ØRSTED, DONG (Asnæsværket) Bog om Asnæsværkets historie Diverse folder Avisartikler Orientering 3 juli 1968 Diverse aktstykker om Asnæsværkets udvidelse Skitse vedr. fjernvarme Fjernvarme til Andre byer Protokol for klub 4 og 5 15 ringbind om Asnæsværket udarbejdet af Leif Astrup Petersen 1957-1993 Omstilling til grøn energi

Nummer A10016
Type Arkivalier
Arkivskaber
Leif Astrup Petersen, Gl. Nyrupvej 58, 4400 Kalundborg
Beskrivelse Asnæsværket
Asnæsvej 16,Asnæs, Kalundborg
Født/stiftet 1955
Bemærkning Den 9. juni 1955 blev Asnæsværket - Danmarks største og mest moderne kraftværk taget i brug, startet af kong Frederik d.9. ved et tryk på en knap. Kongen var kommet sejlende omborg i "Dannebrog" og deltog sammen med et støre selskab i den festlige indvielse. Mellem gæsterne var flere hundrede skolebørn, som blev kørt i særtog fra byen ad det nye jernbanespor. Nu durer de vældige maskiner dag og nat og sender strøm ud over Sjælland, men det er kun begyndelsen. Der bygges stadig på Asnæsværket.
Periode 1950 - 1995
Dateringsnote 1950-1995
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A10016,1 1955-1995 - DIVERSE MATERIALE
1 1955-1955 A Bog om Asnæsværkets historie - fra version til virkelighed
2 1955 A Diverse folder om Asnæsværket
3 2002-2007 A Hefte om Asnæsværket 1959 udgivet af elektricitetsselskabet Isefjordværket Interessentskab vedr. opførelse af Asnæsværket og
meddelelse til brugerne under Nordvestsjællands Elektricitetsværk vedr. Asnæsværket
4 1980-1993 U Diverse Avisartikler fra Kalundborg Folkeblad og Berlingske Tidende vedr.udvidelse og opførelse af blok 4 på Asnæsværket samt oprettelse af fjernvarme til Kalundborg By
4 1979 D Folder vedr. opførelse af skorsten på Asnæsværket i 1979 fra Arbejdstilsynets beretning
5 1968 D Orientering 3 juli 1968 vedr. Asnæsværkets udvidelser blok 3 og 4 udgiv et af NESA og IFD
6 1973 D Diverse aktstykker om Asnæsværkets udvidelse i 1973 og fotokopi af redegørelse for udvidelse af Asnæsværket udgivet den 19. november 1973 af elselskabet Isefjordværket I/S til Kalundborg Byråd
7 1977 D Skitse vedr. fjernvarme fra Asnæsværket til Kalundborg Kalundborg Folkeblad den 29. oktober 1977
8 1980 D Fjernvarme til Andre byer. Kalundborg Folkeblad januar 1980
9 1959-1983 U Avisartikler fra Kalundborg Folkeblad vedr. opførelse af Asnæsværket fra 1959-1983

Avis udgivet af IFV-energi - specialtillæg til Frederiksborg Amts Avis
10 1968- 1993 U Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad vedr. opførelse af Asnæsværket
11 1957-1959 F Protokol for Klub 4 for Kyndbyværket og Klub 5 for Asnæsværket
12 1980 A Lokalplan nr. 52 for Asnæsværket i Kalundborg Kommune
13 1937 - 1987 A "Glimt" IFV-energi gennem 50 år - hæfte
14 1959 A ASNÆSVÆRKET 1959 - en gennemgang af Asnæsværkets indretning med teknik og anlæg
15 ca 1960 - 1970 A Personalehåndbog for Asnæsværkets nyansatte om værkets opbygning og arbejdspladsens karakter samt oplysning om navnene på tillidsmænd, klub- og foreningsbestyrelser - opslagsværk
16 1981 A Asnæsværkets blok 5 - særtryk af "El og energi - elektroteknikeren - 6 september 1981
17 1985 A Asnæsværket - Sådan gik ombygningen af blok 1 - maj-december 1985 - En billeddokumentation
18 1986 - 1998 A Hæfter "Året rundt i division Vest" fra 1986 - 1998
20 1955 Kort over jerbanespor til Asnæsværket
og
Kopi af kort over Vestsjælland
21 1955 Jernbanespor til Asnæsværket
Deklaration til fru for Asnæsværkets anlæggelse af privar sidespor til Kalundborg
Banesport Sydhavnsvej
Udskrift af Østre Landsrets dombog for III afd vedr. Isefjordsværket mod Dansk Vedol
Udskrift af akten for ejendommen 1 cd Lerchenborg hgd, Årby
med bilag
A10016,2 1967-1968 - ISEFJORDSVÆRKET
1 1967-1968 A Beretning
A10016,3 1979 - 1990 - Udklip
19 1979 - 1990 Scrapbog over blok 5 med udklip fra aviser og prospekter i tiden 1979 - 1990. Artikel om bygning af havn til udskibning af flyve-aske, byggeri af skorsten, luftfotos, Asnæsværkets nye blok 5, fjernvarmeprogram, Havørred-dam, dronninge-besøg
A10016,4 1957-1974 - Dagbøger, memoirer o.l.
