Olieraffinaderiet i Melby.

Nummer Ø451
Type Billeder
Bemærkning Bygges af Dansk Veedol fra 1.6.1960.
Dansk Esso A/S fra 1.4.1963.
Statoil fra 24.4.1986.
Periode 1960 - 1970
Dateringsnote 1963
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø451,1 1-24 BYGNING AF RAFFINADERIET. Planering starter 1.6.1960.
1 Luftfoto. Bunden af Kalundborg Fjord.
Fra Kalundborg Folkeblad 27.7.1979.
2 Luftfoto. Bunden af Kalundborg Fjord.
Fra Kalundborg Folkeblad 27.7.1979.
3 Planeringen af grunden lige begyndt.
4 Planeringen af grunden lige begyndt. Buldozere, skurvogn og folkevogn, indregistreret på Bornholm 1958-67 - bogstaverne JA.
5 Ved planeringens start. Overbliksfoto med Kalundborg i baggrunden.
6-7 Ved planeringens start. Hoffmann & Sønner. Gravko, lastbil, Asnæsværket i baggrunden.
2 ens.
8-11 Ved planeringens start. Hoffmann & Sønner. Gravko, lastbil, terrænskraber, bulldozer. Asnæsværket og Kalundborg i baggrunden.
4 forskellige billeder.
12 Luftfoto af opbygning af pieren ca. 1960.
13 Luftfoto af grunden til Vedolraffinaderiet gjort klar, byggeriet påbegyndt. 1960-61.
14 Luftfoto fra en nordlig retning. Raffinaderiet Vedol under opbygning.
15 Luftfoto fra en nordlig retning. Raffinaderiet Vedol under opbygning. Jammerland Bugt i baggrunden.
16 Byggepladsen 1960. Asnæsværket i baggrunden.
17-18 Byggepladsen 1960-61. Asnæsværket i baggrunden.
2 forskellige billeder.
19 Byggepladsen 1960-61. Råolietårnet under opbygning.
20 Byggepladsen 1960-61. Rørovn hvor råolien opvarmes.
21 Byggepladsen 1960-61. Rørledninger og pumper under montering.

