Lerchenborg Gods, Christian Lerche, 4400 Kalundborg

Nummer A10015
Type Arkivalier
Arkivskaber
Lerchenborg Gods, 4400 Kalundborg
Beskrivelse Christian Lerche , Lerchenborg Gods
Lerchenborg Gods, Aarby
Hofjægermester, Lensgreve, Greve, 4400 Kalundborg
Køber Lerchenborg i 1952

Lerchenborgs historie
Bemærkning H.C.Andersen
artikler, udklip
våbenskjold
regnskab, kvitteringer
anetavle
lejekontrakt
100 års Jubilæum
Kort Geodætisk Institut 1938 vedr. Asnæs
Lerchenborgs historie
Dagbog og Arbejdsjournal
Fortegnelse over Fasaneri 1908

og meget mere
Periode 1740 - 2000
Dateringsnote 1740-2000
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A10015,1 1740-1920 - UDKLIP FRA ÆLDRE TID PÅ LERCHENBORG
1 1740-1920 U Forskellige udklip fra ældre tid på Lerchenborg
a. Lerchenborg tegnet 1894 af P. Jensen til Generalstatus arkiv, Lerchenborg i Sjælland, forhen Østrup, opført i 1742 og ældre tegning af Lerchenborg
b. Udklip af "Jul i Kalundborg" 1969 vedr. grev Lerche 1692-1757 "Generalløjtnant Lerches hemmeligheder og arkivernes hjælp
c. Flere udklip af "Jul i Kalundborg" med bl.a. billede af forpagter Bendt Bendtsen og hans hustru og deres store børneflok foran forpagterboligen på Lerchenborg i 1896
d. Udklip af Kalundborg Folkeblad med billede af Lerchenborg set fra haven 1844-1868, fra "Det gamle arkiv" med interiør fra Lerchenborg Gods hovedbygning, måske fra 100 års jubilæet med dagligsalonerne
e. udklip fra 1922 om Danske Herregårdsfruer og deres hjem med Lensgrevinde Lerche og grevskabet Lerchenborg
f. Rekonstruktion af Buehækkenes vestlige del og rosenparterre omkring 1920 samt plan af Lerchenborg slot og park bl.a. med Sneglehøj" (iskælder)
g. Udklip fra Kalundborg Folkeblad den 16/6 1987 fra parken ved Lerchenborg Gods vedr. indvielse af vandkunst i Lerchenborgs barokhave
h. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad den 15/1 1992 vedr. ny informationstavle på Lerchenborg samt Chr. Preetzmann
i. Kopi af biledmagasin nr. 6 af 1865 om Lerchenborg Gods
j. Architekten 16. aargang, 6. juni 1914 nr. 36 med omtale af Lerchenborg Gods
k. Blyantstegning/tusch-tegninger fra "Danske Herregaarde" i Illustreret Tidende nr. 48vedr. Lerchenborg m.bl.a. "Det Franske Haveanlæg", "Forberedelse til jagten", "Spisesalen" "Lerchenborg set fra haven", og "Lerchenborg. Den nordre Sidefløj-2. Tegnet af Tom Petersen.
Endvidere Lerchenborgs historie.
l. "Jul i Kalundborg" 1987 med Frederik III's oldebørn på Kalundborg-egnen med bl.a. Amalie Magdalene Christiane Karoline, gift med Vincenz Christian Lerche. Død 8/7 1800
m. Fotokopi af "Architectura" 1 Arkitekturhistorisk Årsskrift 1979
m. Stregtegning af Æresstøtten i Lerchenborg Have fra Illustreret Tidende
n. Det Kongelige Danske Haveselskab har udgivet "Danske Herregaardshaver" med støtte af Ny Carlsbergfondet om Lerchenborg 1930
o. Billeder fra Lerchenborg. Hovedbygning set fra gårdspladsen og udsigt fra Lerchenborg Baadebro med Kalundborg i baggrunden
A10015,2 1740-2000 - UDKLIP FRA KALUNDBORG FOLKEBLAD
2 1740-2000 U a. kopi af udklip af Kalundborg Folkeblad vedr. Lerchenborg solgt til afdøde Greve Lerches ældste Søn for 3 1/4-3½ million fra den 21. august 1952
b. kopi af avisartikel i Kalundborg Folkeblad s.d. vedr. Lensgreve Lerches køb af "Lerchenborg" af Jordlovsudvalget
c. kopi af "Penge i Politiken" onsdag den 4. februar 1987 vedr.skattesag i forbindelse med Lensgreve Lerches salg af Lerchenborg til sin søn
d. Avisudklip af Kalundborg Folkeblad den 8. oktober 1985 vedr. Generationsskifte på Lerchenborg til Greve Christian Lerche.
e. Kopi af artikel i Kalundborg Folkeblad 21/8 1952 vedr. "Lerchenborgs problem er løst". Godset købt af Lerche. Den ældste søn af den sidste Lerche på godset overtager stamparcellen af jordlovsudvalget for 3 3/4 mill. kroner
f. Fotokopi af Holbæk Amts Venstreblad 21/8 1952 vedr. "Slutseddel om Lerchenborg, grev Chr. Lerche er køberen"
Overtagelsesdag 29. august 1952
g. Berlingske Tidende vedr. Lensgrevinde Minna Lerche der fylder 60 år den 11. august 1965
A10015,3 1749/2000 - ARTIKEL OM DAGLIGLIVET
3 1749-2000 U Kopi af artikel skrevet i 1953 af Johs. Sørensen, Kalundborg vedr. Lerchenborg i ældre tid. Artiklen skildrer dagliglivet på Lerchenborg omkring år 1900
A10015,4 1740-2000 - ARTIKEL OM VEDLIGEHOLDELSE
4 1740-2000 U a. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad fra den 26. august 1978 vedr. vedligeholdelse af Lerchenborg Gods
A10015,5 1740-2000 - PARKEN, ROSENHAVEN
5 1740-2000 U a. Avisudklip af 21/7 1982 i Kalundborg Folkeblad vedr. Rosenhaven på Lerchenborg Gods
b. Plakat fra Rosenhaven på Lerchenborg
c. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad den 17. september 1983 vedr. Lerchenborgs enestående buehæk der føres tilbage til sin oprindelse af landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen.
d. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad af 23/6 1984 om Lerchenborgs buehæk der er blevet dygtigt "maltrakteret"
e. Avisudklip fra Alleen ved Lerchenborg med "Vinter i marts"
f. Tegning af indkørsel til park på Lerchenborg "Julen 1903"
A10015,6 1740-2000 - FESTER
6 1740-1900 U a. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad af 28. august 1990 vedr. Lensgreve C.A.V. Lerche-Lerchenborgs 60 års fødselsdag på Lerchenborg Gods
b. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad af 18/5 1987 fra Komtesse Anna Lerches bryllup med Glenn Lau Rentius på Lerchenborg Gods
c. Avisudklip fra Kalundborg Golkeblad af 10/6 1991 vedr. Mette Lerche-Lerchenborgs bryllup med Nicolai van Wylich-Nuxoll i Aarby Kirke
d. Familiejournalen 20. december 1966 vedr. Julegilde på Lerchenborg med billeder og tekst
A10015,7 1740-1900 - BRAND
7 1740-1900 U Gammelt avisudklip vedr. brandøvelse på Lerchenborg Gods "Hvis den røde hane galer over Lerchenborg"

a. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad den 1/8 1991 vedr. brand på Lerchenborg Gods hvor fredet den gamle halmlade gik op i flammer.
b, Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad den 1/8 1991 vedr. samme brand
A10015,8 1740-2000 - JAGT, VINTERBYG
8 1740-2000 U a. Kopi af udklip fra Kalundborg Folkeblad den 15/10 1953 vedr. Lensgreve Chr. Lerche-Lerchenborg ang retssag om jagtretten på Vrøj
b. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad af 9/8 1980 vedr.jagtskole på Lerchenborg
c. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad af 7/8 1982 vedr. solbærhøst
d. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad af 30/9 1980 vedr. Vinterbyg-succes på Lerchenborg Gods
e. Kopi af avisudklip fra Kalundborg Folkeblad den 16/6 1983 køb af 2 millioner høstmaskiner til Lerchenborg Gods
f. Avisudklip fra kongejagt på Lerchenborg med bl.a. deltagelse af Prins Henrik i 1985
g. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad om Lerchenborg der har lukket jagtskolen fra den 10/4 1982
h. Tillæg til Kalundborg Folkeblad fra Julen 1996 om fasanerne på Lerchenborg, der får en vild opdragelse. Fortalt af Skytten på Lerchenborg
i. Fotokopi af "Jul i Kalundborg" 1944 vedr. "Kongejagt på Lerchenborg" efteråret 1913
samt diverse andre avisudklip fra Kalundborg Folkeblad, bl. a. "biler på Lerchenborg"
k. kopi af jagtlejekontrakt på jagtretten jord i Nyerup, Rørbye og Aarby mellem Kong Frederik den Femte og Christian Lerche af Lerchenborg. Dateret: "Givet på vort slot Christiansborg udi vor kongelige Residentzstad Kjøbenhafn dend 7. november 1747. Under vor kongelige Haand og Seigl
Friderich R, L.S."
A10015,9 1740-2000 - KONCERTER
9 1740-2000 U Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad vedr. Koncerter på Lerchenborg:
a. 21/7 1978 vedr. 16 koncerter på Lerchenborg i 1978
b. 22/3 1975 vedr. sommerkoncerterne på Lerchenborg der ophører
c. 26/7 1967 vedr. glemt musik kaldt til live på Lerchenborg
d. 26/7 1980 vedr. Lerchenborg-koncerterne indgår i uropførelser
e. 5/8 1980 vedr. Stor aften for Carl Nielsen-kvartetten
f. 6/8 1980 vedr. norsk pianist giver koncert på Lerchenborg
g. 6/8 1980 vedr, et klaverfænomen på Lerchenborg
h. 7/8 1980 vedr. barokmusik med Frederiksberg Barokensemble
i. 7/8 1980 vedr. sangkunst og samarbejde på Lerchenborg
j. 8/8 1980 vedr. modig pianistinde Elisabeth Westenholz på Lerchenborg
k. 8/8 1980 vedr. aftenkoncert nr. 100 på Lerchenborg
l. 9/8 1980 vedr. velbesøgt koncertaften med barokmusik
m. 11/8 1980 vedr. Koncertjubilæum på Lerchenborg
n. 11/8 1980 vedr. 29 musikere til symfonik-stævne på Lerchenborg
o. 30/7 1981 vedr. et musikalsk samarbejde mellem Danmark og Holland med bla. Herman D Koppel
p. 10/8 1981 vedr. Balletmusik i riddersalen på Lerchenborg
q. 11/8 1982 vedr. Lerchenborg Musikdagenes sidste koncert
r. 24/7 1982 vedr. topnavne på Lerchenborg i den 17. koncertsæson
s. 29/7 1983 vedr. 18. musiksæson med bl.a. komponisten Poul Rovsing Olsen
t. 23/7 1983 vedr. "De unge talenters forum" på Lerchenborg
