Det gamle vandtårn på Louis Petersens Vej fjernes, 1963

Nummer B7609
Type Billeder
Beskrivelse Det gamle vandtårn fjernes.
På grund af det stigende vandforbrug
er vandtårnet på Louis Petersens Vej
blevet for lille. Et nyt vandtårn er
opført på Venlighedsvej, og det gam-
le kan derfor nedrives. På arealet
opføres senere Hannebjerg plejehjem.
Detonationen er netop sket. Skal-
muren omkring vandbeholderen braser
sammen og vandet fra beholderen væl-
der ud, men holdes indenfor den ar-
rangerede jordvold. Tilskuerne står
der hvor, Kirstineparken nu ligger.
Bemærkning se også B7610
Årstal 1963
Dateringsnote 8/9-1963
Fotograf Pedersen, Helge
Materiale s/h positiv
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Søg videre i Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Top
;