinaderi,også kaldet Asfalten.

Nummer Ø614
Type Billeder
Bemærkning Ansatte 1945, bygninger, luftfotos, olietanke, tankbiler, skibe, tankbil havareret, eksplosion, østhavnen udvides, jubilæum, Direktør Tholls afskedsfest.
Periode 1930 - 1970
Dateringsnote omk. 1930-1970
Fotograf Ukendt fotograf.
Materiale s/h positiv
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

1-12 LUFTFOTOS.
1 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra nord, 1948.
2 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra syd, måske ca. 1950.
3 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra sydvest, 1954.
4-5 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra nord, 1954.
2 ens.
6-7 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra nordøst, 1950.
2 meget ens billeder.
8-10 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra nordøst, 1950.
Foto: Sylvest Jensen.
3 billeder fra samme negativ.
11 Luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi set fra syd, med vidt udsyn over byen, formodentlig 1961 (Bryggergården under opførelse).
12 Kalundborg Olieraffinaderi, luftfoto, set fra Østre Havnevej.
Foto henstår på Herredsåsen: Billedreol, hylde 3.

13-84 BYGNINGER, TANKE, PRODUKTIONSANLÆG M.M.
13-16 Bygninger og tanke 13.1.1941. Nogle af tankene er camouflerede.
Foto: Jonals, København.
4 forskellige billeder.
17 Kalundborg Olieraffinaderies bygninger.
Bagpå står "Itaminfabriken" - altså før 1938.
18 Kalundborg Olieraffinaderies bygninger. Måske opførelsen af den oprindelige "Itaminfabrik" - altså før 1938.
19-21 Kalundborg Olieraffinaderies bygninger. Udaterede og uden oplysninger.
3 forskellige billeder.
22-28 Kalundborg Olieraffinaderies bygninger, tanke. Udaterede og uden oplysninger.
7 forskellige billeder.
29-36 Kalundborg Olieraffinaderies tanke, rørledninger, produktionsanlæg m.m. Udaterede og uden oplysninger.
8 forskellige billeder.
37 Kalundborg Olieraffinaderies bygninger omkring 1930 - Itaminfabriken (eller Itermin..).
38-43 Kalundborg Olieraffinaderis tanke under opbygning, 1935.
Ingen yderligere oplysninger.
6 forskellige billeder.
44-48 Kalundborg Olieraffinaderis tanke under opbygning, 1936.
Ingen yderligere oplysninger.
5 forskellige billeder.
49 Kalundborg Olieraffinaderi med "Svovlsyren" i baggrunden, 1937.
50-51 Kalundborg Olieraffinaderi 1937. Produktonshal.
2 forskellige billeder.
52-57 Kalundborg Olieraffinaderi 1937. Tanke og anlæg.
6 forskellige billeder.
58-59 Kalundborg Olieraffinaderi 1939.
2 forskellige billeder.
60-66 Eksplosion i en lille tank, måske i 1943.
7 forskellige billeder.
67-73 Kalundborg Olieraffinaderi 1946. Bygninger, tanke, anlæg.
7 forskellige billeder.
74-77 Kalundborg Olieraffinaderi 1949. Bygninger, tanke, anlæg.
4 forskellige billeder.
78 Kalundborg Olieraffinaderi 1952. Facaden set fra nordvest.
79 Kalundborg Olieraffinaderi 1953, set fra sydvest med Østhavnen i forgrunden.
80-81 Kalundborg Olieraffinaderi 1954, produktionen.
2 forskellige billeder.
82 Kalundborg Olieraffinaderi 1955. Farveprint af stenhøj foran bygningerne.
83 Kalundborg Olieraffinaderi 1957. Facaden set fra Øster Havnevej.
84 Kalundborg Olieraffinaderi 1959, set over vandet i Østhavnen.
181 Kalundborg Olieraffinaderi 1940-1945 Tankområdet fra Kalundborg Olieraffinaderi hvor camouflagemalet tank ses til højre. (dette menes at være fra krigen 1940-1945) Ukendt fotograf.
182 Kalundborg Olieraffinaderi fra 1950' erne hvor der er kommet nye tanke til. Ukendt fotograf.
85-95 ØSTHAVNEN UDVIDES 1959.
85-95 Kalundborg Olieraffinaderi under udvidelsen af Østhavnen i august 1959. Bygningerne, dykkere, sandsuger, rambuk, kraner, folk i arbejde.
