Sinesvej 7 "Råbæksholm" Konsulent Tranes hus

Nummer B2680
Type Billeder
Beskrivelse Sinesvej 7 "Råbæksholm"
Konsulent Tranes hus
Bemærkning Det er Råbæksholm, der ligger sydligt for byen ad
vejen der går ned over banen overfor indgangen til
Vestervang.
Det er bygget på udstykket jord fra en gård der
brændte og hvis ejer udstykkede den efetr brande.
Trane står i haven, hans kone var fra
Tranevejlegård og søster til Vilh. Sørensen, der
dengang havde Tranevejlegård. Trane var lærer på
Landbrugsskolen.
Fredens fortæller at ejendommen ligger på
Vestervangs udstykkede jord, den brændte efter
påsat ild og hed dengang Kulviergården og ejedes
af Lars Jensen, der var en af de mænd der i sin
tid fik gamle Anders Jørgensens til at overtage
Høng Højskole i 1872. Den var dengang kørt helt
ned og ejedes af Rotwitt, hans fætter var kon-
seilpræsident i "Greninde Danners ministerium".
Højskolen begyndte i Sæby oprindelig. Lars Jensens
søn Kristian Larsen overtog gården, da den var
flyttet til sin nuværende plads ved Slagelsevejen
og hvor Råbæksholm altså blev udstykket ved banens
oprettelse, den blev på 21 tdr. land. Der boede i
mange år en lærer på Høng Landbrugsskole der hed
Clausen, der senere i 1912 oprettede Skårup
Landbrugsskole. Derefter overtog Trane ejendommen.
Kristen Larsen havde Vestervang til l april 1913
da han solgte den til Clausager for 93.000 kr. til
nogen bestyrtelse for sjællænderne, der syntes det
var en stram pris. Kristen Larsen byggede så hus
på Tingvej "Toftebo, var referent til Sorø
Amtstidende og havde det første lokalkontor i
Høng. Han var meget politisk interesseret, var en
tid medlem af amtsrådet, han døde 1922. Hans søn
antog navnet Lannung og skal efter sagnet være
kommet hertil fra Gøngeherredet i Skåne. Den mest
kendte af dem er Hermod Lannung, folketingsmand og
nu gået af fra sin stilling i FN. En anden søn hed
Aksel, han var apoteker på landbohøjskolen gift
med Jeanette van Deurs, her fra Høng. Hendes far
var proprietær på Vejbjerggården, senere
sognerådsformand og skatterådsformand i Høng. En
tredie bror er Gunnar Lannung, vekselerer
Fortunstræde i København. Hermod var radikal,
Gunnar Venstremand så der var jo livlig
diskussioner, når de var sammen.
Årstal 1916
Dateringsnote 1916
Fotograf Jens Hansen
Materiale s/h Positiv 11 X 15.5
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;