S. P. Jensen & Co. A/S, Fra Roeskilde til Holst Jensen 58 registreringer

Nummer A10019
Type Arkivalier
Arkivskaber
S. P. Jensen & Co. foderstoffirma
Beskrivelse S. P. Jensen & Co. A/S
Kalundborg
C. Michaelsen
Født/stiftet 1809
Periode 1809 - 1975
Dateringsnote ca. 1809-ca. 1975
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A100019 1809-1959 - DIVERSE MATERIALE
1 1809-1959 A Originalt manuskrift til Jubilæumsskrift 1809-1959, men det blev ikke trykt.
2 1809-1971 D Historien om købmandsgården fra Elias Israel Roeskilde til S. P. Jensens tid. (2 stk. á 16 sider)
3 1920-1958 D Beskrivelse af bygninger, silo, pakhus, pladser m.m. og årstal for opførelser/nedrivninger
4 1917 U Uddrag fra "Illustreret Tidende" d. 17. juni 1917, C. Michaelsens Eftf., Kalundborg, - om købmandshandelen.
5 1953 E Interessentskabskontrakt i firma S. P. Jensen & Co. - ændringer efter S.P. Jensens død.
6 u.å. D side 3 af beretning om den unge købmand S. P. Jensen. fortalt af Andr. Winding.
7 1896-1944 E 8 stk. skøder
Fra Louise Michaelsen til Carøe, 1896
Fra Carøe til S. P. Jensen, 1908
Fra Importkompagniet til S. P. Jensen, 1916
Fra Schiøtt til S. P. Jensen, 1926
Fra S. P. Jensen til I/S S. P. Jensen, 1941
Fra S. P. Jensen til I/S S. P. Jensen, 1941
Fra A. Colding til S. P. Jensen, 1942
Fra Inga Botfeldt til A.C. Fabritius Tengnagel, 1944
8 1879 E Tinglyst dokument hvori hestehandler P. Christensen modtager 40 kr. fra Michaelsen p.g.a. problemer med vandløb.
9 1964 KA Tegninger over S.P. Jensens logo, der skal opsættes på siloen.
10 1962 E Entreprisekontrakt vedr. jernbeton og murerarbejde.
11 ca. 1700-ca. 1970 A Historisk oversigt i anledning af købmandsforretningens 150 års fødselsdag den 15.11.1969 - ialt 175 sider.
12 107 E Skøde på matr. nr. 76i, Kalundborg Købstad fra Vilhelmine Raae til S. P. Jensen
13 1901 E Købekontrakt mellem købmand Wisti Raae og prokurist S. P. Jensen, vedr. matr. 76i og 76df
14 1902 E Skøde Kalundborg Byraad til S. P. Jensen vedr. matr. nr. 76cø og 76 dn
15 1902-1911 A Matrikelkort over
76dm Kalundborg markjorder
76dn Kalundborg Markjorder
76dx Kalundborg markjorder
76dq Kalundborg markjorder
4 forskellige
16 1956 A Udskrift af Østre Landsrets Dombog vedr. sag mellem S. P. Jensen og landpostbud Chr. Petersen, rentier Otto Rasmussen og vognmand Villy Nielsen, hvori de 3 herrer klager over gener ved bygning af bl.a. siloen
17 1971 E Byggetilladelse for matr. nr. 133c tilhørende S. P. Jensen
18 1971 K Arealskitse i f.m. at bygge supermarked.
19 1971 AK Skrivelse i f.m. jordbundsundersøgelse af matr. nr. 1au, Rynkevang Gaard
2 stk.
20 u.år A Ernæringsfaktorers indflydelse på vore husdyrs produktion.
21 1928 A Vedr. indhold i foder, der kan gøres billigere.
+ en garantiseddel af samme
22 1933-34 A Prisliste ogver Trælast fra S. P. Jensen.
2 stk.
23 u.år E Entrepriseoversigt over butik og kontorbygning på matr. nr. 133c
24 1971 E Statiske beregninger vedr. byggecentret S. P. Jensen matr. nr. 133c
25 u. år A Fællesbetegnelser i fl. m. bygning af ny kontorbygning
26 1946 K Skrivelse af 14.10.1946 fra kalundborg kommune, hvori meddeles at krigskonjunkturskat er ophævet.
27 1979 K Til volmer Vejlø vedr. S. P. Jensen
28 1959 A Prolog ved 150-års mindefest den 15. nov. 1959 af Wilh. Grandt.
29 1919 A Aktie til S. P. Jensen fra bestyrelsen for C.D. Petersens aktieselskab i Svinninge.
30 u.år A Beskrivelse af de 3 mænd som skabte S. P. Jensen
Elias Roeskilde, Carl Michaelsen og S. P. Jensen
31 1917 A Skrivelse om og indlæg til "Illustreret Tidende"
