Asnæsværket, Asnæs, Kalundborg

Nummer Ø425
Type Billeder
Bemærkning Fotos af indvielse 9/6 1959 af Kong Frederik, forskellige fotos af Asnæsværket, turbinerne, set ude fra og inde fra
Periode 2003 - 2008
Dateringsnote 2003-2008
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø425,1 1-24 ASNÆSVÆRKET. Frem til 1959.
1 Sandpumper i gang med uddybning, ca. 1955.
2 Nærbillede af sandpumper, ca. 1955.
3 Tre arbejdere foran påbegyndt blok I. Tv. Hans Chr. Jensen. Dateret 1955, men nok noget senere.
4-6 Arbejdere på Asnæsværket, bl.a. Hans Chr. Jensen (med briller). 1959.
3 forskellige billeder.
7-10 Byggeriet af blok I. Op til 1959 .
4 forskellige billeder.
11 Blok I med kulkraner og kulskib. 1959 .
12 Den færdige blok I fotograferet fra Kystvejen 1959 .
4 forskellige billeder.
13-15 Angiveligt byggeriet i 50´erne, men dateringen usikker. Kajanlæg, skorsten, udsigt over byggeplads.
3 forskellige billeder.
16-17 Blok I, udluftning af ventiler. 1959.
2 forskellige billeder, taget af N. H. Hacke.
18 Blok I, 1955-56. Carl Nielsen, foran støbning af skorsten.
19 Blok I, 1955-56. Carl Nielsen + ukendt, ved fundamenter.
20 Blok I, 1955-56. 3 ukendte personer, måske Carl Nielsen.
21 Blok I, 1955-56. Mange arbejdere forsamlet ved stålskelet til kedelhuset.
22-23 Blok I, 1955-56. Kedelhuset under bygning.
2 forskellige billeder.
24 Blok I, 1955-56. Dukke, som blev kastet ud fra Asnæsværket af arbejdere fra Nordisk Stål, - en makaber spøg, der kostede en formand jobbet.
Ø425,2 1-17 ASNÆSVÆRKET. Indvielsen 9.6.1959.
1-3 Folk på Gisseløre venter på kongeskibets ankomst, bl. a. Myrhøj.
3 forskellige billeder.
4-8 Folk på Gisseløre venter på kongeskibets ankomst, bl. a. skolebørn og lærere.
5 forskellige billeder taget af Myrhøj.
9-12 Kongeskibet ankommer til Asnæs. Kong Frederik går i land.
4 forskellige billeder.
13 Kongeskibet ankommer til Asnæs. De ledende fra politietaten, Thomsen tv. og Glassow inspicerer.
14 Kong Frederik på talerstolen foran bl.a. Niels Bohr.
15 Kong Frederik og Niels Bohr ved vindue i 46 meters højde.
16 Borgmester Mogens A. Carlsen i samtale med civilingeniør Steen Laier, ansat ved værket.
17 Hjemmelavet fotoalbum med fotos fra indvielsen.
I indholdsfortegnelsen til albummet nævnes:
Tog til Kalundborg og fra Asnæsværket.
Politimester Thomsen.
Politiassistent Glassow.
Overbetjent Smedegaard.
Politibetjent Gajhede Sørensen.
Fru politimester Thomsen.
Amtmanden.
Regeringen og folketingents repræsentanter.
Kongeskibet og Kongen.
Ø425,3 1-13 ASNÆSVÆRKET. 1959 til 1962. Blok I og II.
1 Asnæsværket maj 1960.
2-4 Asnæsværket, 1962, set fra landsiden.
Foto: Svend Rasmussen.
3 meget ens billeder.
5 Asnæsværket, 1962, set fra landsiden.
6 Asnæsværket, 1962, set fra landsiden.
7-8 Asnæsværket, ca. 1962, set fra landsiden.
