Kalundborg Andels Svineslagteri, ansatte, bestyrelse og bygninger. Herunder nedrivning og etabl. af Nytorv.

Nummer Ø514
Type Billeder
Bemærkning
Periode 1898 - 1960
Dateringsnote 1898-1960
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø514,1
SLAGTERIETS PERSONALE
1-3 PERSONALE OG BESTYRELSE 1936 - 40´års dagen for første slagtning.
3 billeder fra samme negativ.
Forskellige navnelister vedlagt:
1. Jenny Nielsen
2. Ellen Larsen
3. Fru Thomsen
4. Christine Jensen
5. Fru Karl Larsen
6. Karl Jensen, ægformand
7. Gdr. Anders Jensen, Illerup
8. Gdr. A.M.Andersen, Sejerø
9. Søren Olsen, Eskebjerg
10. Niels Christensen, slagtemester
11. Rasmus Jensen, Jerslev
12. Aage Madsen, direktør Madsens søn
13. Henrik Høy
14. Kr. Kiil Kristensen
15. Gdr. Chr. Petersen, Havnsø
16. Høyer Hansen
17. Georg Hermansen
18. Mads Kopp
19. Rasmus Larsen
20. ......Højsted
21. Hans Nielsen
22. Holger Nielsen
23. Hans Hansen, Daastrup
24. Carl Chr. Nielsen
25. Aksel Jensen
26. Larsen
27. Peter Hansen
28. Markvad Hansen
29. Harry Hansen, Kaastrup
30. Carl Hansen
31. Frode Olszen
32. Niels "Esbjerg"
33. Leni Larse4n, Årby
34. Vilhelm Larsen
35. Chr. Petersen
36. Robert Jensen
37. Larsen "Sønderborg"
38. Fru dir. Madsen
39. Tekla Olsen
40. Astaq Johansen
41. Carl Johan Frederiksen
42. ....
43. Jens Melchiorsen
44. Valdemar Sørensen
45. Peter Andersen
46. Egon Jensen
47. Emil Jensen
48. Verner Rasmussen
49. Erling Jensen
50. Dalsager
51. Niels Christiansen
52. Vilhelm Larsen
53. Chr. Jensen, Svallerup Møllegård
54. Andreas Clausen, Kaastrup
55. Gunnar Sørensen, kontorchef
56. Direktør Madsen
4 PERSONALE OG BESTYRELSE 1936 - 40´års dagen for første slagtning.
Samme billede som Ø514-1, som navnelisten herunder stammer fra. Den vedlagte navenliste har en anden rækkefølge af navne.
1. Jenny Nielsen
2. Ellen Larsen
3. Fru Thomsen
4. Christine Jensen
5. Fru Karl Larsen
6. Karl Jensen, ægformand
7. Gdr. Anders Jensen, Illerup
8. Gdr. A.M.Andersen, Sejerø
9. Søren Olsen, Eskebjerg
10. Niels Christensen, slagtemester
11. Rasmus Jensen, Jerslev
12. Aage Madsen, direktør Madsens søn
13. Henrik Høy
14. Kr. Kiil Kristensen
15. Gdr. Chr. Petersen, Havnsø
16. Høyer Hansen
17. Georg Hermansen
18. Mads Kopp
19. Rasmus Larsen
20. ......Højsted
21. Hans Nielsen
22. Holger Nielsen
23. Hans Hansen, Daastrup
24. Carl Chr. Nielsen
25. Aksel Jensen
26. Larsen
27. Peter Hansen
28. Markvad Hansen
29. Harry Hansen, Kaastrup
30. Carl Hansen
31. Frode Olszen
32. Niels "Esbjerg"
33. Leni Larse4n, Årby
34. Vilhelm Larsen
35. Chr. Petersen
36. Robert Jensen
37. Larsen "Sønderborg"
38. Fru dir. Madsen
39. Tekla Olsen
40. Astaq Johansen
41. Carl Johan Frederiksen
42. ....