22 1957-1974
Nr. 1: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket
fra byggepladsen i 1957
personer fra Isefjordsværket som assisteret med projekteringen af Asnæsværket
Asnæsværkets indvielse juni 1959 med Kong Frederik den IX
Årets gang på Asnæsværket 1960
Diverse fotos af Asnæsværket med transformere og opførelse af maskinhus
Avisartikel 29/5 1970 om tragisk ulykke på Asnæsværket i går
Lønafregninger for ansatte i 1970

5/10 1971 Kalundborg Folkeblad skriver "Mulighed for kæmpeudvidelse af Asnæsværket allerede næste år"
Lønoplysninger for Leif Astrup Petersen i 1972
Billeder fra personalefest på Hotel Isefjord i Holbæk 1973
Artikel i Kalundborg Folkeblad den 23/5 1973 vedr. 42000 kvm af fjorden inddæmmes og ofyldes
Diverse billeder fra opfyldning og udvidelse af Asnæsværket
Avisartikel i Kalundborg Folkeblad om den største ladning kul til Asnæsværket den 2/4 1974
23 1974-1976 Nr. 2: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket
Avisartikel af 2/7 1974 "Haster med en byggetilladelse til Asnæsværkets udvidelse"
Avisartikel om Prins Henrik med Kongeskibet til Kalundborg 6/8 1974 samt på besøg på Lerchenborg
Avisartikel om 20 hektar nyt land ved Asnæsværket 9/8 1974
Avisartikel om ny vej fra Asnæsværket til Asnæsvej fastlagt 29/10 1974 og artikel om at byggepladsen vil blive bevogtet af politihunde
Avisartikel om Asnæsværket får landets mest moderne byggeplads 2/11 1974
Avisartikel om drømmen om beskæftigelsesboom på Asnæsværket er nu bristet - 60 fyres og arbejdet trækkes ud 9/12 1974
Avisartikel om Blok 4 skal alligevel ombygges for 100 mill.kr.
Personalehåndbog for Asnæsværket
Avisartikel om ny vej til Asnæsværket 27/5 1975
Avisartikel om den forkerte og den rigtige vej?
Avisartikel om at en 15-årig der ikke kunne svømme og druknede 75 meter fra land 8/8 1975
Avisartikel om glideforskalling på 1000 tons op i 86 meters højde på 22 døgn
Avisartikel om A. Jespersen & Søn nu for arbejdsretten 17/11 1975
Avisartikel 8/12 1975 - stormen stopper Sejerø-færgen og støbningen på Asnæsværket

Blok 5 brændselslager på 210.000 kubikmeter
Den nye blok får "Tøj på"
Dæmmer ind til askeplads
Glidestøbning genoptaget på Asnæsværket 23/2 1976
De arbejder i 80 meters højde mens vi ande sover 28/2 1976
Nu bliver blok fem ikke større
Problemer med at beklæde blok fem 30/7 1976
Ombygning af blok fire blev forsinket af myndighederne
24 1977-1979 Nr. 3: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket
Avisartikler
Snedkere og tømrere har alle medlemmer i arbejde 29/1 1977
Frosten gjorde vejene på byggepladser mere sikre 1/3 1977
Danmarks næststørste vandbygningsarbejde på Asnæsværket i licitation 3/3 1977
55 millioner fra EF til Asnæsværket
Diverse billeder fra Asnæsværket
Avisartikler om
M&T i slutspurgt om inddæmning af Asnæsværket 18/5 1977
Kirsebærtræer i blomst stjæles fra Asnæsværket
Fjedre i madrassen som Asnæsværkets turbine skal hvile på 9/6 1977
Asnæsværket vil lede sit spildevand ind i dampkedler 9/6 1977
Bygningsmæssig udvidelse af blok 5 for 400 mill kr. 22/7 1977
Elektriker hårdt forbrændt ved eksplosion på Asnæsværket 17/8 1977
Eksplosionen på Asnæsværket kræver dødsoffer 29/8 1977
Billeder fra Asnsværket
Kalundborg-ja til Asnæsværkets ønske om ombygning til kulfyring 6/9 1977
Princippet er det samme for flisen og fundamentet - forskellen er i størrelsen 12/9 1977
Ny kulhavn til 60.000 tonnere anlægges ved Asnæsværket 12/10 1977
400.000 volt tværs over Sjælland fra Asnæsværket 24/10 1977
Ombygning af blok fem til kul- og oliefyring begyndt 5/11 1977
Asnæsværkets dæmning dukker snart op af vandet 23/12 1977
Energistyrelsen har reserveret penge til udnyttelse af kraft/varme fra Asnæsværket 27/1 1978
Tissø-vand til Asnæsværket 11/5 1978
Uddybning af fjorden skaffer kølevand til Asnæsværket 17/5 1978
Kinisisk minister på Asnæsværket
Der er mange muligheder i flyveaske fra Asnæsværket 14/6 1978
Kullene til det nye Asnæsværk skal losses på pælebro 17/6 1978
Så høj som et babelstårn
Her kommer højspændingsmaster 17/8 1978
Ny kul-pier ved Asnæsværket skal stå på pæle 19/8 1978
Dræbt ved fald på det nye Asnæsværk 12/9 1978