I forgrunden Skyttehuset, også kaldet Sillebækhuset, siden nedrevet.
2 forskellige billeder.
9-10 Asnæsværket, ca. 1962, set fra fjorden.
2 forskellige billeder.
11 Asnæsværket, ca. 1962, set fra en færge.
Ø425,4 1-29 ASNÆSVÆRKET. 1963 til 1972. Blok III og IV.
1 Kunstfoto af oplyst Asnæsværk set om natten over fjorden, ca. 1963.
2 To mænd på arbejde i et kedelhus. Foto stemplet 15. juli 1964.
3 Sandpumper ved kaj, ca. 1965.
4 Byggepladsen med gravko, ca. 1965.
5 Byggepladsen, ca. 1965.
6-7 Byggepladsen med formand Frydensø, 11.5.1966.
2 forskellige billeder.
8 Byggepladsen med ukendt mand, 11.5.1966.
9-10 Byggepladsen ved udvidelsen til blok III, 1966-67.
2 forskellige billeder.
11 Asnæsværket set fra Kalundborg havn, 1967.
12 Asnæsværket set fra Kalundborg havn, ca. 1967.
Natbillede.
13 Blokvogn i Kalundborg Havn, læsset med transformator (?) til Asnæsværket. Dateret til sidst i 60´erne. En sådan transport fandt dog også sted i 1989 !!
14 Arbejder i elevator, højt over byggepladsen til Blok IV, ca. 1966.
15-18 Asnæsværket set fra Gisseløre med tysk flydekran "Poseidon" i forgrunden. Ca. 1971 eller forår 1972.
4 lidt forskellige billeder.
19 Kunstfoto af Asnæsværket set fra Kalundborg Færgehavn, modlys, skumring og det hele. December 1973.
20 Kunstfoto af oplyst Asnæsværk og Vor Frue Kirke set fra nord, formodentlig ca. 1970.
21 Asnæsværket set fra Strandstien (ca.), formodentlig ca. 1970.
22 Asnæsværket set over markerne fra syd, formodentlig ca. 1970.
23 Asnæsværket set fra sydvest, med kulsort røgfane, formodentlig ca. 1970.
24 Luftfoto af Asnæsværket set fra sydvest, nærbillede med kulkraner og fjorden i baggrunden, formodentlig ca. 1970.
25 Udsigt fra toppen af Asnæsværket mod vest før opfyldningen til næste etape. Formodentlig omkring 1970.
26-29 Luftfoto af Asnæsværket fra en vestlig retning. Viser nok begyndende opfyldning i 1973 til udvidelsen med blok V.
4 mere eller mindre forskellige billeder.
Ø425,5 1-79 ASNÆSVÆRKET. 1973 til 1981-82. Blok V.
1-2 Vigen, der skal opfyldes til blok V, med Asnæsværket i baggrunden. Ca. 1973.
2 forskellige billeder.
3 Byggeplads. Udbygning af havnen på Asnæs. Kalundborg by i baggrunden. 1974.
4 Havnen på Asnæs. Slaggebunke, skib ved kaj. 1974.
5-6 Asnæsværkets grund, II afdeling. Indkørsel, port og gravko. 1974.
2 forskellige billeder.
7 Opfyldningen til Asnæsværkets blok V, sikkert nyanlagt. Ca. 1974.
8-9 Opfyldningen til Asnæsværkets blok V er færdig, ca. 1975.
2 forskellige luftfotos, fra vest.
10 Opfyldningen til Asnæsværkets blok V, som ses påbegyndt, 1975. Luftfoto.
11 Opfyldningen til Asnæsværkets blok V, som ses påbegyndt, 1975. Stort luftfoto.
12 Blok V bygges. Glideforskalling.
November 1975.
13 Asnæsværket set fra syd. Ca. 1977.