43. Jens Melchiorsen
44. Valdemar Sørensen
45. Peter Andersen
46. Egon Jensen
47. Emil Jensen
48. Verner Rasmussen
49. Erling Jensen
50. Dalsager
51. Niels Christiansen
52. Vilhelm Larsen
53. Chr. Jensen, Svallerup Møllegård
54. Andreas Clausen, Kaastrup
55. Gunnar Sørensen, kontorchef
56. Direktør Madsen

5 PERSONALE OMKRING 1928.
Vedlagt fotokopi af billedet og navneliste:
2. række fra oven, nr. 7 fra venstre: Carl Christian Pedersen, som er Jytte Rasmussens mors morbror. Han døde i 1945.
1. Tekla Olsen
2. Asta Johansen
3. Erna Olsen
4. Jens Nielsen
5. Henrik Høy
6.
7. Verner Rasmussen
8....
9. Karl Albert Petersen
10......
11. Knudsen
12.......
13......
14.......
15......
16. Emil Jensen
17.........
18........
19........
20.....
21......
22......
23.....
24.....
25. Aksel Jensen
26......
27.....
28......
29......
30......
31......

6-7 SLAGTERIETS BESTYRELSE OG PERSONALE, 1946.
2 billeder fra samme negativ.
Navneliste vedlagt. Bagest fra venstre:
Gunnar Sørensen,
Chr. Jensen
Peter Petersen
Verner Petersen
?
?
Nielsen
Harry Hansen
?
Vald. Sørensen
Verner Rasmussen
?
Niels Christiansen
Ingeborg Thomsen
?
?
Else Hansen
?
Aksel Jensen
?
?
?
Minna Jensen
Oda Truelsen
Hans Hansen
?
?
Chr. Jensen
Jens Hansen
Marius Nielsen
Andreas Clausen
?
Hans Nielsen
Frank Larsen
Gunnar Nielsen
?
Børge
Helge Andersen
Evan Andersen
Chr. Olsen
Chr. Petersen
Marquard Hansen
Emil Jensen
Peter Andersen
Erling Jensen
?
?
?
Børge Hansen
?
?
Svend Frederiksen
Poul Madsen
?
Chr. Christensen
Helga Hansen
Tekla Olsen
Karl Johan Frederiksen
?
Erik Andersen
Chr. Hansen
Ole Christensen
Kr. Kiil Kristensen
Møller
?
Carl Jensen
Rasmus Larsen
Georg Hermansen
8-9 PERSONALE I SLAGTERIETS GÅRD 1933
2 billeder fra samme negativ.
Navnene på vedlagte liste er oplyst arkivet af Kristen Kiil Kristensen og Svendsen fra Radiostationen.
Forrest fra venstre ses:
Jenny Nielsen
Ellen Larsen
Christine Jensen
Kristen Kiil Kristensen
Niels Kr. Christensen
Slagtermester Buchardt, Lyngen
Direktør Poul Madsen
Niels Christiansen, fedtsmelter
Jens Nielsen
Midterste række fra venstre:
Markward Hansen
Otto Larsen
Villy Rasmussen
Villy Jensen
Jens Melchiorsen, Kaastrup
Johannes Nielsen
Peter Andersen
Emil Jensen
Erni Larsen
Vilhelm Larsen
Valdemar Sørensen, Valentin Jensensvej
Harry Hansen
Kristen Frederiksen
Hans Chr. Hansen
Svend Aage Frederiksen
Christian J. Andersen, tarmmester
Leif Andersen
Robert Jensen
Christian Pedersen, Nygade
Aksel Jensen
Bagest fra venstre:
Hans Hansen, Kaastrup
Carl Jensen, Grethes Allé
Peter Olsen, Strandstræde
Mads Kopp
Karl Hansen
Georg hermansen
Vilhelm Larsen
Verner Rasmussen
Gunnar Corfixen
Martin Veggerby
Rasmus Larsen
10 Poul Madsen, fru Madsen, Aage Madsen og Andreas Clausen, Kåstrup, formand for slagteriet. Engang i 40-erne.
Foto af fotograf B. Lefolii.