u. 27/4 1984 vedr. politisk debat om Lerchenborg-koncerter
v. 19/7 1984 vedr. Musikalsk kulturudveksling mellem Polen og Danmark
x. 19/7 1985 vedr. "Lerchenborg genlyder af musik" om musikinteressen på Lerchenborg i det forrige århundrede frem i lyset
y. 27/7 1985 vedr. musikelskeren der gav store beløb til sociale formål - mindeudstilling på Lerchenborg
z. 19/7 1986 vedr. Lerchenborg fejrer 200 året for Kuhlaus fødsel
æ. 25/7 1986 vedr. sommerens musikalske fristed - Lerchenborg-festivalen.
ø. 28/7 1986 vedr. "blid adelig overtagelse. Overvældende mange unge komponister på Lerchenborg"
å. 25/7 1987 vedr. start på sommerkoncerter med fire unge musikere
aa. 18/7 1987 vedr. et musikalsk møde mellem Danmark og Østen på Lerchenborg
bb. 16/7 1988 vedr. 71 musikværker fra fire århundreder på Lerchenborg
cc. 9/8 1988 vedr. Lerchenborg samlede fulde huse til en ung og lovende trio
dd. 9/6 1989 vedr. 50.000 kr. til mini-operaer på Lerchenborg
ee. 15/7 1989 vedr. musikalsk buket med nye operaer og genfunden musik på Lerchenborg
ff. 18/7 1990 vedr. overflødighedshorn af klassisk musik på Lerchenborg
gg. 10/8 1990 vedr. Lerchenborg er en musikalsk smeltedigel
hh. 26/6 1990 vedr. et overdådigt musikprogram på Lerchenborg
ii. 10/2 1990 vedr. 25 års musik på Lerchenborg
jj. 19/8 1991 vedr. Samba-rytmer udsat for skomagerdrenge på Lerchenborg
kk. 30/7 1991 vedr. flot start på Lerchenborg koncerterne
ll. 18/7 1992 vedr. musikalsk fyrværkeri ved Lerchenborg-dage med verdensstjerner og unge danske stortalenter
mm. 5 og 10/8 1992 vedr. forrygende afslutning på Lerchenborg med Michala Petri
A10015,10 1740-1920 - DIVERSE ARRANGMENTER
10 1740-1920 U a. 21/5 1990 vedr. Kalundborgs store rally på Lerchenborg der samlede 10.000 tilskuer
b. 27/8 1990 vedr. Bilerne på Lerchenborg trakt tilskuere fra hele Sjælland
c. 19/8 1991 vedr. "Biler på Lerchenborg" der giver styrke og øget salg hos bilforhandlerne i Kalundborg
d. 28/8 1989 vedr.biludstillingen på Lerchenborg med ialt 300 biler
c.1. Avisudklip fra Berlingske Tidende vedr. Bil Show på Lerchenborg den 17. august 1995
e. 26/6 1990 vedr. udstilling på Lerchenborg af 400 sparebøsser udvalgt blandt lensgrevens samling
f. 14/7 1980 vedr. rosenkåringen på Lerchenborg
g. 27/7 1991 vedr. vind-kunst i Lerchenborg Park
h. 27/6 1988 vedr. Sankt Bernhard skue på Lerchenborg
i. 13/6 1988 vedr. Åbent hus på Lerchenborg med 1.100 gæster
j. 7/6 1988 vedr. åbent hus på Lerchenborg
k. 6/6 1988 vedr. Åbent hus på Lerchenborg
l. 1/8 1967 vedr. Duejagt på Lerchenborg
m. 10/7 1970 vedr. Dansk Køreselskabs arrangement på Lerchenborg
n. 3/6 1976 vedr. særpræget udstilling på Lerchenborg om Asnæs i Oldtiden
o. 18/7 1976 vedr. åbent hus på Lerchenborg
p. sept. 1976 vedr. Reception og åbning af udstilling på Lerchenborg med forhistoriske minder på Asnæs
q. 28/6 1983 vedr. årets kongejagt på Lerchenborg
r. 28/6 1983 vedr. Lerchenborg lukker for turister efter 83-sæsonen.
s. 17/7 1978 vedr. sommerskak-turnering på Lerchenborg
t. 12/7 1982 vedr. sommerskak-turnering på Lerchenborg