22 Byggepladsen 1960-61. Avenue A med overførsel af rør. I baggrunden administrationsbygningen.

23 Byggepladsen 1960-61. Duc d'albe til fortøjning af skibe ved at blive sat på plads for enden af pieren.
24 Trykforøgerstation ved Tissø. Kølevand til raffinaderiet. Datering usikker, måske 1961.
Ø451,2 1-6 OVERBLIKSBILLEDER AF RAFFINADERIET.
1 Luftfoto med Asnæsværket i baggrunden. Omkring 1963.
2 Luftfoto af raffinaderiet. Asnæs Skovvej i baggrunden.
3 Foto ud over raffinaderiet taget fra Asnæsværkets top.
4 Luftfoto af raffinaderiet. Asnæsværket og Kalundborg i baggrunden. Måske 1979.
5 Luftfoto af raffinaderiet. Asnæsværket i baggrunden, hvilket giver dateringen mellem 1979 og 1988.
6 Luftfoto af raffinaderiet. Aarby og Rørby i baggrunden. 1979.
Ø451,3 1-20 ENHEDER, FUNKTION, DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE.
1 Fire unavngivne medarbejdere med produktionsområdet i baggrunden. Måske fra indvielsen. Bragt i "Jul i Kalundborg, 1961".
2 Raffinaderiet, set fra øst med Asnæsværket i baggrunden. Efter 1968.
3 Esso tankbiler opmarcheret på raffinaderiet.
4 Aftapningscentralen for...?...på raffinaderiet. 1964.
5 Nedtagningh af KFUMs mandskabsbygninger. Bygningen blev opført for at klare indkvarteringsproblem i forbindelse med opføring af Veedol-raffinaderiet. 1964.
6-7 Destillationstårn under opførelse, blok 1. Måske 1968.
2 forskellige billeder.
8 Schwitsers træpram til transport af varer til "Esso". 1971.
9-16 Reparation og vedligeholdelse. 21/10 1972.
8 forskellige billeder.
17 Oplyst produktionsområde som baggrund for unavngivet arbejder.
18 Unavngivet arbejder udlufter ventil. Udateret.
19 Unavngivne arbejdere på stillads, måske i gang med montering. Udateret.
20 Område med tanke i udkanten af raffinaderiet. Fortov udenfor i forgrunden. Udateret.
Ø451,4 1-31 OLIEPIEREN OG SKIBENE.
1-2 Pieren ved indvielsen 1961.
2 forskellige billeder
3 Tankbåden Virginia Getty ved indvielsen af Veedolraffinaderiet i 1961.
4 Tankbåden Virginia Getty, sandsynligvis ved indvielsen af Veedolraffinaderiet i 1961.
5 Sort/hvid foto af et Esso tankskib ved pieren 1964.
6-7 Esso Callunda. Ved pieren 1978.
2 billeder fra samme negativ.
8-10 Esso Callunda. Ved pieren.
3 billeder fra samme negativ.
11-12 Esso Callunda. Ved pieren.
2 forskellige billeder.
13 Esso Callunda. Ved pieren.
Forskibet set gennem et "koøje".
14-15 Esso Chittagong ved pieren ved raffinaderiet.
2 forskellige billeder.
16 Polytrader, Kristianssand, Norge, ved pieren.
17 Polytrader, Kristianssand, Norge. Redningsbåd sættes i vandet. Bagpå står: Ventetiden i Kristianssand.
18 Esso Aruba. Tid og sted ukendt.
19 Chevron Arnhem ved kaj. Tid og sted ukendt.
20-21 Esso Chittagong ved pieren 1971.
2 forskellige billeder.
22 "Esso Baltica"s gudmoder fru rederichef B. Riise-Knudsen foran Dansk Esso's nyeste tankskib.
23 "Esso Baltica" på vej mod sit rette element glidende på Esso Slipkote.
24-26 Esso Baltica. Tid og sted uekndte.
3 forskellige billeder.
27 Maskinfolkene i maskinrummet i "Esso Baltica" af Kalundborg.
Måske 1971.
28 Ukendt tankskib ved pieren (i Kalundborg ?).
29 Ukendt tankskib ved pieren 1964, med Sydhavnen som baggrund.
30 Luftfoto. Tankskib ved pieren, 1979. Askedepot ved bunden af fjorden. Udsigt over øst- og sydhavnen, Rynkevang og videre mod Tømmerup.
31 Luftfoto.Tankskib ved pieren. Askedepot ved bunden af fjorden. Udsigt over sydhavnen, Rynkevang mod Tømmerup.
32 M/T "Esso Warwickshire" på Kalundborg Fjord afventer ordre
23.08.1976
33 M/T "Ross Isle" ved pieren om vinteren på Kalundborg Fjord
Ø451,5 1-8 BRAND, OLIEUDSLIP m.v. ULYKKER OG ØVELSER.
1 Tankbrand ca. 1970.
2 Brand i en lagertank (benzin) ca. 1970.
3 Brandøvelse ved kugletanke til opbevaring af flydende gas.
4 Brandbilerne er blevet rengjort efter en øvelse.
5-6 Etablering af flydespærring ved oliespild på raffinaderiet 1975.
2 forskellige billeder.
7 Oliespild på marken ud mod Asnæs Skovvej.
8 Esso medarbejder opsamler prøve af oliespild, sandsynligvis på marken ud mod Asnæs Skovvej, se Ø451,5-7.
Ø451,6 1-5 OPSTART. UNDERSØGELSER, PERSONERNE.
1 Medarbejdere fra TOC (Tidewater Oil Company) vises rundt på den mulige grund til raffinaderiet,foråret 1959. Fra Kalundborg ses borgmester Hagemann-Petersen og stadsingeniør Nørgaard med kortet. Skibsmægler Jørgen Møller skulle også være med.
2 Gruppebillede 26.3.1959. Fra venstre:
formand for Aarby Sunhedskommission Svenning Nielsen, ingeniør Rosvall, Dansk Veedol,
landsretssagfører Krogh-Meyer, København,
ingeniør Neesbye-Hansen, Dansk Veedol, sognerådsformand Osmund Kristiansen, Aarby,
formand Dansk Veedol, landsretssagfører Per Federspiel, borgmester J. Hagemann-Petersen, Kalundborg,
Tidewaters visepræsident mr. H. Y. Hyde, Los Angeles, Veedols chefingeniør mr. Robert M. Hunt.
3 Den venstre halvdel af gruppebilledet Ø451,6-2, se dette.
4 Geoteknikeren der borede ved raffinaderiets start, her sammen med sognerådsformand i Aarby, Osmund Christiansen. Bor åbenbart i telt "Hotel Geotek".
5 Medarbejdere i geoteknikerens teltlejr - sandsynligvis.
Undersøgelser ved raffinaderiets start, åbenbart under primitive forhold. Her klippes hår i det fri med en såmaskine som nabo.
Ø451,7 1-4 INDVIELSEN 18.8.1961. ANDRE OFFICIELLE BEGIVENHEDER.
1 Indvielsen 18/8 1961: Paul Getty Junior, landsretssagfører Per Federspiel, Dansk Veedols formand, og trafikminister Kaj Lindberg (øverts t.v. Bent Truelsen)
2 Foto, sandsynligvis taget på åbningsdagen i 1968 af fra venstre raffinaderitekniker Niels Sørensen (Schwartzbach) og pierformand Paul Farmand.
3 Mange "civile" på besøg på Esso raffinaderiet 1973. I hvilken anledning ?
4 KCP, Kondensatraffinaderiet, indvies september 1995. Farvefoto af gæsterne, bl.a. Prins Joachim.
34 1993-1995 Bygning af kondensatraffinaderiet 1993-1995 - byggepladsens sikkerhedsorganisation
Mogens Hansen som nr, 2 fra højre
Ø451,8 1-28 LEDERE OG ANDRE MEDARBEJDERE.
1 Gruppefoto sandsynligvis på raffinaderiet, ca. 1964.
Fra venstre: Kelder, Jørgen Posborg, Osmund Christiansen, kaptajn Holder.