14 Asnæsværket set fra Vesthavnen. 1977.

15 Asnæsværket set fra fjorden. Ca. 1978.

16 Blok V ombygges ca. 1978. Set fra syd.

17 Blok V ombygges ca. 1978. Alle 5 blokke set fra sydøst.

18 Blok V ombygges ca. 1978. Alle 5 blokke set fra sydvest.

19 Luftfoto ca. 1978. Hele værket med Asnæs i baggrunden.

20 Luftfoto ca. 1978. Hele værket med olieraffinaderiet i baggrunden.

21 Luftfoto ca. 1978. Hele værket med Houget i baggrunden.

22 Blok I-IV set fra fjorden, ca. 1978. Ved kulkajen ligger Pasific Master, Panama.

23 Blok I-IV set fra nordøst. Sommeren 1979.

24 Ved foden af den nye skorsten til blok V, sommeren 1979.

25 På toppen af den nye skorsten til blok V, sommeren 1979.
På billedet ingeniør Henning Petersen, ingeniør Palle Petersen og bygningskonstruktør Søren Rosborg.

26 Den nye skorsten til blok V, fotograferet nede fra og op, 1979.


27 En bunke værktøj og materialer, sikkert i blok V, 1979.


28 Hele værket set fra sydøst, 1979 eller lidt senere.


29 Den gamle del af værket, set fra fjorden. Ca. 1980.
30-35 "Luftfoto" over byggepladsen omkring blok V med fjorden og halvøerne i baggrunden. Nok snarere fotograferet fra skorstenen "Lange Åge".
6 forskellige, men samtidige billeder.
Foto: Alf Petersen.
36 Forsøgsdambruget på Asnæsværket. Beskæftigelsesarbejde.
1980.
37 Asnæsværket set fra Gisseløre, måske på indvielsesdagen for blok V den 29.9.1981, da kongeskibet "Dannebrog" ligger på fjorden foran værket.
38 Blok V set oppe fra det "gamle" værk, 11.5.1981.
Foto: Mie Jensen, Kalundborg.
39 Blok I - IV set fra syd 12.8.1981.
Foto: Mie Jensen, Kalundborg.
40 Blok I - IV set fra syd 12.8.1981.
Foto: Mie Jensen, Kalundborg.
41 Elmaster i lange baner, set fra Asnæsvej 12.8.1981.
Foto: Mie Jensen, Kalundborg.
42 Kontrolrum på Asnæsværket, 11.5.1981.
Foto: Mie Jensen, Kalundborg.
43-44 Kontrolrum på Asnæsværket Blok V, 1981.
2 forskellige billeder.

45-46 Rum med ukendt funktion Asnæsværket Blok V, 1981.
2 forskellige billeder.

47 Hal med ukendt funktion i kedelhus på Asnæsværket, den 11.5.1981.
Foto: Mie Jensen, Kalundborg.
48-52 Turboanlæg, turbiner og generator, blok V på Asnæsværket, 1981.
5 forskellige billeder.
53 Kulmølle, blok V på Asnæsværket, 1981.
54 De nye kulkraner, 1980.
55-56 Det første kulskib, M/S Birthe Oldendorff, til det nye anlæg, 18.9.1980.
2 forskellige billeder.
57-58 Kulskibet, M/S Oro Chief, ved kulpieren 1981.
2 ens billeder.
59-61 Kulskibet, M/S Oro Chief, ved kulpieren 1980-1982. Udsigt over kulpladsen med skinner og kraner.
3 forskellige billeder.
62-63 Skovlhjulsmaskinen i kulhavnen, 1981. Kulskibet, M/S Oro Chief, ved kulpieren.
2 næsten ens billeder.
64 Asnæsværkets kulhavn, pieren med kraner, 1981.
65 Kulkraner, transportbånd, skovlhjulsmaskine, kulplads i 1981.
66 Kulkraner og transportbånd og kulskib ved kulpieren 1982.
67-68 M/S Kitaura Maru ved kulpieren 1982.
2 forskellige billeder.
69-70 Kulpladsen i 1980´erne. Kulbjerg med bjergbestiger.
2 forskellige billeder.
71 Kulpladsen i 1980´erne. Maskiner flytter kullene.
72-73 Kulpladsen i 1980´erne. Kulbunken oversprøjtes med vand.
2 forskellige billeder.
74 Højspændingsmaster. Over marker, oktober 1974.
75 Højspændingsmaster. Ledninger ophænges over marker mellem Svallerup og Ubby, 2.4.1979.
76 Højspændingsmaster. Over marker, ukendt sted. 1970´erne.
77 Højspændingsmaster. Over landevej ved bebyggelse, ukendt sted. 1970´erne.
78 Blok V ca. 1980.
Foto: Alf Petersen.
79 Flydekran foran Asnæsværket, 1979-80. Bygning af kulpier.
80 M/S Kitaura Maru ved kulpieren 1982.
81 Sovjetisk tankskib "KAVKAZ" ved Asnæsværket 5.12.1978.
Ø425,6 1-28 ASNÆSVÆRKET. 1982-83 til 1987.
1 Asnæsværket set fra syd, ca. 1982-85.
2 Asnæsværket set fra Strandstien hen over Gisseløre, ca. 1982-85.
3-4 Asnæsværket, blok V, set fra fjorden, ca. 1982-85.
2 meget ens billeder.
Foto: Alf Petersen.
5 Asnæsværket, blok V, med Asnæs i baggrunden, ca. 1982-85.
Luftfoto eller set oppe fra det gamle værk.
Foto: Alf Petersen.
6 Asnæsværket, blok V, med fjorden og Kalundborg i baggrunden, ca. 1982-85.
Luftfoto.
7 Asnæsværket, blok V, med fjorden og Asnæs i baggrunden, ca. 1982-85. Set oppe fra det gamle værk.