11 forskellige billeder.
96-100 NOGLE TANKSKIBE.
96-100 Kalundborg Olieraffinaderi. Tankskibe i havnen. Ingen oplysninger.
5 forskellige billeder.
101-115 NOGLE TANKBILER.
101 Mange tankbiler på rad og række med chaufører ved siden af. 1954. Sandsynligvis biler fra Johannes Rasmussen, Svebølle.
102-103 Vogn nr. 5 lastes med asfalt. Sandsynligvis bil fra Johannes Rasmussen, Svebølle.
2 forskellige billeder.
104 Tankvogn nr. 3 med chauffør ved siden. Telefonnummeret er Viskinge 123, så det er sandsynligvis bil fra Johannes Rasmussen.
105-114 Tankbil nr. 9 havareret den 28.6.1956 på hovedvej A4 ved
96-km stenen. Et vejskilt viser 2 kilometer til Forsinge.
10 forskellige billeder af ulykken.
115 Takvogn laster flydende asfalt ved nattetid.
Foto: Dansk Foto Reportage, København.
116-139 MEDARBEJDERE OG (lidt) INTERIØR.
116 Bogholder Helge Rasmussen på sit kontor, ca. 1937.
117 Elleve ansatte i arbejdstøjet samlet i frokoststuen, 1939. Ingen navne.
118 To unavngivne medarbejdere på deres kontor, 1939.
119 Direktør Tholls kontor, 1939.
120-121 Interiør fra personalets vaske- og omklædningsrum, 1939.
2 forskellige billeder.
122-124 Gruppebillede af ansatte, julen 1945.
Navneliste vedlagt:
Gerhart Jensen, Frederik Jensen, Ejner Pedersen, Peter Mørk Hansen, ?, Chr. Bonde, Charles Andersen, Niels Nielsen, Kristen Frederiksen, Smed Møller, Svend Rasmussen, Peter rasmussen, Kaj Ohlson, Helge Rasmussen, Poul Nørregård, Thomas Thomsen, ?, Dyrholm, Tholl, Kirsten Jakobsen, Wilhelm Nielsen, Ejner Johansen, Johs. Sørensen, Peter Olsen, Bjørn ?.
3 billeder fra samme negativ.
125 Civilingeniør Skak-Nielsen ved stort indrammet luftfoto af Kalundborg Olieraffinaderi.
Foto: H. Blytsgaard, Sorø Amtstidende.
126 Niels Nielsen ved et arkivskab eller lignende på Kalundborg Olieraffinaderi, 1952.
127 Fire ledere fra Kalundborg Olieraffinaderi og omegn ved en ukendt begivenhed i 1951. Fra venstre:
Vogmand Johannes Rasmussen, Svebølle.
Civilingeniør Skak-Nielsen.
Civilingeniør Aage Tholl.
Maskinmester Dyrholm.
128-134 Samme personer som på billede 127 + adskillige andre deltager i en reception eller lignende i samme anledning.
Ingen yderligere navne.
7 forskellige billeder.
135 Kalundborg Olieraffinaderi 1956. Helge Rasmussen på sit kontor.
136 Kalundborg Olieraffinaderi 1956. Civilingeniør Skak-Nielsen på sit kontor.
137 Kalundborg Olieraffinaderi 1956. Maskinester G. Dyrholm på sit kontor.
138 Kalundborg Olieraffinaderi 1956. Kaja Fjedgaard på sit kontor.
139 Kalundborg Olieraffinaderi 1956. Marion Kristensen på sit kontor.
140-175 JUBILÆER, FESTER og den slags.
140-150 Kalundborg Olieraffinaderis 20 års jubilæum 1958.
Ingen navngivne personer og ukendt sted.
Billede 140 er vedlagt trykt kort til begivenheden, sikkert klippet ud af en invitation.
11 forskellige billeder.
151 Gruppebillede fra sammenkomst i "7 Små Hjem" med, fra venstre:
Fru Krista Frederiksen, hr. Krista Frederiksen, fru Niels Nielsen, Aage Tholl, Bodil Tholl, Peter Rasmussen, fru Peter Rasmussen, Niels Nielsen,
Foto: Gæstfoto, Bardorf, Valby.
