Egebjerggård, Nykøbing Sj. - Matr.nr. 4a og 4b, Egebjerg Div. arkivalier

Egebjerggård
Nummer A1446
Type Arkivalier
Beskrivelse Egebjerggård
4500 Nykøbing Sj.
Egebjergvej 306
Matr.nr.4a og 4b, Egebjerg
Bemærkning Journalnr. 1991/57(Arkibas3).

Lb.nr. 1 er anbragt i Brandskaber!!
Periode 1770 - 1960
Dateringsnote 1771-1954
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1771-1777 e (Afskrift af:) Designation over de restancer ved Egebjerggaard, der medfølger i kjøbet, Designation over lanesæd og reserverulle over godsets mænd mellem 4 og 40 år 1771.
2 1794 e Arvefæste og skødebrev for lieutenant Schak von Lüttichau på Egeberggaard i Egebjerg Sogn og bye. (kopi)
3 1794 a Kort over lietenant Schack von Lüttichaus lod til Egebjerggård, opmålt af. (kopi)
4 1811 e Kiøbekontrakt i mellem forrige handelsforvalter Søren Egtved og Carl Ferdinand Munthe med specifikation over de huse, der er på Egebjerggårds jorder. (kopi)
5 1812 e Kiøbekontrakt mellem cand.jur. Jens LAnge og forpagter Hans Christian Jensen. (kopi)
6 1813 e Kiøbekontrakt mellem Hans Christian Jensen og ritmester Jørgen Tersling. (kopi)
7 1813 e Skøde fra Hans Christian Jensen til Jørgen Tersling. (kopi)
8 1813 e Skøde fra cand.jur. Jens Lange til Hans Christian Jensen. (kopi)
9 1813 e Skøde fra Søren Egtved til Carl Ferdinand Munthe. (kopi)
10 1814 e Fortegnelse over de huuse og huuslodder dom er Egebjerggård underliggende. (kopi)
11 1814 e Kiøberkotrakt mellem Jørgen von Tersling og Johannes Bjødstrup med skøde. (kopi)
12 1818 e Fuldmagt for etatsråd Zeuthen fra Tersling. (kopi)
13 1819 e Udskrift af Draxholm birks auctions protocol forsåvidt tiltræffer efterskrevne auction over Egebergården. (kopi)
14 1819 e Udskrift af Det kongelige Odsherredske Godses skifte protocol no. IV. (kopi)
15 1822 e Skøde for befuldmægtiget etatsråd Zeuthen til Peder Petersen. (kopi)
16 1837 e Fortegnelse over de under Egebergård henhørende huse i hvis arvefæste ejer er hr. Petersen. (kopi)
17 1853 e Skøde fra Mads Hansen til C.H. Petersen på matr.nr. 15c Højby By og Sogn. (kopi)
18 1852 e Købekontrakt mellem arvefæster Mads Hansen u Højby og C.H. Petersen på matr.nr. 15c Højby By og Sogn. (kopi)
19 1856 a Udskrift af brandtaksationsprotokol. (kopi)
20 1857 e Skøde fra Christen Svendsen af Seddinge til proprietær Petersen på natr.nr 4b Siddinge (hus med jord). (kopi)
21 1861 e Lejekontrakt mellem Marie, Lars Jensens enke og møller Anders Hansen vedr. Gielleberg-marken med proprietær Petersens samtykke. (kopi)
22 1866 r Opkrævning fra skolelærer Nielsen til proprietær Petersen for småredsel. (kopi)
23 1867 a Kjendelse angående landegrøften om det inddæmmede areal af Seddinge Fjord. (kopi)
24 1868 e Forening imellem Dorthe Larsdatter, enke efter murermester Hans Jensen, og proprietær Jørgensen (hvor hun afstår sin jordlod, men beholder huset derpå). (kopi)
25 1868 e Opsigelse af møller A. Hansens på en gården tilhørende jordlod. (kopi)
26 1869 e Papir vedr. slaget af Egebjerg kirke. (kopi)
27 1874 p Fuldmagter til møller Anders Hansen i dødsboet efter Dorthe Larsdatter.
28 1876 r Opgørelse over afgifter fra gården til skolelærembedet. (kopi)
29 1876 r Erklæring om, at der ikke svares kirketiende, om kongetiendets størrelse. (kopi)
30 1876 r Opgørelse over afgifter til præsteembedet. (kopi)
31 1879 e Panteobligation fra gmd. Jens Chr. Hansen i Ledstrup til Sjællands Bondestands Sparekasse (p.o. senere overtaget af gården). (kopi)
32 1879 e Panteattest. (kopi)
33 1880 e Syns og taksations forretning. (kopi)
34 1902 e Skrivelse angående udstykning af matr. 3a Ledstrup. (kopi)
35 1905 e Skrivelse angående grænsen mellem matr.nr. 1b og 4a Egebjerg (gården). (kopi)
36 1907 e Skrivelse angående udstykningen af matr.nr. 4a Egebjerg (gården). (kopi)
37 1910, U.år e Præstekorntiende af gårdens huse og skrivelse angående fordelingen af jagtafløsningsafgiften. (kopi)
38 U.år r Liste over småredsel af Egebjerggård.
39 1931 a Dokument vedr. arven after en på gården født Eramus Cornelius Hjortberg, død i USA. (kopi)
40 1929-1954 u Forskellige udklip.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top