Sikkerheden ikke i orden
Så blev den kørt i land en 400 tons tunge generator til Asnæsværket 21/9 1978
Kæmpekraner til Asnæsværket 3/10 1978
Kraft/Varme fra Asnæsværket og fjernvarme til 120 mill. kroner 11/10 1978
Kæmpemaster rejser sig over Vestsjælland 21/10 1978
Der bygges nyt hus i Kalundborg hver 4. dag 25/10 1978
Lån på 200 mill. til Asnæsværket 4/11 1978
Kul-lager bliver færdigt i 2 omgange 25/11 1978
Om en time sprænger en bombe - telefonbombe på byggeplads 2/2 1979
Million-projekt på Asnæsværeket til at udnytte flyveasken 7/2 1979
"Thun Tank III" atter grundstødt 6/3 1979
SID ønsker undersøgelse af dødsfald på el-værker 10/3 1979
Vand fra Tissø er dyrere for Asnæsværket 12/3 1979
Asnæsværket vil opfylde 100.000 kvm. i fjorden med flyveaske 13/3 1979
Planer om flere udvidelser af Asnæsværket er lagt på is 13/3 1979
"Thun Rank III" spildte 8000 liter olie ved Asnæsværket 13/3 1979
Kæmpe transport kommer i dag til Kalundborg - generator til blokl 5 17/3 1979
Druknet i Kalundborg havn - 26/3 1979
Kalundborg-ja til Asnæsværkets nye Askeplads 11/4 1979
Pælenedramning på Asnæs kommer til at vare et år 25/4 1979
Asnæsværket vil bygge havn til udskibning af flyveaske 1/5 1979
Asnæsværkets nye skorsten til blok 5 skyder i vejret med omkring fire meter i døgnet 8/5 1979
Landets højeste glidestøbning 22/5 1979
Torden afbrød glidestøbning 25/5 1979
Spildevand fra Asnæsværket bliver genbrugt
Landets højeste byggeri - Asnæsværkets nye skorsten 29/5 1979
25 1979-1981 Nr. 4: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket
Avisartikler
Skorsten 3 gange så høj som kirken 12/6 1979
Her er det med at holde tungen lige i munden og ikke læne sig for meget ud 16/6 1979

10.000 tons skorsten på Asnæsværket - Skandinaviens højeste skorsten 19/6 1979
Asnæsværkets skorsten står på lange pæle 23/6 1979
Det blæser på toppen - glidestøbningen på Asnæsværkets skorsten slutter i nat eller i morgen tidlig 1/7 1979
Forsøg med fiske-opdræt i Asnæsværkets kølevand 5/7 1979
Når man ser det hele lidt fra oven 7/6 1979
Danmarks højeste skorsten af de mindst forurenende 19/7 1979
Og så var vejen til Asnæsværket faktisk afstukket Svend Aage Mejnertsen fylder 60 år 16/7 1979
Toppen af skorstenen væk med helekopter 16/8 1979
Asnæsværket skal af med 4 mill. kubikmeter flyveaske 18/8 1979
Kraft/Varme-projekt for Kalundborg med anlægsudgift på omkring 200 mill kroner 25/9 1979
Måske problemer med kul-leverancer til Asnæsværket 28/9 1979
Den næste energi-messe i Kalundborg får et mere internationalt tilsnit 22/10 1979
16-årig alvorligt forbrændt på Asnæsværket 5/11 1979
Byggeri af havn til flyveaske fra Asnæsværket i gang om få uger 15/11 1979
Kæmpemæssig blitz på Asnæsværkets skorsten skal blinke 40 gange i minuttet 16/11 1979
Bro-sektion kom på plads 19/11 1979
Asnæsværkets nye blok er så småt ved at blive sat i drift 21/11 1979
Kæmpe-.blitzen på Asnæsværket koster 250.000 kr. 22/11 1979
Arbejder dømt for overtrædelse af sikkerheden 28/11 1979
Overfyldt elevator på Asnæsværket "Styrtede ned" 11/12 1979
Falck-redder meldte uheldet til politiet 11/12 1979
52 sad indespærret i nedstyrtet elevator i næsten en halv time 11/12 1979
Asnæsværkets elevator var helt i orden 12/12 1979
50.000 liter olie ud i Kalundborg havn 21/12 1979
kølevands-kanal er snart færdig på Asnæsværket 22/12 1979
850 mand er i arbejde med at bygge den nye blok på Asnæsværket 22/12 1979
Stillads-planker lå løse i 60 meters højde 17/1 1980
Tilbud om 1,05 kr. mere i timen på Asnæsværket 25/1 1980
Planer om udvidelse af Asnæsværket gemt dybt i IFVs skuffer 27/2 1980
Havørrederne i Asnæsværkets kølevand fredes 1/3 1980
EDB skal sikre el-forsyningen øst for Storebælt 10/5 1980
Flyveaske-silo til 5000 kbm. på Asnæsværket 10/5 1980
Landets mest moderne anlæg til kul-transport 27/5 1980
Kæmpekran sejlet til Asnæsværket 7/6 1980
Strejken på Asnæsværket 25/6 1980
Ekstra stor produktion på Asnæsværket 2/7 1980
Blok 5 i brug i slutningen af 1980 3/7 1980
Fiskeforsøg på Asnæsværket kan blive helt ny industri 12/7 1980
Flyveaske kan sejles til Ålborg fra Kalundborg i løbet af 1981 18/7 1980