32 1970-80 A Div. tegninger i f.m. matr. 133c
Butik og kontorbygning, kloak, varme, vand, ventilation, facader, plantegninger m.m.
33 1972 A "Superfossen", personaleblad, sept. 1972, 27. årgang, nr. 2
34 1902 P Ansættelseskontrakt til A/S C. Michaelsens Efterflg. for Axel Larsen af Køge
35 1908 P Ansættelseskontrakt for S. P. Jensen som forretningsfører
36 1908 P Overenskomst mellem S. P. Jensen og A/s C. Michaelsens eftf.
37 1916 A Skrivelse om køb af A/S Importkompagniets silopakhus for 115.000 kr.
38 1918 A Interessentskabskontrakt mellem grosserer N. Chr. Carøe, København og købmændene S. P. Jensen og Frantz Ditlevsen, Kalundborg.
39 1926 A Interessentskabskontrakt imellem enkefriu Henriette Carøe, København, grosserer Hans Eggert Jessen, Frederiksberg og købmand Søren Peter Jensen, Kalundborg
40 1953 A Dokument, tillæg til interessentskabskontrakt i firma S. P. Jensen og Co.
41 1941 A Interessentskabskontrakt (kopi)
42 1941 F udskrift af forhandlingsprotokol, for S. P. Jensen & Co
43 1916 A Overenskomst mellem Importkompagniet og C. Michaelsens eftf., Kalundborg
44 1916 A overenskomst mellem A/S Coldings foderblandinger af Kjøbenhavn og fa. C. Michaelsens eftf., Kalundborg
45 1923-25 K Kopi af div. korrespondance mellem S. P. Jensen og Importkopagniet v. konsul Kolding (14 stk.)
46 1883 A Udskrift af arealberegning over matr. nr. 75æ og 75ø,
47 1932 R 2 stk regninger fra S.P. Jensen til
Hjalmer Jensen, Ulstrup og til
Helge Sørensen, Aagerup
48 1955 A Kalender fra S. P. Jensen
49 omk. 1850-2000 U Udklip fra aviser, Jul i Kalundborg, illustreret tidende m.m. samt hele aviser.
50 1965-1979 F Forhandlingsprotrokol
51 3.9.1908-15.9.1909 A Aktieprotokol for C. Michaelsens efterfølger (kun side 2 og 3 er udfyldt)
52 1903-1907 A Beretning ved generalforsamlingen I, A/S Michaelsens eftf.
53 1903-1907 R Revisionsantegnelser i A/S Michaelsens efterf. Kalundborg
54 102 P Næringsbevis på kjøbmandshandel i Kalundborg Købstad for firmat C. Michaelsens eftf. A/S
55 1876 K Brev fra Wilh. Colding foderstof vedr. priser på foder, palmekager, rapskager, solsikkekager m.m..
56 1959-1963 U Scrapbog med udklip, korrespondance, regninger, fotos fra branden m.m.
57 efter. 1963 U Scrapbog mef fotos fra branden, korrespondance, avisudklip
58 1939-1970 E Vurderinger, pantebreve, lejekontrakt, gældsbevis, skøde og andre parpirer i forbindelsse med Bygningen.
59 1958 A Foto-negativserie - 17 stk. Nedrivning af S.P.Jensens kornsilo mellem Bredgade og Jernbanevej. Nu Føtex-grunden
A10019,2 1901 - 1936 - Regnskabsmateriale
60 1901 - 1936 1. Journaler - 1901 - 1902 - regnskab
2 og 3. Journaler 1935 - 1936 - regnskab - 2 bøger
61 1898 - 1954 1. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1898 - 1902
2. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1918 - 1919
3. Kassebog for SS.P.Jensen & Co f.t. 1932 - 1934
4. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1934 - 1936
5. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1936 - 1937
6. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1937 - 1939
7. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1941 - 1943
8. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1943 - 1944
9. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1944 - 1946
10. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1946 - 1947
11. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1947 - 1948
12. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1949 - 1954