A10015,11 1740-1920 - DIVERSE UDKLIP
11 1740-1920 U Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad o.a.
a. kopi af 27/3 1952 vedr. Lerchenborg-skovene der ikke må skilles ad og 28/3 1952 vedr. udstykninig fra Lerchenborg og Statens jordlovsudvalg
b. avisudklip vedr datoen for Lerchenborg-branden - vistnok oktober 1916
c. avisudklip vedr. rosenhaven på Lerchenborg
d. 28/7 1967 vedr. H.C.Andersen-buste på Lerchenborg
e. dødsannonce vedr. lensgreve Christian Lerche-Lerchenborg
f. 25/7 1970 vedr. Lindehækken i parken på Leerchenborg "hugges" med ryttersabel
g. 1970 vedr. de gamle elmetræer langs vejene ved Lerchenborg
h. avisudklip fra TV optagelser fra Lerchenborg måske 1970
i. 19/3 1975 vedr. Lerchenborg der skifter ejer til Lensgreve C.A.V. Lerche-Lerchenborg
j. 4/8 1979 vedr. livet i old-tiden på halvøen Asnæs - udstilling på Lerchenborg
k. 6/10 1979 vedr. regnskabsfører på Lerchenborg Verner Collin fylder 60 år
l. 26/8 1980 vedr. Grev Lerches fødselsdag 50 år
m. 14/11 1981 vedr. Inga og Christian Lerche emigrerer til England
n. 5/6 1982 vedr. det halve godsarkiv lå muret inde i glemt boksrum på Lerchenborg
o. 16/2 1983 vedr. Lensgrevinde Minna Lerche-Lerchenborgs dødsfald og dødsannonce
p. 16/11 1985 vedr. reseption på Lerchenborg i anledning af greve Christian Lerches overtagelse af godset
q. 28/7 1985 vedr.Llouise Lerche, Lerchenborg, åbning af musikdagene på Lerchenborg
r. 6/6 1987 vedr. Anna Lerches bryllup med Glenn Lau Rentius
s. 29/10 1988 vedr. Aase Godtfredsens diplom for 25 års tro tjeneste på Lerchenborg
t. 28/1 1988 vedr. Grev Chr. Lerches Hoovercraft til markvandring
u. 28/8 1990 vedr. Lensgreve Lerche-Lerchenborg hjemme fra England for at fejre sin 60 års fødselsdag
v. 27/3 1990 vedr. Lerchenborg der var landets største grevskab på et tidspunkt
x. 2/11 1990 vedr. Dronningens fortjenstmedalje til 50 års jubilar på Lerchenborg - Rud Hansen
u. 17/3 1992 og 28/3 1992 vedr. Christian Lerche sælger sine enestående mønter og mønt fra lendsgreven solgt for kr. 135.000.
A10015,12 1740-1920 - MATERIALE OM FAMILIEN OG EJENDOM
12 1740-1920 E a. Lerchenborg Slots Våbenskjold
b. Registrering af ejere af det Kalundborgske Gods, Østrupgaard og Lerchenborg fra 1664 til 1985
c. Kopi af udskrift af Stamhuset Lerchenborg med underliggende Hovedgaarde, Tiender og Bøndergods
d. Fortegnelse over Grevskabet Lerchenborg om godsets ejerforhold inden erektionen af Stamhuset Lerchenborg
e. Lerchenborgs Bygningshistorie udfærdiget i 1979
f. Brandtaxationsprotokol Arts Herred, Aarby sogn 1858-1861 - Film nr. 1189
g. "fattiggårdsbrev" udstedt af sognepræsten ved Aarby præstegaard den 2. juni 1835
h. brev af 14. august 1835 vedr. Jens Jørgensen
i. Obligation på kr. 10.000 rubler udstedt den 31. marts 1837
j. kvittering udstedt til Jens Jørgensen den 7/1 1837
k. kvittering udstedt til Lars Nielsen den 5/4 1839
l. kvittering udstedt til Søren Mortensen i Aarby den 31. december 1939
m. kvittering udstedt til Jørgen Frederiksen den 5/4 1939
n. pantebrevsobligation udstedt til Chresten Pedersen den 16. april 1843
o. pantebrevsobligation 24.ooo rbl til hofjægermester C. von Lerche udstedt den 26/8 1845
p. panteobligation kvittering af 21/8 1845
q.en af Jens Jørgensen underskrevne panteobligation af 8/6 1846
r. panteobligation 25.350 rbl udstedt af grevskabet Lerchenborgi 1846
s. Deklaration af 28/6 1847 til panteobligation vedr. Frederik Hansen af Badstrup