Maskinmester indlagt på 11. dag efter eksplosion på Asnæsværket 18/7 1980
Nomader blandt arbejdere - rejsemontørerne på Asnæsværkets blok 5
Første skib ved den nye pier på Asnæsværket 18/9 1980
Hang i 15 meters højde, da stillads væltede omkuld - slap fantastisk heldigt fra arbejdsulykke på Asnæsværket 27/10 1980
Verdens mest moderne kraner blev standset af Kalundborg-sender 15/11 1980
Asnæsværkets blok 5 klar til at producere elektricitet i foråret 1981 27/11 1980
Kæmpekran på Asnæsværket var nær blæst ud over kajen - hoppede af sit spor og står få centimeter fra kajkanten over polsk kulbåd 2/1 1981
Flyveaske-øen ved Asnæs kan blive et vildtreservat 8/1 1981
Nu asfalterer man også slæbepramme 9/1 1981
Silo til 6000 tons aske klar til brug 16/1 1981
Kvæstet ved fald på Asnæsværket 13/1 1981
Snart kun kul på de sjællandske kraftværket 26/1 1981
Bygger dæmning til aske 21/1 1981
26 1981-1982 Nr. 5: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket
Problemer med at få kul frem til Asnæsværket, 21/2 1981
For lidt vand standsede Asnæsværkets blok 4, 14/2 1981
Havet kan give beskæftigelse og nyt erhverv, 28/2 1981
Esso og Novo skal have damp fra Asnæsværket, 16/6 1981
Asnæsværket kan nu fyres med kul alene, 29/6 1981
Asnæsværket kan levere fjernvarme til det meste af Sjælland, 30/6 1981
El-forbruget faldt på Sjælland, 1/7 1981
Minister om Asnæs-fjernvarme til København, 13/7 1981
Betænkeligheder ved askeøen i Jammerlands Bugt, 22/7 1981
Asnæsværket bliver næsten 100 procent kulfyret i 1981, 30/7 1981
Sjælland uden strøm, 5/8 1981
Strømsvigt medførte eksplosions-risiko på Esso-Raffinaderiet 5/8 1981
Dronning Margrethe og Poul Nielsen indvier Asnæsværkets blok 5, 15/8 1981
Aksel på Asnæsværket til Svejts for anden gang, 25/8 1981
Sådan fungerer Asnæsværkets nye stor blok, 29/9 1981
500 meter kobbertråd stjålet, 21/9 1981
Margrethe hjem med små kraftværker til prinserne, 30/9 1981
Henved 400 til indvielse på Asnæsværkets blok 5, 30/9 1981
Hidtil største el-kraftværk fyrer med kul, 30/9 1981
Spilvarme 40% billegere end naturgas, 30/9 1981
Smil og farver - Asnæsværkets blok 5 indviet, 30/9 1981
Nej til kraft/varme fra Asnæsværket, 2/10 1981
Fra i dag er der strøm fra Asnæsværkets blok 5, 8/10 1981
Asnæsværkets spildvarme op i folketinget, 8/10 1981
Flyveasken hellere i grusgrave end i Jammerland Bugt, 8/10 1981
Kun varme til Kalundborg-området, 15/10 1981
Diverse billeder fra Asnæsværket
Nilson kræver ny undersøgelse af spildvarme, 9/11 1981
Asnæsværket sat ud af drift af storm og plastic, 25/11 1981
Prinsesse Elisabeth sprang læk med 200 passagerer ombord ½ time fra Kalundborg Havn, 25/11 1981
Værste storm jeg har oplevet i 21 år, 25/11 1981
Diverse billeder fra Asnæsværket - indvendig
Forsøgsdambrug kan fortsætte i et år frem, 8/1 1982
Milliard-projekt for kraftvarme fra Asnæsværket til ni kommuner kan betale sig, 4/2 1982
Asnæsværkets flyveaske bliver eksport-artikel 4/2 1982
Ministerudtalelse kan åbne vejen for udvidet kraftvarme fra Asnæsværket, 11/3 1982
Beboerforeningn beder kommunen gribe ind mod støj fra Asnæsværket, 20/3 1982
Elevator-uheld på Asnæsværket - bremserne svigtede, 31/3 1983
2 gange 40 tons lyddæmpere til verdens største orgelpibe, 14/11 1982
5.500 kvm. mere på Asnæsværket, 20/4 1982

27 1081-1084 Nr. 6: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Asnæsværket er billigst, 30/6 1982
Akut deponering af flyveaske i tre grusgrave, 9/7 1982
Beregningsfejl stopper Asnæsværkets blok 5, 13/7 1982
4 endte på sygehuset da bil endte på taget, 23/7 1982
Fjernvarme-afbrydelse for at sikre Asæsværket, 3/8 1982
Det kan ikke betale sig at udnytte overskudsvarmen, 10/8 1082
Tonstungt betonloft faldt en etage ned, 25/8 1982
Asnæsværkets blok 5 atter i drift, 15/9 1982
Asnæsværkets store kraner blæst i vandet, 18/1 1983
Tagsten rasler ned i Kalundborg, 18/1 1983
Seks isolerede kranførere måtte selv kravle i land, 19/1 1983
Ingen forsikring på super-kranerne, 20/1 1983
Asnæsværkets "Folkehus" ventes færdigt i foråret, 27/1 1983
Den koster 40.000 kr. om dagen - flydekran venter på stille vejr til operation kran-bjergning på Asnæsværket, 28/1 1983