8 Asnæsværket, blok V. Nærbillede af foden på skorstenen og transportbåndene, ca. 1982-1985.

9 Luftfoto af Asnæsværket, taget fra syd med fjorden og byen i baggrunden. 1983.
10 Asnæsværket set fra Vesthavnen, ca. 1985. I forgrunden "Stakatet".
12 Asnæsværket set fra fjorden, ca. 1985.
13-14 Kulskibet "Kildare" ved kulpieren, 1985.
2 forskellige billeder.
Foto: Alf Petersen.
15 Vejen fra Asnæs Skovvej ned til Lerchenborg teltplads (ved Asnæsværket). 1985.
16 Lerchenborg teltplads med Asnæsværket i baggrunden. 1985.
17-18 Parken ved Asnæsværket, 1985.
2 forskellige billeder.
19 Farvefoto af Asnæsværket, taget fra Kystvejen.
Fotokonkurrencen 1985.
20 Farvefoto af Asnæsværket, taget over markerne fra nordøst.
Fotokonkurrencen 1985.
21 Farvefoto af Asnæsværket, taget fra Asnæs Nordstrand.
Fotokonkurrencen 1985.
22 Farvefoto af Asnæsværket, taget fra fjorden.
Fotokonkurrencen 1985.
23 Farvefoto af Asnæsværket, taget fra stranden ved Kystvejen.
Fotokonkurrencen 1986.
24 Farvefoto af Asnæsværket, blok V og kulkranerne, taget fra fjorden.
Fotokonkurrencen 1986.
25 Asnæsværket set fra Tømmerup.
Til venstre i baggrunden Olieraffinaderiet Statoil.
Billedet er fra Maibnritt Lindholm, Tømmerup Mølle, Holbækvej 76, 4400 Kalundborg. 3. præmie i fotokonkurrencen 1986.
26 Asnæsværket set over fjorden fra nord. 1987.
27 Asnæsværket set over fjorden fra Vesthavnen. Måske 1987.
28 Asnæsværket set over fjorden fra Strandstien. Måske 1987.
29 De nye kulkraner, der erstattede de forulykkede 1983.
84 1983, 18. januar - Kranerne blæst i vandet tirsdag den 18. januar 1983, kl. ca. 8.00 - kultransportøren blev ramt af kranerne
86 1983, 18. januar - Kulkranerne kom i drift på skinnerne efter nogle kravtige vindstød
87 1983, 18. januar - skader for 80 millioner kr. da kulkranerne kørte i havnen
88 1983, 18. januar - kranerne kom i drift på sporet under stormen
89 1983, 18. januar - Resterne af kranerne da de lå i havnen
90 1983, 18. januar - Kulkranerne
91 1983, 18. januar - Kranerne ligger i havnen. Kranerne vejer 7 tons per. stk.
92 1983, 18. januar - Bjergningen af de store kulkraner. Kranernes vægt var 700 tons pr. stk.
Bjergningen var afsluttet først i april 1983
93 1980erne - Asnæsværkets kulkraner
Til venstre det gamle Asnæsværk: Blok 1-2-3 og 4
Til højre Asnæsværkets blok 5.
De to nye kraner på 700 tons pr. stk. blev sejlet til kulpieren i nune 1980 og kranerne på fotoet er de gamle kraner der var i drift fra 1980 til 18. januar 1983 hvor de blæste i vanget
94 1980, 18. september - M/S Birte Oldendorff, Singapore (70000 tons) aflevere en last kul på 50000 tons.
Birte Oldendorff var det første kulskib der anløb den nye kulpier på Asnæsværket i september 1980
Ø425,7 1-37 ASNÆSVÆRKET. 1988 til 1997.
1-2 Polsk kulskib, M/S Manifest PKWN, ved kulpieren, 1988.
2 forskellige billeder.
3 Asnæsværket, blok V, set fra Gisseløre, 1988.
4 Asnæsværket, set fra fjorden. "Det gamle" værk med begyndelsen til dets nye skorsten, 1988.
5 "Arly Nielsen, 12.5.1988", står bagpå billedet.