Slagteridirektør indtil 1968, Poul Madsen, f. 10/6 1898, død 25/8 1978 gift 30/11 1923 med fru Karen Ingeborg Madsen f. 26/4 1899, død 21/3 1990.
11-12 Portræt af direktør Poul Madsen. Fotograf Polyfoto.
2 forskellige fotos.

13 Portræt af direktør H. Christensen, november 1902. Glasplade nr. 18235.
14 Direktør H. Christensen, september 1902, med hat, stok og cigaret.
Foto nr. 18121.
15 MEDARBEJDERE BØRN OG HUND VED SLAGTERIET CA. 1913-14.
Ingen personer navngivet. (fotokopi af et foto)
16 12. Medarbejdere på kontoret, 1943.
17 Personalet ved slagteriets start.
18 Slagtermesteren.
19-20 Slagteriarbejdere på udflugt Frederiksborg Slot ca. 1930.
2 forskellige billeder, men med fælles navneliste vedlagt.
Billede 19: Foran slottes ved springvandet:
1. Chr. Andersen
2. Peter Olsen
3. Fru Hermansen
4. Carl Larsen
5.?
6. Carl Hansen
7. ?
8. Ejler Frederiksen
9. Jenny Nielsen
10. Johs. Nielsen
11. ?
12. Hans Hansen

Billede 20: Selskabet foran bussen og spillemænd med harmonika og banjo til højre. Ca. 1930.
1. R. Hansen
2. Jens Hansen
3. Johs. Nielsen
4. ?
5. ?
6. Fru Hermansen
7. Chr. Petersen
8. ?
9. Børge
10. ?
11. ?
12. ?
13. ?
21 Portræt af bestyrelsesmedlemmer, 1896-1946. Fra Jubilæumsbogen side 34-39, registreret som C65, her klippet ud hver for sig, og registret under sammme nrummer.
Opkøber L.P.Andersen
Direkt'r H.Christensen
Slagtermester N.C.Christensen
Overdyrlæge Fritz
J.P.Hansen, Illerup
Forvalter H.Høy
Frk. Olivia Høyer
Ægformand Karl Jensen
Frk. Asta Johansen
L.Lawetz, Kaalund Kloster
O. Lawaetz, Refnæsgaarden
Dir. P. Madsen
Søren Madsen, Svendstrup
Maskinmester Møller
Hans P. Nielsen, Tømmerup
Pølsemester H.P.Nielsen
N.P.Nielsen , Ulstrup
h. Qvist, Samsø
Peder Rasmussen, Kongstrup
Bogholder G.Sørensen
Jørgen Sørensen, Kaastrup
Valemar Sørensen, Kaastrup
Josef P.Thorup, Tranemosegaaard
Overdyrlæge E. S. Wissing
Anders Jensen, Illerup
Chr. Christensen, Ubberup
514,2 ARBEJDET. Slagtning, transport, kontor m.v .
1 Grisebil - SLS - smågrisesalg Kalundborg.
Salgsleder, gårdejer Erling Christiansen, Bildsø, står ved bilen og hans lille søn Carl Henrik er hoppet op i en grisekasse, foto fra 10/3 1973.
2 Slagteriets kølerum i 1940'erne, hvor grise hænger i lang række.
3 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Medarbejdere igang med udskæring.
4 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Saltekælderen ca. 1914.
5 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Læsning af svin.
6 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Slagtegangen ca. 1914.
7 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Fra svalehallen.
8 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Vejning og stempling.
9 Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
Vejning.
10 Personalets frokoststue.
11 Personalets vaskerum.
12-17 Personale på kontoret. Ingen navne.
18-20 Slagteriarbejdere ved pølsemageriet. Ingen navne.
21 Lomme med negativer til fotos Ø514,2 10-20.
Ø514,3 SLAGTERIUDSALG.