t. brev af 16/7 1847 vedr, kvittering af panteobligation
u. fotokopi af indkomne breve 5 - Lerchenborg d. 13/10 1848
v. Contract mellem Aarby Præstegård bortforpagter 2 tdr. land til Aarbygaarden, Mühlerts
x. panteobligation på 26.000 rbl af 11. januar 1848 udstedt af Lerche
y. kvittering af 29/6 1850 i Melby af M.Andersen til Hans Jørgensen
z. panteobligation 600 rbl til gårdmand Hans Jørgensen, Rynkevang udstedt den 12/4 1853
æ. panteobligation til kammerjunker og C.v. Kragh af 22/1 1850
ø. påtegning på obligation af 26. november 1853
å. indfrielsespåtegning til panteobligaation til Rudolf Smith af 27/10 1853
aa. panteobligation på 22.800 rbl af 16. juli 1853
bb. panteobligation 4000 rbl til gaardmand Peder Hansen i Badstrup med fortegnelse over medfølgende inventar m.m.
cc. extraktudskrift af skiftebrevet i boet efter indsidder Christen Jørgensen af Melby af 10/9 1874
dd. udskrift af protokollen over 1877 den 18. maj underskrevet af Niels Nielsen, Rynkevang og Hans Jensen, Aarby, synsmænd for Aarby distrikt
ee. Diverse tegninger over lister og fodpaneler i hovedbygningen på Lerchenborg
ff.slægtskabsforhold og ejerforhold samt matrikelbetegnelser vedr. Lerchenborg Gods
gg. Lerchenborg 1930 - Danske Herregaardshaver - Det kongelige Danske haveselskab, udgivet med støtte af Ny Carslbergfondet
A10015,13 1900-1908 - REGNSKAB FOR SNEDKERVÆRKSTED
13 1900-1908 R Regnskabsbog for snedkerværkstedet fra Lerchenborg Gods v/snedker Niels Larsen, Lyngen.
Snedker Niels Larsen var far til snedkermester Ejner Larsen, f. 1888, og svigerfar til snedker Jens Christian Nielsen (f. 1877)
A10015,14 1583-1960 - ANETAVLE LERCHE-LERCHENBORG MM
14 1583-1960 P a. Anetavle for Lensgreve Christian Cornelius Knud Lerche-Lerchenborg, født 1960.
Udklip af notat af slægtens besiddelser i ældre tid
b. Slægten Lerche, Lerchenborg
A10015,15 1929 - LEJEKONTRAKT
15 1929 E a. Lejekontrakt mellem hofjægermester P.A.Lund til skovarbejder Peter Rasmussen på matr.nr. 1 0 Lerchenborg, beliggende Havnemark med tilhørende lejlighed, kostald og have. Udlejes fra 1. maj 1929.
b. Regnskaber over Det Lerche-Lercvhenborgske Sygekasselegat, køb af "Sølyst". salg af "Sølyst". regnskab over administrationen af midlerne og disses fordeling mellem sygekasserne.
A10015,16 1906-1911 - KASSEBOG
16 1906-1911 R Kassebog for Sparekassen for Arbejderne i Lerchenborg Hovedgaard og Have, Asnæs Skove og på Mineslund fra 1906-1911
A10015,17 1918 - JUBILÆUM MM
17 1918 A a. Presseudklip fra Grevskabet Lerchenborgs 100 års Jubilæum
b. Avisudklip fra 15/6 1992 fra Kalundborg Folkeblad i anledning af 300 års dagen for den senere general, gehejmeråd og lensgreve Christian Lerches fødsel og 250 årsdagen for Lerche-slægtens overtagelse af Lerchenborg
A10015,18 1900-1990 - PROSPEKT MM
18 1900-1990 A a. Prospekt vedr. Sang- og Klaveraften på Lerchenborg Slot i august 1963
b. Prospekt vedr. koncerter-70 på Lerchenborg
c. Prospekt vedr. Lerchenborg Koncertugen 1978
d. Prospekt vedr. Lerchenborg Musik 1982
e. Kopi af Prospekt vedr. Lerchenborg Slot i Master Class "Velkommen til Lerchenborg"
f. Prospekt vedr. Lerchenborg Slot
g. Prospekt vedr. Lerchenborg 1977
h. Prospekt vedr. Lerchenborg
i. Kultegning af Jack Lundsdal af Lerchenborg Slot
j. Bærepose med reklame af Lerchenborg Hovedbygning
k. Kopi af udklip fra Kalundborg Folkeblad af 27/7 1985 vedr. Lerchenborg som vinslot