Askedepot kan lægge grunden til Kalundborgs fremtidige havn, 31/1 1983
Diverse billede af den kolapsede kran
Arbejdsnedlæggelse på Asnsværket
Ålborg værft skal bygge nye kulkraner til Asnæsværket, 11/3 1983
Striden på Asnæsværket er bilagt, 11/3 1983
Afskediget smed tilkendt erstatning, 8/4 1983
15 tons svovldioxid i timen kan udledes fra Asnæsværket, 3/5 1983
Planlægning og etablering af en askeø tager tre-fire år, 21/5 1983
Det vil tage 23 år at fyhlde askeøen op, 20/6 1983
Klemt op mod mur af 250 kg.s klods, 29/6 1983
Politikere studerede Asnæsværkets teknik, 24/11 1983
Asnæsværkets nye kraner snart klar, 5/1 1984
Turbineskovle gik mod huset, 17/1 1984
Giganttransport til Asnæsværket, 21/1 1984
Asnæsværket får ny turbine, 23/1 1984
Lov på vej om nedbringelse af forureningen fra kraftværker, 26/1 1984
Ekspert-firma skal undersøge luft i Kalundborg, 2/2 1984
Asnæsværkets rør skal måske ikke renses, 3/3 1984
Billeder fra Asnæsværket
28 1984-1986 Nr. 7: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Hvis de nye kraner vælter så vælter hele Asnæsværket også, 6/3 1984
Amtets ja til askeø i Jammerland Bugt fremlægges i 3 mdr., 16/4 1984
Askøen giver kun et ubetydeligt bidrag til havvandets indhold, 4/5 1984
Røgen fra Asnhæsværket skal afsvovles, 16/5 1984
Kraftværkbekymring for prisudvikling ved brug af Naturgas, 26/6 1984
Kæmpe-investering på Asnæsværket næste år, 11/7 1984
Fiskeriministeriet er betænkelig ved asken, 21/7 1984
Kalundborg inderfjord opfyldes med 28 tønder land flyveaske, 4/8 1984
Frygt for at askeø bliver landfast med Asnæs, 7/8 1984
300 nedlagde arbejdet på Asnæsværket, 26/9 1984
Nu strejker vi, om det så varer til jul, 27/9 1984
Der arbejdes atter på Asnæsværket, 1/10 1984
Arbejdsnedlæggelse gav lønforhøjelse, 2/10 1984
Mest gods i havnene i Vestsjællands amt, 29/11 1984
Flyveasken indeholder giftstoffer, 10/1 1985
Styrtede 6 meter ned fra fangbro på Asnæsværket, 15/ 1 1985
227.000 tons slagger og aske fra Asnæsværket, 20/2 1985
Kalundborg truet med kolde huse og nul vand, 21/2 1985
Miljøkrav skærpet ved opfyldning med flyveaske i fjorden, 18/3 1985
Asnæsværket holdes igang - fyres med olie, 22/3 1985
Virksomheder ramt af strejker og blokader, 2/4 1985
Trafikken lammet af fysiske blokader, 2/4 1985
Arbejdet nedlagt på Asnæsværket, Gyproc og Monberg & Thorsen, 3/4 1985
Politiet brød Esso-blokade, 6/4 1985
Styrtede 18 meter ned på Asnæsværket og blev dræbt på stedet, 13/5 1985
Asnæsværket laver over halvdelen af øst-Danmarks strøm, 14/5 1985
Olietønde eksploderede og sårede svejser alvorligt, 10/6 1985
Kraftværker på skrottes, men ikke Asnæsværket, 17/7 1985
Aldrende dampturbiner snydt for pensionen, 30/7 1985
Billeder fra Asnæsværket
Kulkæmpe på vej til Asnæsværket, 15/8 1985
Vandmænd stoppede Asnæsværket, 28/8 1985
Der er noget i luften, men hvor meget?, 24/9 1985
Billeder fra Elektrikernes tur til Danfoss fredag den 4/10 1985
Nej itl Askø ud for Asnæs, 13/11 1985
450 tons sydafrika-kul på Asnæsværket

29 1986-1987 Nr. 8: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Billigere strøm fra Asnæsværket efter ombygning af gamle blok 1, 25/1 1986
Asnæsværket fortsætter med kul trods kraftigt oliepris-fald, 12/2 1986
1 mia. flere kilowatt-timer på Asnæsværket, 3/5 1986
350 nedlagde arbejdet på Asnæsværket , 26/8 1986
Asnæsværket vil prøve Comlombia-kul, 29/8 1986
El-forsyningen åbner dørene, 5/9 1986
Familie-udflugt til Asnæsværket, 8/9 1986
Asnæsværket dækker beboelsesområde til med fedtet kulstøv, 18/10 1986
Plukkede æbler og fik kulsorte fingre, 18/10 1986
Amtet vil stille krav til losning af kul ved Asnæsværket, 20/10 1986
450 mio. til kraftvarme-forsøg, 17/12 1986
Asnæsværkets røg skal måles for kvælstorfilter, 17/12 1986
Asnæsværket vil overveje bekæmpelse af støv-gener, 19/12 1986
Asnæsværkets varme bør føres til Rørby, 30/12 1986
NVE slår alarm: spar på strømmen, 12/1 1987
Kulde-choket - vor hverdag er ændret, 12/1 1987
Asnæsværket kører ikke med museumsanlæg, 14/1 1987
Arbejdsmænd på Asnæsværket kræver mere i løn, 3/2 1987
Al asbest væk på Asnæsværket i løbet af tre år, 13/3 1987