1 Interiør fra 1946 fra Kalundborg Andels Svineslagteris udsalg i Kordilgade 44. På fotoet ses fra venstre:
Gunni Sørensen, Agnethe Hansen, Svend Aage Jensen og Jørgen Demuth.
2-4 Facaden på Slagteriudsalget, Kordilgade 44.
3 forskellige fotos fra 1960erne.
5 Facaden på Kalundborg Andels-Svineslagteri's udsalg i Skibbrogade 50. Foto fra 1950-erne.
Ø514,4 BYGNINGERNE.
1 Kalundborg Andels Svineslagteri blev bygget 1896 for enden af Nygade, lige før jernbaneterrænet. Foto fra byggeåret med høj skorsten.
2 Det nybyggede slagteri set fra jernbaneterrænet. Foto fra byggeåret med den høje skorsten midt i billedet.
Det første Andelssvineslagteri i verden blev bygget i Horsens i 1887 og i årene derefter fulgte flere slagterier i Jylland og på Sjælland. Kalundborgs blev opført i 1896.
3 Luftfoto. Slagteriet set fra luften med Nygade til venstre, Bjerget i baggrunden med Kalundborg Aktie Bryggeri og Jernbanevej med vejoverskæring over skinnerne i bunden af billedet, som er fra ca. 1947.
4-5 Luftfoto. I 1940erne skete en gennemgribende udbygning af slagteriet. Her luftfoto set fra syd-øst hvor togvogne står på skinnerne lige ud for slagteriet. De hvide jernbanevogne var beregnet til transport af æg og slagterivarer. Øverst i billedet Nygade. Fra ca. 1948 (måske 1936?).
2 billeder fra samme negativ.
6 Luftfoto. De østligste bygninger hvor DLK havde samlestald. Bagest i billedet "Kærlighedsstien" og derefter en del af Rejepytten. Billedet fra ca. 1947.
7 Luftfoto af Sylvest Jensen, Hillerød. Slagteriet set fra nord-øst ned mod jernbaneterrænet. Fra ca.1961.
8 Slagteriet og Ægpakkeriet set fra baneterrænet, med Jernbanevej og Nygades nedre ende i venstre side.
Foto fra ca. 1960.
9 Luftfoto med baneterræn nederst t.h. og enden af Nygade i venstre side.
10 Een af bygningerne i slagteriet., år ukendt.
11 Facaden på slagteriet ca. 1921.
Foto: Ansø.
12 Slagteriet set fra nord ca. 1921.
Foto: Ansø.
13 Slagteriet set fra banen ca. 1921.
Foto: Ansø.
14 Slagteriet ved 25 års jubilæet.
Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
15 Slagteriet set fra Nygade.
Billede fra bogen "Kalundborg Andelssvineslagteri - 50 aars jubilæum 1896-1946."
16 Stor tank til Slagteriet - 8 mand står i pløret på baneterrænet med skovle. Oppe på tanken står 4 mand ved noget taljetræk, som måske har været brugt til at læsse den af en jernbanevogn. Slagteriets skorsten i baggrunden til højre og Nygade med Møllebakkepavillonen anes i højre side. Personerne er ubekendte.
Ø 514,5 OMBYGNING AF KREATURSLAGTERIET.
1-55 Ombygning af kreaturslagteriet fra ca. 1934-1938.
Ingen oplysninger om hverken personer, maskiner eller aktiviteter på fotografierne.
55 forskellige billeder.
Ø514,6 NEDRIVNING AF SALGTERIET 2005-2006 + ETABL. NYTORV
1-24 Nedrivning af slagteribygningerne.
Billederne er taget i tiden fra den 28/3 2005 til 3/9 2005.
De scannede billeder af det gamle slagteri og nedrivning af bygningerne samt jordarbejdet efterfølgende, der hvor Nytorv opstår, - ligger på "My book live", Kalundborg Andelssvineslagteri, Nygade 15.
Ialt 24 forskellige papirkopier af billederne uden yderligere oplysninger.
Heribland findes billeder af et krydstogtskib samt oversvømmelse i Nygade.
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top