l. Artikel i Master Class "Velkommen til Lerchenborg" Tekst Carsten Frölich
A10015,19 1952 - UDKLIP FRA DIVERSE AVISER 1911-1980
19 1952 U a. Avisudklip fra Politiken søndag den 6. april 1952 "Lerchenborg ulmer af uro for sin fremtid" vedr. udstykning til kommende husmandsbrug.
b. Avisudklip fra Berlingske Tidende 1957-1958 vedr. "Lerchenborgs skaber" af Flemming Jerk
c. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad måske fra 1952 vedr. "Lerchenborgs Vej" fra Krongods over Lensgrevskab til Husmandskoloni.......
d. Avisudklip fra Kalundborg Folkeblad 21/4 1976 måske vedr. 1926 da skibsreder Bruun ejede slottet. Fest i slotsgården.
e. Berlingske Tidende den 6/6 1962 vedr. H.C.Andersens besøg på Lerchenborg gods for 100 år siden.
f. Berlingske Tidende den 27/7 1980 vedr. "Slægten der vendte tilbage". Lensgreve Christian Lerche-Lerchenborg. Herregårdsliv 1980.
g. Kalundborg Folkeblad med Lærlinge fra Motorfabrikken Bukh på høstarbejde på Lerc henborg
h. Fotokopi af "Danske Jorddrotter" ved Chambellan (C. Dalstrøm) 25/2 1911 vedr. Lensgreve Lerche-Lerchenborg
i. 26. juli 1929 - Kæmpe lade på Lerchenborg blæst om
avisartikel i Kalundborg Folkeblad
A10015,20 1832 - ANETAVLE SELMERS
20 1832 P Anetavle vedr. skovfoged Christian Selmers efterslægt med navnet Selmer (Lerchenborg)
A10015,21 1938-2000 - KORT: FOTOS; REGIONALPLAN
21 1938-2000 E a. Kort Geodætisk Institut 1938 vedr. Asnæs med Hedvigslyst, Lerchenborg og Melby Sønderstrand
b. Kort over teræn på Lerchenborg efter et kort fra 1959
c. Kort 1969 over Lerchenborg Gods efter matrikelkort fra 1952
d. 3 farvefotos fra Billedbladet som luftfoto af Lerchenborg Gods med fortælling af Palle Lauring fra hhv. 1975, 1982 og senere fra Rosenhaven.
e. Vestsjællands Amtskommunes forslag til tillæg til regionplan 1989-2000 om "Storgartneri på Lerchenborg", Februar 1990
43 2017 Avisartikler i Nordvestnyt vedr. vindmøller på Lerchenborgs mark
A10015,22 1950-1979 - NEGATIVER
22 1950-1970 A Negativer vedr. Lerchenborgs hovedbygning
A10015,23 1682-1950 - LERCHENBORGS HISTORIE
23 1682-1950 D Lerchenborgs historie, herunder en hel del landbrugshistorie, fortalt af skolepsykolog og lærer Kr. J. Højberg,Strandstien 10, 4400 Kalundborg (medstifter af Kalundborg Lokalarkiv), afleveret af Jenny Augusta Jensen, gift Højbjerg.
Den 23. februar 1967 sendt til greve Lerche jun, Lerchenborg
A10015,24 1887-1888 - DAGBOG; ARBEJDSJOURNAL
24 1887-1888 P Dagbog og Arbejdsjournal for landvæsenselev Rasmus Rasmussen, Lerchenborg (Borgbjergslægt)
A10015,25 1809-1879 - REGNSKABSPROTOKOL
25 1809-1879 R Regnskabsprotokol for kørsel fra Lerchenborg for Militæret og synsprotokol for diverse fæstere under Lerchenborg i årene 1809-1879
A10015,26 1908 - FASANERI
26 1908 A Fortegnelse over Lerchenborg Fasaneri 1908. Forskellige drenge til indsamling af æg efter slåmaskine
A10015,27 1977 - SKRIVELSE OG TEGNING AF ASNÆS
27 1977 A Skrivelse som sad bag på tegning af Asnæs (hænger i ramme).
Gave fra fru Marie Lawaetz, Nybyvej 15, Ulstrup, enke efter godsbestyrer Lawaetz på Lerchenborg. Billedet måler 145x55 cm og er en grundplan fra ca. 1946.
A10015,28 1918-1953 - FESTSANGE
28 1918-1953 P Diverse festsange til grev Lerche hhv. Lerchenborg Gods
A10015,29 1870-1920 - SKETCH OM SLAGTNING OG VASKEDAG
29 1870-1920 A Manuskript til sketz om slagtedag i fæstegården. Kulturbillede fra Nordvestsjæland fra tiden omkring 1870. Skrevet af Anna og C.A.Nielsen.