Kraft-værk-brand udløste asbeststøv og giftige dampe, 25/3 1987325 strejker på Asnæsværket, 6/4 1987
300 blokerede Asnæsværket, 7/4 1987
Arbejdet er genoptaget, 8/4 1987
Asnæsværket forurener fjorden med kølevand, 18/4 1987
25-årig omkommet under kul-losning i Kalundborg, 27/4 1987
Asken er kommet i havn, 7/5 1987
Afsvovling på Asnæsværket vil koste en halv mia., 14/5 1987
Asnæsværket har afsat flyveaske fra gamle depoter, 30/5 1987
Fem bliver til to, 10/6 1987
Milliardinvestering sikerer elforsyningen, 19/6 1987
Kalundborg kan blive renere end andre byer, 24/6 1987
Danmark er foran med afsvovling af kraftværks-røgen, 29/6 1987
Medre kul på Asnæsværket, 3/7 1987
Raklev-smede nedlagde arbejdet på Asnæsværket, 11/7 1987
Det støver stadig i beboelsesområde, 13/7 1987
Vi har gjort hvad vi kunne, 13/7 1987
Asnæsværket skal have bedre styr på støv-problemer, 20/7 1987
Fik finger skåret af på Asnæsværket, 21/7 1987
Tusinde døde fisk efter eksplosionen, 7/8 1987
De gamle varmecentraler kom til ære og værdighed, 7/8 1987
Slap uskadt efter fald på tre meter på værket, 7/8 1987
30 1987-1988 Nr. 9: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket:
Godt naboskab gavner miljøet, 12/9 1987
Asnæsværket bygger stort centralværksted, 12/9 1987
Asnæsværket foran med el-besparelser, 12/9 1987
Miljø-investering i miljøforbedringer,
Overskudsvarme og spildevand i nyttigt samarbejde, 14/11 1987
Billeder fra Asnæsværket fejrer IFV-ebergi I/S 50 års jubilæum 1937-1987
3 mill tons kul om året Asnæsværkets kulforbrug
En hel el-dag på Asnæsværket, 7/1 1988
Ny skorsten til sommer, 8/1 1988
Miljøprojekter vil hjælpe dansk industri, 8/1 1988
Asnæsværkets nye skorsten står klar i 1989, 18/1 1988
Ventil og rør på tæppe, jubilæums-udsmykning til Asnæsaværket, 23/1 1988
31 1988-1989 Nr. 10: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Pige i mandefag. Rita er Asnæsværkets første kvindelige klejnsmed, 30/1 1988
Greenpeace slog til i Kalundborg, 9/21988
Greenpeace til vejrs for en renere luft, 9/2 1988
Elkraft sælger viden til Kina, 17/2 1988
Plads ti 2 fodboldbaner, kulkæmpe ved Asnæsværket, 24/2 1988
Kina-kul i havn, 20/4 1988
Byggeri til 50 mill kroner, Asnæsværkets nye værksted og lager skyder op, 22/4 1988
Kalundborg er værd at sikre, 7/5 1988
Billeder fra rundvisning på Asnæsværket
Dambrug seks-dobles, 3/8 1988
Fundament til en ny profil, 19/8 1988
Familiedag på værket, 19/9 1988
290 nedlagde arbejdet på Asnæsaværket, 26/9 1988
Mere og mere ballade på Asnæsværket, 28/9 1988
Bileder af værkets 6. skorsten på vej op
Betonkolos vokser stykke for stykke, 8/10 1988
På vej mod ny profil, 25/10 1988
Flyveaske er ved at blive mangelvare, 25/10 1988
Kæmpe-ordre på værket, 3/11 1988
Billeder fra 29/12 1988 fra det nye centralværksted
Bedre styr på skorstensbyggeri på Asnæsværket, 31/12 1988
Genbrug sparer vand fra Tissø, 7/1 1989
Synd at fjerne de fire gamle skorstene, 17/1 1989
Asnæsværket ind for genbrug, 21/1 1989
Medarbejderne blev hørt først, 21/1 1989
Dødsulykke for retten: Hvem har ansvaret, 2/2 1989
Billeder fra en hæveports indvielse i grovværkstedet
Entreprenørfirma frifundet efter arbejdsulykke, 16/2 1989
Medarbejdere på Asnæsværket er ikke syge af asbest, 3/3 1989
6.000 familier fik kold start på lørdagen, 6/3 1989
Kraftværker vil bruge naturgas, 16/3 1989
40% mindr5e svovl i Asnæsværkets røg, 16/5 1989
Kraftværkernes flyveaske gør nytte, 16/5 1989
32 1989-1990 Nr. 11: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Mødtes til en bid brød efter "krig", 14/6 1989
Grundstødt skib fik last tilbage på Asnæsværket, 19/6 1989
Aske-computer skal afprøves på Asnæsværket, 22/6 1989
Højere spænding giver besparelse, 15/7 1989
Transformer på 460 tons på vej, 5/8 1989
Ekstra bro over Fuglebæksåen, 11/8 1989
Asnæsværkets skorsten overhalet, 16/8 1989
Verdensrekordforsøg ved Tissø, 28/8 1989
Asnæsværket forhandler om kæmpegartneri, 15/9 1989
Asnæsværket skal lave røg om til gips,
Ny blok 2 giver arbejde til lokale - smedemester Arne Vølund i Melby, 14/10 1989
Svensk strøm giver millionbesparelse, 16/10 1989
Firma dømt efter dødsulykke i Kalundborg, 21/10 1989
