Ole Lund, Købmand, Kordilgade 1 - 3, Kalundborg

Nummer Ø517
Type Billeder
Bemærkning Portræt og familiebilleder og gruppebillede
Periode 1830 - 1933
Dateringsnote 1839-1933
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø517 1-41 KØBMAND OLE LUND. FAMILIEBILLEDER.
1 Portræt af Ole Troelsen Lund, "Grønnelund", født 11. oktober 1768 og død 10. marts 1843, gift med Anna Lund født 23. september 1736.
2-4 Portræt af Anna Lund født 23. september 1736, gift med Ole Troelsen Lund.
Foto: Jeppesen, nr. 29217, 20. oktober 1910, efter ældre billede.
5 Gruppebillede af købmand i Kalundborg Mouritz Monberg Lund. Foto måske i 1864-65 i P.W.G.Timms atelier i Møllestræde. Fra Jul i Kalundborg 1965.
Personerne er stående fra venstre:
Augusta født 28/8 1837 datter af M.M.Lund gift med Hugo Frimodt
Mouritz Monberg selv født 30. oktober 1803, død 22. november 1866
Kaptain, senre grosserer Hugo Frimodt, gift med Augusta Lund
Niels C.D.O.Lund, søn af Mouritz Monberg, skovrider på Frijsenborg, født 11. januar 1876
Teatermaler Troels Lund født 5. april 1802, død 5. maj 1867, Mouritz Monbergs broder
Ritmester Peter Christian Lund, Bregningegård født 1833 død 1904, Mouritz Monbergs fættersøn
Sidende i midten: Troels Ferdinand Lund, født 14. maj 1846, Mouritz Monbergs søn
Mouritz Monberg Lunds hustru, Louise Ostermann, født 23. september 1813 død 24. marts 1880
Sønnen Ole Lunds hustru Manne Ostermann, født 11. februar 1841, gift den 23. oktob er 1864, død 22. juli 1917
Siddende foran:
Mouritz Monbergs datter Karen, født 8. november 1854, gift Ferslev. Mouritz Monbergs søn, Ole Lund, født 18. november 1839, død 7. januar 1933

