Usserød Mølle. 1977

Nummer B7288
Type Billeder
Beskrivelse Usserød Mølle.
I forgrunden Mølledammen, der er en
opstemning af Usserød Å. Åen fort-
sætter sit løb under vejen gennem
risteværket til højre.
Parcelhuset i venstre billedkant
tjente som administrationsbygning
for I/S Nordforbrændingen i for-
brændingsanstaltens første periode.
Årstal 1977
Dateringsnote 1977
Fotograf Pedersen, Helge
Materiale s/h positiv
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv
Top
;