Kræver 200.000 kr. i erstatning efter døds-ulykken i 87, 23/10 1989
Nu er der røg i Asnæsværkets nye skorsten, 25/10 1989
Asnæsværkets varme vand en kilde til eksport af ørreder og pighvarrer, 28/10 1989
Brand på Asnæsværket udviklede saltsyrdampe, 1/11 1989
Asnæsværket og skolerne sammen om praktik- uge, 8/11 1989
Så Murens fald, 18/11 1989
Kraftværksrøg bliver til gødning, 6/12 1989
Asnæsværket skal genbruge renset Statoil-spildevand, 19/12 1989
Året 1989 på Asnæsværket med tekst og billeder
Asnærværket tager gas på raffrinaderiet, 12/1 1990
Advokat kræver 176.000 i erstatning efter dødsulykke i 87, 20/1 1990
Energiminister indvier fiskeopdræt, 12/2 1990
Energiministeren smøgede ærmet op, 5/3 1990
Afsvovlningsanlæg giver arbejde til flere hunderde, 25/3 1990
Vildsvin i Byens mose, 31/3 1990
Verdens-sensation i Kalundborg - enestående miljøsamarbejde, 5/5 199033 1990-1991 Nr. 12: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Billeder fra det gamle værksted den 17/5 1990
Asnæsværkets nye profil, 26/5 1990
Bileder taget oppe fra den tykke skorsten den 7/6 1990
Asnæsværket skyld i dødsulykke i 1978, 27/6 1990
Asnæsværket får gæstelærer fra gymnasiet, 3/7 1990
Asnæsværket er mellemstation for kul-transporter, 14/7 1990
Grønt for millioner, 14/7 1990
Mere kul på, bugnede kullagre på Asnæsværket, 26/7 1990
Rundvisninger på Asnæsværket, 13/8 1990
Billeder fra Asnæsværkets kul-kan 22/10 1990
Isolatør faldt 14 meter fra stillads på Asnæsværket, okt 1990
Billeder fra værkstederne 12/11 1990
Asnæsværket afprøver sit alalrm-systen, 7/12 1990
Energipris til elever fra Kalundborg, 20/12 1990
Asnæsværket 1990
Terror-advarsel til de ansatte på Asnæsværket, 12/1 1991
Hvid røg over Asnæsværket, 16/1 1991
Ny miljø-afgift vil betyde fyringer på Asnæsværket, 6/1 1991
Konference om ny miljøafgift, 6/2 1991
Ekstra fjernvarmeregning på 300 kr, 7/2 1991
Asnæsværket får ingen problemer med CO2-afgiften, 25/2 1991

33 1990-1991 Nr. 12: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Billeder fra det gamle værksted den 17/5 1990
Asnæsværkets nye profil, 26/5 1990
Bileder taget oppe fra den tykke skorsten den 7/6 1990
Asnæsværket skyld i dødsulykke i 1978, 27/6 1990
Asnæsværket får gæstelærer fra gymnasiet, 3/7 1990
Asnæsværket er mellemstation for kul-transporter, 14/7 1990
Grønt for millioner, 14/7 1990
Mere kul på, bugnede kullagre på Asnæsværket, 26/7 1990
Rundvisninger på Asnæsværket, 13/8 1990
Billeder fra Asnæsværkets kul-kan 22/10 1990
Isolatør faldt 14 meter fra stillads på Asnæsværket, okt 1990
Billeder fra værkstederne 12/11 1990
Asnæsværket afprøver sit alalrm-systen, 7/12 1990
Energipris til elever fra Kalundborg, 20/12 1990
Asnæsværket 1990
Terror-advarsel til de ansatte på Asnæsværket, 12/1 1991
Hvid røg over Asnæsværket, 16/1 1991
Ny miljø-afgift vil betyde fyringer på Asnæsværket, 6/1 1991
Konference om ny miljøafgift, 6/2 1991
Ekstra fjernvarmeregning på 300 kr, 7/2 1991
Asnæsværket får ingen problemer med CO2-afgiften, 25/2 1991

33 1990-1991 Nr. 12: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Billeder fra det gamle værksted den 17/5 1990
Asnæsværkets nye profil, 26/5 1990
Bileder taget oppe fra den tykke skorsten den 7/6 1990
Asnæsværket skyld i dødsulykke i 1978, 27/6 1990
Asnæsværket får gæstelærer fra gymnasiet, 3/7 1990
Asnæsværket er mellemstation for kul-transporter, 14/7 1990
Grønt for millioner, 14/7 1990
Mere kul på, bugnede kullagre på Asnæsværket, 26/7 1990
Rundvisninger på Asnæsværket, 13/8 1990
Billeder fra Asnæsværkets kul-kan 22/10 1990
Isolatør faldt 14 meter fra stillads på Asnæsværket, okt 1990
Billeder fra værkstederne 12/11 1990
Asnæsværket afprøver sit alalrm-systen, 7/12 1990
Energipris til elever fra Kalundborg, 20/12 1990
Asnæsværket 1990
Terror-advarsel til de ansatte på Asnæsværket, 12/1 1991
Hvid røg over Asnæsværket, 16/1 1991
Ny miljø-afgift vil betyde fyringer på Asnæsværket, 6/1 1991
Konference om ny miljøafgift, 6/2 1991
Ekstra fjernvarmeregning på 300 kr, 7/2 1991
Asnæsværket får ingen problemer med CO2-afgiften, 25/2 1991

34 1991 Nr. 13: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Kulkæmpe i Kalundborg, 6/4 1991