6 Gruppebillede af købmand i Kalundborg Mouritz Monberg Lund med familie. Foto måske i 1864-65 i P.W.G.Timms atelier i Møllestræde.
Personerne bagest fra venstre:
1. Teatermaler Troels Lundsd fader.
2. Grosserer Hugo Frimodt.
3. Købmand Moritz Monberg Lund.
4. Frk. Johansen, husjomfru.
5. skovrider Niels Lund.
6. Henriette Lund.
7. Ritmester Chr. Lund.
8. Augusta Frimodt, f. Lund.
9. Louise Lund, f. Ostermann.
10. Fru teartermaler Troels Lund.
11. Manne Lund, f. Ostermann.
12. Teatermaler Troels Lund.
13. Ludvig Zinck.
14. Ferdinand Lund.
15. Karen Lund, gift Ferslev.
16. Ole Lund.
7-9 Sort/hvid foto af købmand Mouritz Monberg Lund.
Foto nr. 6220, 1893.
3 billeder fra samme negativ.
10 Sort/hvid foto af Mouritz Monberg Lund med 5 damer i 1891.
Foto nr. 2904.
11 Mouritz Lund øverst til venstre på gruppebillede fra 1891.
Foto nr. 1656.
12 Kristian Mantzius. Ingen yderligere oplysninger.
13 Sort/Hvid foto af Ole Lund og fru Manne ved deres guldbryllup 23. september 1914.
Foto: Jeppesen.
14 Sort/Hvid foto af Ole Lund og fru Manne ved deres guldbryllup 23. september 1914.
Foto: Jeppesen, nr. 34839.
15 Interiør fra stuen i Ole Lunds Gaard ved guldbrylluppet 23. september 1914.
16 Ole Lund i jagtdragt, hund, og gevær omkring 1890.
Foto nr. 798.
17-18 Fotograferet portrætmaleri af Manne Lund fra ca. 1860.
Foto nr. 23349.
2 billeder fra samme negativ.
19 Fotograferet portrætmaleri af Ole Lund fra ca. 1860.
Foto nr. 23347.
20 Sort/hvid foto af Manne Lund med sønnen Peter Lund, f. 24/6
1865.
Foto nr. 28348.
21 Manne Lund, Inger Lund, Agnethe Saabye og Emilie Elisabeth Ostermann i 1895.
22 Manne og Ole Lund og den yngste søn Sigvard Lund, født 1873, årstal ubekendt, måske 1891.
Foto: Chr. Reinaus fotografiske Atelier i Kallundborg.
23 Købmand Ole Lund og fru Manne med deres søn Peter Lund 13. december 1913.
Foto nr. 33859.
24 Fru købmand Manne Lund med sønnedatter den 29. august 1916.
Foto nr. 38139.
25 Købmand Ole Lund fotograferet af Reinau, Kalundborg, maj 1901.
26-27 Fru købmand Manne Lund, december 1902.
Foto nr. 18484.
28 Købmand Ole Lund og fru Manne med hunden Paf.
Årstal ubekendt.
29 Sort/hvid foto af ældre billede af købmand Ole Lund.
Foto nr. 31044, 11. januar 1912.
30 Gruppebillede. I midten med rose i knaphullet kommandør Saabye og hustru tv. 1893.
31 Sort/hvid foto af købmand Ole Lunds begravelse i Vor Frue Kirke i Kalundborg 27.06.1917.
Foto nr. 39778.
32 Peter Lund, søn af Ole og Manne Lund i 1894.
Foto nr. 9294.
33 Peter Lund den 21. september 1911 som soldat på skydeøvelse i skoven.
Foto nr. 30554.
34 Købmand Ole Lund og fru Mannes sønner Peter, Mouritz og Sigvard i 1895.
Foto nr. 7352.
35-36 Ferdinand Lunds børn fra venstre: Camilla, Knud, Marie, Sigvard, Troels, Louise (børnebørn af Mouritz og Louise Ostermann). Ferdinand Lund f. 14/5 1846.
2 billeder fra samme negativ.
37 Premierløjtnand Saabye (født 2/10 1894) med barn, 1895.
Foto nr, 8544.
38 Fru Saabyes datter, 1895.
Foto nr. 8709.
39 Fru Saabyes datter, 1897.
Foto nr. 11580..
40 Fru Saabye i 1897.
Foto nr. 11579.
41 Gruppebillede af Christine Elisabeth Ostermann, Manne Lund (bedstemoder), Inger Saabye (moder f. Lund) og Agnethe Saabye, 1895.
Foto nr. 8750.
Ø517 42-135 OLE LUNDSGAARD, UDE OG INDE.
42 Køkkenet i Ole Lunds Gård før første ombygning med diverse køkkenredskaber og komfur - foto 1917.
Foto nr. 38885.
43-44 Køkkenet i Ole Lunds Gård før første ombygning med diverse køkkenredskaber og komfur - foto 1917.
Foto: Jeppesen.
2 billeder fra samme negativ.
45-47 Køkkenet i Ole Lunds Gård før første ombygning med diverse køkkenredskaber og komfur - foto 1917.
Foto: Jeppesen, nr. 38885
3 billeder fra samme negativ.
48-50 Ole Lunds stue før 1898 med malerier, gardiner, møbler og lysekrone.
3 ens.
51 Købmand Lunds stue med fru Manne 1912.
Foto nr. 31300.
52 Foto af maleri af Brasen. Hr. købmand Lund den 29. november 1905.
Køllestuen, butikken.
53-54 Foto af maleri af Brasen. Hr. købmand Lund den 29. november 1905. Samme som nr. Ø517-52.

Foto nr. 21937.
2 billeder fra samme negativ.
55 Tegning af gårdspladsen i Ole Lunds Gaard set mod nordøst, fotograferet 1983 af Henning Skov, Højby.
56 Tegning af gårdspladsen i Ole Lunds Gaard set mod nordøst, affotograferet 1991 af Ellis Brunholt.
57 Tegning af gårdspladsen i Ole Lunds Gaard set mod nordøst.
Tegnet af Adolph 1919 og affotograferet.
58 Tegning af gårdspladsen i Ole Lunds Gaard set mod nordøst.
Tegnet af Adolph og måske fotograferet af Elling 1968.
59 Ole Lunds Gaard, gårdspladsen mod nordøst.
Tegning af L. Zinck.
60 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nord. Vandpost og hestevogne. Kopi efter fotografi.
61 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst. 1890`erne.
62-65 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set fra nord. Ca. 1900.
4 billeder fra samme negativ.
66 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst. 1917.
Agnes Baumann
67-68 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst.
1920-1921.
2 billeder fra samme negativ.
69 Ole Lunds Gaard. Den snedækkede gårdsplads set mod nordøst.
1922.

70 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst.
Opklæbet på pap hvor der står: 15.11.1923, H. G. Adolfoto.

71 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst.
Samme foto som 70, men opklæbet på pap hvor der står: Ad. Jeppesen.

72 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst.
Samme foto som 70 og 71.
73-74 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst.
Udateret. 2 billeder fra samme negativ.
75-76 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod sydøst.
Udateret. 2 billeder fra samme negativ.
77 Ole Lunds Gaard. Parti fra gårdspladsen.
Udateret.
78 Ole Lunds Gaard. Set fra Møllestræde mod nord.
Udateret- måske o. 1990-1910. Brugt som julekort fra "Inka".
Foto: Emil Stæhr, København.
79 Ole Lunds Gaard. Set fra Møllestræde mod syd.
Udateret. Måske o. 1921.