Jørgen Posborg informationschef 50 år 1/10 1983
2-3 Gruppefoto 27/8 1968 foran Dansk Esso A/S´s administrationsbygning: Fra venstre mod højre:
N. Campbell,
K. Jamieson (præsident for Esso A/S),
E. Ammitzbøll Jensen,
N.T. Saltnes,
L.G. Rawl.
2 billeder fra samme negativ.
4 27/8 1968: Præsidenten for Dansk Esso mr. K. Jamieson på Rådhuset, borgmester J. Hagemann-Petersens kontor, hvor han modtager en kopi af Skt. Knuds Gildets broderbæger.
5-8 27/8 1968: Præsidenten for Dansk Esso mr. K. Jamieson fremviser sin gave, en kopi af Skt. Knuds Gildets broderbæger.
4 forskellige billeder.
9 Gruppefoto 3/1 1990 på Statoil - personerne unavngivne.
10 Direktør William Barnes. Dansk Esso A/S.
11 Dansk Esso A/S. Portræt af Latimer.
12 Dansk Esso A/S. Direktør E. Ammitzbøll Jensen (1967-69).


13 Direktør i Dansk Esso A/S 1969-71, Jens Munk Andersen.
14 Portræt af direktør i Statoil, Mogens Granhøj, 23/3 1992.
Direktør 1987-94.
15 Statoil 1992. Portræt af overingeniør Knud Stentoft.
16 Raffinaderitekniker Barner i arbejdstøjet på raffinaderiet, ca. 1970.
17-18 Esso raffinaderiets maskinværksted, ca. 1970. Fra venstre: værkstedsleder, maskinmester Henry Christensen,
tillidsmand, raffinaderitekniker Knud Pedersen,
raffinaderitekniker Per Behrens.
2 forskellige billeder.
20 Fire personer i sne på raffinaderiet, tv Berg.
21-22 Fire personer i sne på raffinaderiet, Manley (th), PerLuxhøj, Wissing, Berg.
2 billeder fra samme negativ.
23-24 Manley i sne på raffinaderiet.
2 billeder fra samme negativ.
25-26 Robert Pedersen lægger skum ud omkring gasbeholdere på raffinaderiet.
2 billeder fra samme negativ.
27-28 Robert Pedersen lægger skum ud på raffinaderiet.
2 billeder fra samme negativ.
Ø451,9 1-7 BLOKADER OG ARBEJDSNEDLÆGGELSER.
1-7 Dansk Shells udkørselsdepot på raffinaderiet blokeres af forhandlere, der protesterer mod en prisforhøjelse. 28. og 29. maj 1975.
Ingen navne opgivet.
7 forskellige billeder.
Ø451,10 1-2 PERSONALEFORENINGER, FESTER M.V.
1 Dansk Esso 1970. Gammel tankvogn, fastvogns hestekøretøj, fra Det Danske Petroleums Aktieselskab (DDPA), trækkes af 4 arbejdere på en vej uden for raffinaderiet. Til et arrangement ? Eller et museum ?
2 Personale i Dansk Esso A/S med familie til Skt. Hans fest på Melbygården i 1963.
37 små sort/hvide opklæbede fotos med kommentarer.
Navne nævnt: Berg, Scharup, Posborg, Morten, Birgittes søn, The Funny Boys, Manley, Peter Vinding, Gitte Mortensen, P. V., Linda, Robert, Justesen, Hofstrøm, Skipper.
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top