Sønderjylland. Svend Dahl, Axel Linvald. 2 bind. 1919.

Nummer S1455
Type Bøger
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Svend Dahl.
Axel Linvald.
J. Jørgensens Bogtrykkeri.
Indholdsnote
Bemærkning Større værk om Sønderjyllands/Slesvigs historie udgivet ved genforeningen. Artiklerne er skrevet af forfattere og fagfolk som tidligere har skrevet om emnet i andre bøger o. lign. I Bind I H. V. Clausen skriver om landsdelen på baggrund af rejsefører, der udkom i to udgaver før genforeningen, Vilh. Lorenzen skriver om bygningskunst (Vonsbæk præstegård, Oksenvad Kirke, Haderslev Domkirke, Ejsbøl Voldsted, Provstegården i Haderslev, Gl. Haderslev).
Forfatter Martha Ottosen, (datter af redaktør Gustav Johannsen, Flensborg, gift med historiker Johan Ottosen, København) om livet i Flensborg, mens redaktør E. Christiansen skriver om byens kirkegårde.
Dr. phil. Marius Kristensen, Askov, skriver om sproget og arkivar F. J. West om sprog- og nationalitetsforhold fra 1830 (med kort). Skolelærer og lokalhistoriker P. Lauridsen (født i Jegerup) skriver om det nationale gennembrud efter 1830 (om Nis Lorenzen, Peter Chr. Koch, Peter Hiort Lorenzen, Laurids Skau, Hans Nissen). I museumsinspektør M. Mackeprangs artikel om nationalitetskampen efter 1864 nævnes bl. a. Hans Kryger, Karl Strackerjan, Peder Skau, årsmødet i 1914 ved Haderslev.
Kreditforeningsdirektør P. A. Callø, Haderslev, skriver om den økonomiske udvikling under fremmedherredømmet (med omtale af Haderslevs banker og virksomheder). Genforeningens historie behandles detaljeret i artikel af magister Axel Lindvad.
I Bind II skriver Axel Lindvald om H. Kryger, Bevtoft, minister H. P. Hanssen fortæller om det parlamentariske arbejde i Berlin, Magdalene Moos (født i Jegerup) skriver om kvindernes nationalkamp, redaktør Anders Lebeck og redaktør Nicolai Svendsen, begge Haderslev, skriver om verdenskrigen, gårdejer P. J. Refshauge, Oksbøl ved Haderslev, fortæller om landbruget under krigen, og Paul Verrier, sønderjyske soldaters ven, skriver om Frankrig og Sønderjylland, pressens forhold, også i Haderslev, fortælles af Marius C. Sørensen, de nationale foreninger fortæller redaktør Anders Lebeck, Haderslev (selv aktiv i Skoleforeningen), redaktør N. Hansen skriver om frimenigheder og forsamlingshuse (med kort), om bl. a. Rødding og Askov højskole fortæller højskoleforstander Jacob Appel, Valdemar Ammundsen, senere den første sønderjyske biskop, skriver om 'Frisindede tyske røster', artikler om de større sønderjyske kunstnere, og artikel om litteraturen med vægt på national-kampen efter 1864 ved Svend Dahl.
Værket illustreret med vignetter af bl. a. Sven Schou, Lorenz Frølich, Joakim, Niels og P. C. Skovgaard, vignet af Haderslev ved H. V. Westergaard.
Digte ved bl. a. Kai Hoffmann, Axel Juel.
Værket er elektronisk tilgængeligt via Det kgl. Bibliotek.
Årstal 1919
Arkiv Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Søg videre i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Top
;