80 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod nordøst 1913.
Mange hestevogne parkerede.


81-83 Ole Lunds Gaard. Gårdspladsen set mod sydvest 1913.
Mange hestevogne parkerede. Fra Hoffmeyers og Dujardins tid. Bagpå stsår også: "Jensens ejendom bagved, arkitekt Nielsen".
Foto: Jeppesen nr. 33067.
3 billeder fra samme negativ.


84-87 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Kordilgade, ca 1890.
4 forskellige billeder.
88 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Kordilgade set fra Skibbrogade, 1910. På gavlen står "Korsør Margarine. Fineste Produkt."
Foto: Jeppesen, nr. 28215.
89 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Kordilgade set fra Skibbrogade. Efter 1920.
Foto: Jeppesen.
90 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Kordilgade. Ca. 1925.
Foto: Jeppesen.
91-92 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Kordilgade. Ca. 1921.
Foto: Jeppesen, nr. 46248.
2 billeder fra samme negativ.
93 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Møllestræde. 1981. Mie Jensen
94 Ole Lunds Gaard. Vestlængen set fra nord. 1981. Mie Jensen
95 Ole Lunds Gaard. Vestlængen set fra sydsiden. 1981.
96 Ole Lunds Gaard. Nordlængen set fra gården. 1981.
97-99 Ole Lunds Gaard. Hjørnet Kordilgade - Møllestræde, 1982.
3 meget ens fotos. Mie Jensen
100 Ole Lunds Gaard. Indgangsdøren, Kordilgade 3, 1982.
101 Ole Lunds Gaard. Dampvaskeriet set fra gården, 1982.
102 Ole Lunds Gaard. Dampvaskeriet set fra Møllebakken, 1982.
103 Ole Lunds Gaard. Facaden mod Møllestræde, set fra nord. Fotokonkurrence 1986. Bjarne Nielsen
104 Ole Lunds Gaard.
Gårdspladsen med brolægger Chr. Andersen, måske 1976.
105-107 Branden på Ole Lunds Gård 1981.
Facaden mod Kordilgade efter branden.
3 forskellige fotos.
108-119 Branden på Ole Lunds Gård 1981.
Fotos af inventar, interiør, sale, tagkonstsruktion m.m., hærget af branden.
Foto: Mie Jensen, Olesvej 3, Kalundborg.
12 forskellige fotos. Mie Jensen
120-121 Branden på Ole Lunds Gård 1981.
Sal, renoveret efter branden.
Foto: Mie Jensen, Olesvej 3, Kalundborg.
2 forskellige fotos. Mie Jensen
122 Branden på Ole Lunds Gård 1981.
Facaden på hjørnet af Møllestræde og Møllebakken, renoveret efter branden.
Foto: Mie Jensen, Olesvej 3, Kalundborg.
Mie Jensen
123 Ole Lunds Have "Netely" sept. 1900.
Foto nr. 16317.
124 Købmand Ole Lund og frue i haven 6/6 1906.
Foto nr. 22626.
125 Købmand Lunds have - indianeren er E.J.Saabye 17/7 1909.
Foto nr. 27373.
126 Købmand Ole Lund med familie i haven (Sigvart Lund), 1916.
Foto nr. 37955.
127-128 Købmand Lunds have. Indhøstning af løg 28/6 1916.
Foto nr. 37818.
2 billeder fra samme negativ.
129 Ole Lunds Gaards have. Valmuepragt 28/6 1916.
Foto nr. 37819.
130 Ole Lunds Gårds gamle have på den anden side af Møllestræde, nu en del af kirkegården.
Stående Manne og Ole Lund samt deres yngste søn Sigvard Lund og hans hustru med deres eneste barn, datteren Gertrud Manne Lund. 27/7 1916.
Foto: Ad. Jeppesen, nr. 37955.131-132 Hest og mand, måske Frederik Syv.
Bag på billedet står:
"Frelsens Hær - 1 hest på "lodder" i Ole Lunds Gård 20. september 1922.
Foto nr. 47928.
2 forskellige billeder.
133 Udendørs servering for mindre selskab, formodentlig i Ole Lunds Gård, 1895-1896.
134 Ældre mand i have. Bag på står:
"Fra Fugleskydningen i Saabyes Have 1921 (tilføjet Nøjsomhedsvej 14, København Ø). Mesteren for Fuglen præsenterer Dyret for Skytterne."
135 Gammel mand med stok. Bagpå står:
"Julen 1930. Til Peter fra Sigvard".
136 En stregtegning af Ole Lunds Gaard Cordilgade 1 & 3
Tegning udført af Hans Rasmussen.
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top