Schleswigske Folkesagn Bind I + II.

Nummer S545
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) Lorenz Borst.
Wilhelm Schütze.
Tryk: Schütze, Haderslev
Indholdsnote

Bemærkning Sagn, korte og længere, fra hele Slesvig, dog særligt fra den del, der i dag ligger syd for grænsen, men også sagn fra Starup Kirke, to sagn fra Halk (bl. a. søen og gården Langmos).
Lorenz (eller Lorents) Borst født 1839 i Lundtoft ved Kliplev, død 1892 som degn i Mjolden, samme som Medolden. Borst er fyldigt omtalt i lokalhistoriker H. E. Sørensens bog Digtere og grænser, 1990, i HA.
Borst måtte indstille sin lærergerning pga Sprogreskripterne og studerede i stedet dygtigt botanik med flere videnskabelige artikler og botaniske opdagelser til følge. Senere fik han ansættelse som lærer i Mjolden og viste stor interesse for fortiden, især sagn, særligt gengivet i Drøhses Almanak, Tønder, bl. a. under mærkerne Rolf samt Arnold.
Omkring 1920 blev Brosts sagn-fortællinger (gen)udgivet af bogtrykker Wilhelm Schütze i Haderslev. Han var tysksindet og har ændret i den dansksindede Borsts sprog, bl. a. stednavne og hans navn.
Med gotisk skrift.
Lorents Borst har også skrevet en større roman, en ridderhistorie Tule Vognsen, i HA. Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen har skrevet om Lorents Borst i Sønderjysk Månedsskrift 1924-1925, P. Prahl i Die Heimat i 1893.
Årstal 1920
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Skærbæk Sogn (1000-2050)
Arkiv Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Søg videre i Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Top
;