13. Kassebog for S.P.Jensen & Co f.t. 1939 - 1941
62 1936 - 1938 1. Lagerbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1936 - 1938
2. Lagerbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1938 - 1939
3. Lagerbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1940 - 1943
4. Lagerbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1934 - 1936
63 1928 - 1971 1. Statusbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1928 - 1935
2. Statusbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1936 - 1945
3. Statusbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1945 - 1948
4. Statusbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1970 - 1971
64 1912 - 1935 Diverse protokoller over regnskaber
1. Hovedbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1930 - 1933
2. Hovedbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1933 - 1935
3. Hovedbog for S.P.Jensen & Co f.t. 1912 - 1918
4. Hovedbog for S.p.jENSEN & Co f.t.. 1919 - 1926

3. Konto for dubiøse fordringer for S.P.Jensen & Co f.t.19187 - 1938

4. Råbalance for S.P.Jensen & Co f.t. 1895 - 1902
5. Råbalance for S.P.Jensen & Co f.t. 1925 - 1936

6. Cirkulære for S.P.Jensen & Co f.t. 1936 - 1940

7. Forhandlingsprotokol for S.P.Jensen & Cof.t. 1941 - 1961
8. Forhandlingsprotokol for S.P.Jensen & Co f.t.1965 - 1979

9. Protokol med oversigt over salg af trælastvarer til kunder f.t. 1934 - 1935
10. Protokol med oversigt over salg af trælastvarer til kunder i 1936

11. oversigt over diverse debitorer 1935
12 Ristorno 1934 - 1936
A10019-3 1929 - - Regnskabsmateriale
65 1929 - 1952 Alternativt regnskabsbøger
1. Kassebog f.t. 1929 - 1932
2. Kassebog f.t. 1932 - 1935
3. Kassebog f.t. 1935 - 1938
4. Kassebog f.t. 1938 - 1941
5. Kassebog f.t. 1941 - 1946
6. Kassebog f.t. 1946 - 1949
7. Kassebog f.t. 1949 - 1952
A10019.4 1928 - 1935 - Regnskabsmateriale
66 1928 - 1935 Protokol over varesalg til kunder: f.t.
1. 1928 - 1930
2. 1928 - 1935
3. 1931 - 1933
4. 1930 - 1935

5. Høstareal 1949/1950 - 1952
A10019,5 1957 - 1981 - Regnskabsmateriale
67 1957 - 1981 Regnskaber for S.P.Jensen & Co (senere Superfos
f.t. 1957 - 1981 - undtagen 1958, 1967, 1975 og 1978
A10019,6 1925 - Regnskabsmateriale
68 1925 . 1984 1. Indkøb af Foderstoffer efter 1. november 1925 - 1942
køb og salg af korn - Skibsliste

2. Kornbog fra 2/1 1936 - 1939

3. Køb og salg af korn 1963 - 1969

4. - 5.Calkulation over trælast 1913/14 - 1926 og 1927 - 1943

5. og 6. Såsæd 1978 - 1982 og 1981 - 1984
A10019,7 1962 - Diverse andet
69 1958 - 1962 1 og 2 og 3 Cirkulære fra London Corn Trade Association vedr. ændringer i forskellige kontrakter hhv. 1952, 1955 og 1960
4. Revisionsprotokol 1973 - 1978
5. Produktionsbog for fodreblandinger 1927 - 1961
A10019,8 1917 - 1968 - Regnskabsmateriale
70 1917 - 1968 Fjerde Søforsikringsselskab Agentur
1 og 2 - Kassebog hhv. 1917 - 1955 og 1966-1968
71 1933 Langedamsgården: ejet af S.P.Jensen
Kassebog f.t. 1933 - 1935
Driftskonto for Langedamsgården f.t. 1931 - 1932
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top