152-153 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen. Deltagere, afskrevet efter indbydelse og bordplan:
G. Christensen, V. Skal-Nielsen, A. Holst Jensen, Johs. Rasmussen, F. Laub, Tove Skak-Nielsen, V. A. J. Jørgensen, Hugo Evers, A. Tholl, J. Hagemann-Petersen, van Oosterzee, A. Tholl, C. Musaeus, Chr. Petersen, A. Lindegaard Laursen, G. Dyrholm, K. Mathiassen, Kaj Rasmussen, J. Winther, J. Maaløe, Rud. Smith, Gerda Schrøder, F. Wern, F. Frederiksen, Th. Thorup, F. Eiland, Edel Hansen, J. Møller, K. Melson, Kaja Nielsen, O. Nørgaard, E. K. Schaarup, P. Jørgensen, Helge Rasmussen, Villy Hansen, T. Schultz, L. Schrøder, Sv. Aa Mejnertsen, R. Zimmermann, Chr. Simmelsgaard
154 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen. Gruppebillede af gæster, fra venstre:
Hr, og fru Gerhard Jensen, fru Johannes Sørensen, Johannes Sørense, Peter Mørk Hansen.
155 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen. Gruppebillede af gæster, fra venstre:
Hr. og fru Christiansen, Olaf Olsen med frue, Holger Olsen.
156 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen. Gruppebillede af gæster, i midten: Karen Madsen, resten unavngivne.
157-168 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen. Fotos af bord og gæster, men ingen navne.
12 forskellige billeder.
169 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen.
Fotos opklæbet på ark med navne, som svarer til bordplanen, nr. 152, men billederne faldet af, så tilhørsforholdet er usikkert.
11 forskellige billeder.
170 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen.
Fotos opklæbet på ark med navne, som svarer til bordplanen, nr. 152, men billederne faldet af, så tilhørsforholdet er usikkert.
9 forskellige billeder.
171 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen.
Fotos opklæbet på ark med navne, som svarer til bordplanen, nr. 152, men billederne faldet af, så tilhørsforholdet er usikkert.
7 forskellige billeder.
172 Aage Tholls fratrædelsesfest 8. dec. 1961 i Raklev-hallen.
Fotos opklæbet på ark med navne, som svarer til bordplanen, nr. 152, men billederne faldet af, så tilhørsforholdet er usikkert.
forskellige billeder.
173-175 ASKO 25 år, 16. dec. 1963. Fest på Hotel Strandparken, Holbæk. På billederne ses:
O. Laursen, Bodil Tholl, Kristian Frederiksen m. frue. Frederik Jensen m. frue, Kaja og Ove Nielsen, Verny Buur, fru Kaj Olsson, Jørgen Buus, Kaj Olsson, Boris Sørensen m. frue, Vilhelm Nielsen, Johs. E. Sørensen m. frue, Lauritz Andersen m. frue., Charles Andersen m. frue, Chr. Bonde, Svend Rasmussen, Julius Rasmussen, Georg Bondesen m. frue. Walther Rønnow Olsen m. frue, Sofus Rasmussen m. frue, fru Karen Madsen, enke efter arbejdsmd. Peter Madsen, fru Charles Andersen, Petre Olsen m. frue. Ejnar Pedersen m. frue. Trier Jensen, fru Holger Olsen.
TRE FORSKELLIGE BILLEDER OPKLÆBET PÅ ET ARK MED NAVNE. INDBYDELSE OG MENY VED HÆFTET.
183 Kalundborg Olieraffinaderi personale i 1940'erne
Bagerste række nr. 2 fra venstre er Christian Bonde Ukendt fotograf.
176-180 STORE BILLEDER AF KALUNDBORG OLIERAFFINADERI.
176 Kalundborg Olieraffinaderi set fra sydvest over Øthavnen, den 1.3.1966, da virksomheden ophørte.
177 Kalundborg Olieraffinaderi set fra Øster Havnevej.
Farvelagt foto forstørret op og i stor ramme.
Datering: 1930 - 1960.
Billedet er indrammet og befinder sig på Herredsåsen: Billedreol: hylde 3.
178 Kalundborg Olieraffinaderi set fra Østhavnen.
Farvelagt foto forstørret op og i stor ramme.1930 - 1960.
Billedet befinder sig på Herredsåsen: Billedreol: hylde 3.
179-180 Østhavnen set fra luften 1950, med Kalundborg Olieraffinaderi i forgrunden.
2 Billeder henstår på Herredsåsen: billedreol: hylde 3.
Cookies på arkiv.dk
På arkiv.dk anvendes cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.
OK
Top