Manden på fotoet, har mærke for "IFV-energi, Asnæsværket", på trøjen.
6-8 Farvefoto af Asnæsværket set fra Vesthavnen, ca. 1988 - 1993.
3 forskellige billeder.
9-11 Farvefoto af Asnæsværket, kulpladsen foran den gamle blok, efter 1988.
3 forskellige billeder.
12 Dambrug på Asnæsværket, IFV-energi, 1988.
Mand med fisk i ketcher.
13 Dambrug på Asnæsværket, 1989.
Fiskebassinerne.
14-16 DLG Dambrug på Asnæsværket, Jacob Bregballe, 1988.
3 forskellige billeder.
17 Fiskeopdræt på Asnæsværket.
Udklip fra Kalundborg Folkeblad, hvor indvielse af virksomheden annonceres den 21. februar 1990.
18 Fiskeopdræt på Asnæsværket.
Fiskene fodres i et bassin, den 21. februar 1990.
Foto: Per Christensen.
19 Fiskeopdræt på Asnæsværket.
Balje (med fiskeyngel ??) tømmes ud i et bassin af 3 herrer i laksko, i midten energiminister Jens Bilgrav-Nielsen.
Sikkert indvielsesceremonien den 21. februar 1990.
Foto: Per Christensen.
20 Asnæsværket. Den nye skorsten under bygning, 1988.
21 Asnæsværket. Den nye og den gamle skorsten fotograferet i nærbillede sammen af Max Petersen, Villabyernes Pressefoto, efter 1988.
22 Asnæsværket. Overbliksbillede fra sydvest. 1989.
23 Asnæsværket. Den gamle blok og skorstenene, 1989.
24 Asnæsværket. Ny beplantning, 1990.
Foto: Per Christensen.
25 Asnæsværket. 2 gartnere, Bjarke Vind og Poul Petersen, med buskryddere, 1990.
Foto: Per Christensen.
26 To mænd foran Asnæsværkets blok V, sandsynligvis gartnerne Bjarke Vind og Poul Petersen. 1990.
Foto: Per Christensen.
27 To mænd arbejder med turbine i Asnæsværkets blok V. 1990.
Foto: Jørgen Brændgaard.
28 Asnæsværket, bl.a. med trappetårnet til afsvovlningsanlæg.
Ca. 1991.
29-31 Asnæsværket. Afsvovlningsanlægget bygges. Juni 1991.
Foto: Per Christensen.
3 forskellige billeder.
32 Asnæsværket, bl.a. med det nye afsvovlningsanlæg. Juli 1991.
Foto: Per Christensen.
33-34 Asnæsværket. Bygning af afsvovlningsanlæg. November 1991.
Foto: Per Christensen.
2 forskellige billeder.
35 Farvefoto af Asnæsværket set fra Kalundborg Vesthavn. 1994.
36 "Valdemar Christensen, 28.1.1997", står der bagpå foto af mand i vindue med udsigt til blok V.
37 "Valdemar Christensen, 28.1.1997", står der bagpå foto af 3 mænd på arbejde på Asnæsværket.
85 1983, 18. januar - kulkranerne kører i havnen under orkan
Ø425,8 1-2 ASNÆSVÆRKET. Tegninger og modeller.
1 Fotografi af model af Asnæsværkets 5 blokke.
2 Fotografi af plantegning af Asnæsværket med projektering af en 6´te blok.
Ø425,9 1-4 ASNÆSVÆRKET. Fotos uden dato eller stedsangivelse.
1 Tre unavngivne mænd i kontrolrummet på Asnæsværket.
Til venstre måske Steen Laier.
2 Sandsynligvis pilotering af byggegrund ??
3 Bygning af kajanlæg bag spunsvægge.
4 En hal med generatorer eller lignende og mange gæster.
Bagpå står både Asnæsværket og NVE, Svinninge.
Ø425,10 Nedrivning af kulkran
82 Farvefotos af nedrivningen af Kulkanerne på Asnæsværket i 2016
83 1983, 18. januar - Asnæsværkets kulkraner efter stormen den 18. januar 1983
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top