Egebjerggård, Nykøbing Sj. - Matr.nr. 4a og 4b, Egebjerg Div. arkivalier

Nummer A1446
Beskrivelse
Egebjerggård
Type Arkivalier
Beskrivelse Egebjerggård
4500 Nykøbing Sj.
Egebjergvej 306
Matr.nr.4a og 4b, Egebjerg
Bemærkning Journalnr. 1991/57(Arkibas3).

Lb.nr. 1 er anbragt i Brandskaber!!
Periode 1770 - 1960
Dateringsnote 1771-1954
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1771-1777 e (Afskrift af:) Designation over de restancer ved Egebjerggaard, der medfølger i kjøbet, Designation over lanesæd og reserverulle over godsets mænd mellem 4 og 40 år 1771.
2 1794 e Arvefæste og skødebrev for lieutenant Schak von Lüttichau på Egeberggaard i Egebjerg Sogn og bye. (kopi)
3 1794 a Kort over lietenant Schack von Lüttichaus lod til Egebjerggård, opmålt af. (kopi)
4 1811 e Kiøbekontrakt i mellem forrige handelsforvalter Søren Egtved og Carl Ferdinand Munthe med specifikation over de huse, der er på Egebjerggårds jorder. (kopi)
5 1812 e Kiøbekontrakt mellem cand.jur. Jens LAnge og forpagter Hans Christian Jensen. (kopi)
6 1813 e Kiøbekontrakt mellem Hans Christian Jensen og ritmester Jørgen Tersling. (kopi)
7 1813 e Skøde fra Hans Christian Jensen til Jørgen Tersling. (kopi)
8 1813 e Skøde fra cand.jur. Jens Lange til Hans Christian Jensen. (kopi)
9 1813 e Skøde fra Søren Egtved til Carl Ferdinand Munthe. (kopi)
10 1814 e Fortegnelse over de huuse og huuslodder dom er Egebjerggård underliggende. (kopi)
11 1814 e Kiøberkotrakt mellem Jørgen von Tersling og Johannes Bjødstrup med skøde. (kopi)
12 1818 e Fuldmagt for etatsråd Zeuthen fra Tersling. (kopi)
13 1819 e Udskrift af Draxholm birks auctions protocol forsåvidt tiltræffer efterskrevne auction over Egebergården. (kopi)
14 1819 e Udskrift af Det kongelige Odsherredske Godses skifte protocol no. IV. (kopi)
15 1822 e Skøde for befuldmægtiget etatsråd Zeuthen til Peder Petersen. (kopi)
16 1837 e Fortegnelse over de under Egebergård henhørende huse i hvis arvefæste ejer er hr. Petersen. (kopi)
17 1853 e Skøde fra Mads Hansen til C.H. Petersen på matr.nr. 15c Højby By og Sogn. (kopi)
18 1852 e Købekontrakt mellem arvefæster Mads Hansen u Højby og C.H. Petersen på matr.nr. 15c Højby By og Sogn. (kopi)
19 1856 a Udskrift af brandtaksationsprotokol. (kopi)
20 1857 e Skøde fra Christen Svendsen af Seddinge til proprietær Petersen på natr.nr 4b Siddinge (hus med jord). (kopi)
21 1861 e Lejekontrakt mellem Marie, Lars Jensens enke og møller Anders Hansen vedr. Gielleberg-marken med proprietær Petersens samtykke. (kopi)
22 1866 r Opkrævning fra skolelærer Nielsen til proprietær Petersen for småredsel. (kopi)
23 1867 a Kjendelse angående landegrøften om det inddæmmede areal af Seddinge Fjord. (kopi)
24 1868 e Forening imellem Dorthe Larsdatter, enke efter murermester Hans Jensen, og proprietær Jørgensen (hvor hun afstår sin jordlod, men beholder huset derpå). (kopi)
25 1868 e Opsigelse af møller A. Hansens på en gården tilhørende jordlod. (kopi)
26 1869 e Papir vedr. slaget af Egebjerg kirke. (kopi)
27 1874 p Fuldmagter til møller Anders Hansen i dødsboet efter Dorthe Larsdatter.
28 1876 r Opgørelse over afgifter fra gården til skolelærembedet. (kopi)
29 1876 r Erklæring om, at der ikke svares kirketiende, om kongetiendets størrelse. (kopi)
30 1876 r Opgørelse over afgifter til præsteembedet. (kopi)
31 1879 e Panteobligation fra gmd. Jens Chr. Hansen i Ledstrup til Sjællands Bondestands Sparekasse (p.o. senere overtaget af gården). (kopi)
32 1879 e Panteattest. (kopi)
33 1880 e Syns og taksations forretning. (kopi)
34 1902 e Skrivelse angående udstykning af matr. 3a Ledstrup. (kopi)
35 1905 e Skrivelse angående grænsen mellem matr.nr. 1b og 4a Egebjerg (gården). (kopi)
36 1907 e Skrivelse angående udstykningen af matr.nr. 4a Egebjerg (gården). (kopi)
37 1910, U.år e Præstekorntiende af gårdens huse og skrivelse angående fordelingen af jagtafløsningsafgiften. (kopi)
38 U.år r Liste over småredsel af Egebjerggård.
39 1931 a Dokument vedr. arven after en på gården født Eramus Cornelius Hjortberg, død i USA. (kopi)
40 1929-1954 u Forskellige udklip.
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.
OK
Top