Manuskrift til sketz om vaskedag på slottet, Kulturhistorisk billede i sjællandsk Dialekt. Skrevet af Anna og C.A.Nielsen

Fotokopi af dele af et manuskrift, forfattet af folkemindesamleren Chr. Olsen, "Torpelund"
A10015,30 1800-1950 - STAMTAVLE LERCHE-LERCHENBORG
30 1800-1950 P Stamtavle og diverse notater samt udklip fra magasiner m.v. over slægten Lerche-Lerchenborg
Udskrift fra Rigsarkivet af: Dan. Kane. Sjæll. Tegnelser 1762-63, fol 186 nr. 415
Biografi vedr. Christian Albrecht Lerche, Kammerherre, lensgreve til Lerchenborg - 3/4 1830 - 10/4 1885
A10015,31 1909-1911 - LØNFRADEAG SAT I SPAREKASSE, LERCHENBORG
31 1909-1911 M Fortegnelse fra 1909-1911 over de summer der er fradraget i daglønnen for daglejerne på Lerchenborg for at indsættes i Sparekassen
A10015,32 1905-1907 - LØNFRADRAG SAT I SPAREKASSE, MINESLUND, ASNÆS SKOV, LERCHENBORG HAVE
32 1905-1907 M Fortegnelse over de summer der er dragdraget i daglønnen for daglejerne for at indsættes i sparekassen vedr. Mineslund, Asnæs skove, Lerchenborg have
A10015,33 1980-1990 - MUSIKPROGRAM
33 1980-1990 A Musikprogrammer vedr.sommerkoncerterne på Lerchenborg arrangeret af Louise Lerche-Lerchenborg
A10015,34 1987 - IKKE UDGIVET PUPLIKATION OM LERCHENBORGS HISTORIE.
34 1987 A Publikation om Lerchenborgs historie efter manuskript af Henrik Larsen og grafisk tilrettelæggelse af Palle Bruun Olsen - er ikke udgivet på grund af fejl i data.
A10015,35 11878 - FORPAGTNINGSKONTRAKT
35 1878 E Forpagtningskontrakt mellem Lerchenborg og Bendt Cornelelius Peter Bendtsen af Svebøllegavn på Lerchenborg Hovedgårds Avling og Schæferie samt græsningen i den såkaldte Asnæs Dyrehave i 9 år fra 1/5 1878 til 1/5 1887