Bukh-motorer på "Nord-Energy", 6/4 1991
Billeder af Asnæsværket set fra vandet
Ny profil skyder op, Asnæsværkets afsvovlingsanlæg oppe over jordhøjde, 8/6 1991
Ja til gasanlæg, 2/7 1991
Asnæsværket begrænser forureningen, 10/7 1991
Symbiose på bluser fra virksomheder, 10/7 1991
Det hidtil største kuld svende fra Asnæsværket, 12/7 1991
Asnæsværket åbner portene, åbent hus med rundvisning i weekenden på den store arbejdsplads, 17/9 1991
1400 ville se Asnæsværkets indre, 23/9 1991
Asnæsværkets blok 2 er nu så god som ny, 27/9 1991
Dæmper på brølet fra Asnæsværket, 27/9 1991
Nyt rensningsanlæg på Asnæsværket, 3/10 1991
Nytænkning på Asnæsværket, 23/10 1991
Vækst i Kalundborg, 7/11 1991
Asnæsværket slipper for afgift, 10/11 1991
Dræbt på sin første tur i drageflyver, 10/11 1991
Fornem miljøpris til Kalundborg-symbiose, 21/11 1991
Next stop Sevilla, 22/11 1991
Mere strøm med den samme mængde kul, 12/(12 1991
Tilbageblik på vanskelig dame, 12/12 1991
Asnæsværket 1991
35 1992 Nr. 14: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Billeder fra arbejdet med opbygning af afsvovlningsanlægget, 10/1 1992
Mere kul på, 11/3 1992
Mr. Åndedrætsværn kommer til byen, 13/3 1992
"Værket" centrum i lærlinge-udveksling, 26/3 1992
Så stort som rundetårn, 28/3 1992
Billig el fra Sverige får prisen i bund, 30/3 1992
Spejdere rensede stranden, 31/3 1992
Asnæsværket interesseret i Kalundborg-rens, 15/4 1992
Mere hæder til symbiose, 6/6 1992
Lang tung ting, 10/6 1992
Bileder fra etablering af afsvovlsningsanlægget, 10/6 1992
og billeder Sprogø og fra etablering af "Storebæltsbroen"
Nyt skridt på vejen, svejseteknisker forbereder sig på europæiske krav, 13/6 1992
Miljø-samarbejde i Kalundborg får europæisk hæder 20/6 1992
Kalundborg får et nyt vartegn: En stor røgfane, 23/6 1992
Nu får blok 5 nye brændere, 11/8 1992
Skiftedag på Asnæsværket, 14/8 1992
Gyproc investerer i Kalundborg, 27/8 1992
10. klasse samarbejder med Asnæsværket, 11/9 1992
Virksomheder kan slippe af med olie- og kemikalieafald, 18/9 1992
Asæsværkets blok 1 standset af storbrand, omfattende skader på ledningsnettet omkring kedlen, 22/9 1992
Der går en måned før blok 1 er renoveret, 24/9 1992
Asnæsværket klar til at genbruge kølevand fra Statoil-raffinaderi, 26/9 1992
Nyt renseanlæg på Asnæsværket til genbrugsvand fra Statoil, 26/9 1992
Elkraft vil rejse flere el-master i Nordvestsjælland, 7/10 1992
Britisk fokus på industriel symbiose, 10/10 1992
El-samarbejde på slankekur, 13/11 1992
Asnæsværket 1992


36 1993 Nr. 15: Ringbind med scrapbog udarbejdet af Leif Astrup Petersen fra starten i 1957 på Asnæsværket :
Svensk a-kraftstop har sat fuld damp på Asnæsværket, 5/1 1993
50 stillinger vær på Asnæsværket, 7/1 1993
Røgrensning går i gang 1. marts 1993, 12/1 1993
El-forbundet runder 75 år i Kalundborg, 14/1 1993
Billeder fra afsvovlrensnbinsgalægget 30/4 1993
Asnæsværket nød godt af nye regler,. 10/2 1993
Billeder fra en medarbejders afrejse fra Asnæsværket, 8/3 1993
Hvid og renere røg fra blok 5, 19/3 1993
Billeder fra udsejlingen af den første af sankekasserne til pylonerne på Storebælt, 20/4 1993
Ny varmeveksler giver besparelser for fjernvarmen, 23/6 1993
Symbiose klar til verdens-præsentation, 31/7 1993
Den store gips-transport, 4/9 1993
Minister indvier afsvovlinsanlæg, 29/9 1993
Afsvovling sætter million-investering i gang hos Gyproc, 2/10 1993
Flyveaskeplads tager imod statoil-slam, 16/10 1993
Svensk strømsvigt sætter fuld damp på Asnæsværket, 22/10 1993
Asnæsværket pryder Kalundborgvinen, 28/10 1993
Røg-rensning på blok 3 kan ikke etale sig, 29/10 1993
Mini-krig om Asnæsværket, alarmerings- og bevogtningsøvelse, 5/11 1993
Stadig fuld damp på Asnæsværket, 22/12 1993
Svenskerne får brug for mere Asnæs-strøm, 28/12 1993
Halmfyring kan blive en bet for Asnæsværket, 29/12 1993
Strømmen skal gå sydpå, 29/12 1993
Billeder af Asnæsværket 1993
Det gamle Asnæsværk i mølposen, 23/6 1999
Den nye el-lov rammer Asnæsværket hårdt, 23/6 1999
200 af 600 afskediges, 25/6 1999
Hæder og skrotning, 7/7 1999
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top