Forpagtning af ålefiskeriet under Asnæs ud til Storebælt

1. Forpagtningskontrakt mellem kammerherre Christian Albrecht Lerchegreve af Lerche og forpagter Bent Cornelius Peter Bendtsen af Svebøllegavn

2) Udskrift af den autoriserede protokol som benyttes af de kommissioner, der i Holbæk Amtsrådsdistrikt nedsættes i anledning af den ved lov af 19. februar 1861 på budte forandring i udredelsen af tiendeafgifter for føl, kalve, lam, kid og bisværme

3) Berigtigelse af fortegnelse over Rørby Sogns Præstetiende affattet iht. Lov af 23. januar 1862 med hensyn til de på samme i anledning af tinglysningen skete retsanmærkninger

4) Forpagtningskontrakt for Melbygården mellem Lerchenborg Grevskabs Administration og forpagter Henrik Hjort af Melbygaard

5) Forpagtningskontrakt for Melbygården mellem kammerherre Lensgreve Christian Albrecht af Lerche og undertegnede forpagter Peter Christian Hjorts af Melbygaard,

6) Lejekontrakt mellem gårdejer Jørgen Andersen af Badstrup og Aarby Kommune over et par huse

7) Forpagtningskontrakt mellem ejerinden gehejmerådinde Raben- Levetscau og forpagteren Theodor Jørgensen

8) Forpagtningskontrakt over Aarbygården mellem lensgreve Christian Cornelius Lubbi Lerche og forvalter Henrik Hjort af Melbygården

9)Forpagtningskontrakt over Hedvigslyst mellem kammerherre Lensgreve Christian Albrecht af Lerche og forpagter Carl Bendtsen af Hedvigslyst

10) Udskrift af Arts og Skippinge Herreds Justitsprotokol vedr. en skrivelse fra Lerchenborg om foretagelse af afleverings- og taxationsforretning
37 1880-1890 A Kotokopier af matr. nr. i Tømmerup sogn. fotokopier af tingbog 18.8.1888, opbigation er udslettes i pantebogen 9.9.1916. Fotokopi af udnævnelse til æresmedlem af Vestsjællands Landboforening for gaardejer Chr. Christensen, Holmebo, Spangsbro. Original kjøbe-contract mellem kammerherre Lehnsgreve Christian Albrecht af Lerche og Søren Hansen af Tømmerup som køber af matr. nr. 11 og 29a og 2a Tømmerup, dateret 1872. Original skjøde for samme som ovenstående. Original areal-attest daateret 26. juni 1916 for samme matrikler som ovenstående. Original begæring om låneoptagelse i Creditkassen for Landeiendomme i Østifterne af P. Sørensens Enke Maren Kirstine f. Christensen.. Dateret 20. januar 1923 i Tømmerup, underskrevet Kirstine Sørensen. Original Pante-obligation underskrevet 27. nov. 1888 af Peder Sørensen, indfriet 24. august 1916. Original Panteobligation i Østifternes Kreditforening udstedt af gaardejer Peder Sørensen, underskrevet 12. august 1888. Peder Sørensen. Skrivelse fra Lerchenborgs Godskontor 16. nov. 1916, kvittering for renter. Original udskrift af matriklens arealberegning for matr. nr. 2a Saltma Engen, Tømmerup. Origina lPanteobligation udstedt af gaardejer Peder Sørensen, indfriet 1916. G 1 læg


Kopi af panteobligationer m.v. er videregivet til Tømmerup, Originaler her
A10015,36 1900-1920 - BILLEDER
36 1900-1920 A 2 stk. billeder i forgyldt ramme af folk foran Lerchenborg
1. 30x20 cm karle og daglejere foran Hovedbygningen på Lerchenborg. Den ene af personerne er Lars Peter Corfixen f. 26/2 1887, død 15/3 1971 - resten af personerne ubekendte
2. 50x20 karle og daglejere på heste og traktorer samt piger foran Lerchenborg -uden årstal og uden navne - den ene er dog Corfixen.
Begge hænger i arkivet ved Aarbys reol
A10015,37 1880-1890 - Personlige dokumenter
38 1900-1950 A Lerchenborgs Historie fortalt af Peter Lund
A10015,38 1950-1960 - Diverse andet
39 1950-1960 Sange
til Lerches sølvbryllup
Lerchenborgs flagsang
Alsangen
A10015,39 1981 - Ejendomsdokumenter
40 1981 Hæfte med Lerchenborgs registratur for godsarkiver udgivet af Landsarkivet for Sjælland, Lolland og Bornholm, København
Ejeren af Lerchenborg gods, hofjægermester Christian Lensgreve Lerche-Lerchenborg om nyopstilling af det store godsarkiv på Lerchenborg
A10015,40 1700-1900 - Ejendomsdokumenter
41 1700-1900 Fortegnelse over fæstere på Lerchenborg samt fæstekort
A10015,41 1800-1850 - Ejendomsdokumenter
42 1800-1850 Ringbind med fortegnelse over mikrofilm på fæstere under Lerchenborg Gods i tiden 1800 - 1850
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top