Lerchenborg Gods Hofjægermester og Lensgreve Christian Lerche Christian Albrecht Lerche til Lerchenborg 1830-1885

Nummer Ø351
Type Billeder
Bemærkning Fotos af hovedbygningen, interiør, familien Lerche, 100 års-festen, parken, ansatte, arbejdet i marken, jagtselskaber, tyrebestand, elever, ryttere, koncerter, brand
Danmarks største lade storm 1929
Periode 1875 - 1975
Dateringsnote 1875-1975
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

1-6 LERCHENBORG GODS. LUFTFOTOS.
1 Lerchenborg. Luftfoto taget fra vest med avlsgården i forgrunden.
2 Luftfoto 1979. Lerchenborg Gods med hovedbygning og avlsbygninger og park, set fra toppen af skorstenen på Asnæsværkets blok 5. Foto Palle Bruun Olsen.
3 Luftfoto 1979. Lerchenborg Gods med hovedbygning og avlsbygninger og park, set fra toppen af skorstenen på Asnæsværkets blok 5. Foto Palle Bruun Olsen.
4 Luftfoto 1979. Lerchenborg Gods med hovedbygning og avlsbygninger og park, set fra toppen af skorstenen på Asnæsværkets blok 5. Foto Palle Bruun Olsen.
5 Lerchenborg. Luftfoto 1985, fotograferet af Alf Petersen.
6 Lerchenborg. Luftfoto ca. 1990, fotograferet af Alf Petersen.
7-20 LERCHENBORG. HOVEDBYGNING SET FRA GÅRDSIDEN.
7 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen, Pinsedag 1958 .
8 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen. Postkort sendt som "tak for venlig opmærksomhed ved vor konfirmation", med tre underskrifter, bl.a. Ebba Lund.
9 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen. Måske fra 1973.
10-11 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen.
2 billeder fra samme negativ. Det ene mærket bagpå: "Erik Jensens Boghandel, no. 10".
12 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen.
Let hestekøretøj i forgrunden. Udateret.
Stereoskopbillede.
13 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen.
Udateret.
Foto: J. Stratböcker, København.
14-20 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra gårdspladsen.
7 mere eller mindre forskellige, udaterede fotografier.
21-38 LERCHENBORG. HOVEDBYGNING SET FRA HAVESIDEN.
21 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren. Dateret 1901-1908.
Stereoskopbillede.

22-23 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren. 1905.
Foto nr. 20887. 2 billeder fra samme negativ.
24 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren. Måske 1908.
Måske foto nr. 26227.
25 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren.
Postkort fra "Danske Herregårde, F & B, No. 89". Kortet sendt som julehilsen 1932, til S. P. Jensen, Kystvej, fra Anna og ? Juncker.
26 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren. 1933.
27 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren. Udateret.
Stereoskopbillede.
28-38 Lerchenborg Gods. Hovedbygningen set fra haven med den store trappe til havedøren.
11 mere eller mindre forskellige, udaterede billeder.
326 Hovedbygningen på Lerchenborg set fra haven i s/h
39-40 LERCHENBORG. TEGNINGER AF HOVEDBYGNING.
39 Tegning af Lerchenborg Gods hovedbygning set fra haven. Udateret. Fremstillet af Em. Bærentzen & Co. til Reitzels Forlag.
40 Tegning af Lerchenborg Gods hovedbygning set fra gårdspladsen. Udateret. Fremstillet af Em. Bærentzen & Co. efter fotografi af Kirchhoff.
41-62 LERCHENBORG. HAVE, PARK, SØ, ALLÉ.
41 Lerchenborg. Svaler, forsamlede på elektriske luftledninger langs landevej, angiveligt fra Lerchenborg 1932.
42 Lerchenborg. Alléen udenfor godset.
43 Lerchenborg. Alléen i slotsparken. Måske 1973.
44 Lerchenborg. Alléen i slotsparken. Måske 1973.
45 Lerchenborg. Alléen i slotsparken. Måske 1965.
46 Lerchenborg. Alléen (Den Franske Allé) i slotsparken. Udateret.
47-51 Lerchenborg. Allé i slotsparken.
5 mere eller mindre forskellige, udaterede fotos.
52 Lerchenborg. Barokhaven, "Borgmuren", i slotsparken. 1918.
53 Lerchenborg. Barokhaven, "Borgmuren", i slotsparken. Udateret. Postkort.
54-57 Lerchenborg. Barokhaven, "Borgmuren", i slotsparken.
4 forskellige, udaterede fotos.
58 Lerchenborg. Slotssøen (Andedammen, Andeparken) pinsedag 1958.
59 Lerchenborg. Slotssøen (Andedammen, Andeparken). Bagpå står "Fru Tranberg, 5.9.1968."
60 Lerchenborg. Slotssøen (Andedammen, Andeparken). Udateret. Postkort.
61 Lerchenborg. Slotssøen (Andedammen, Andeparken). Udateret.
62 Lerchenborg. Slotssøen (Andedammen, Andeparken). Udateret.
63-75 LERCHENBORG. AVLSBYGNINGER, GÅRDSPLADS, INDKØRSEL.
63-64 Lerchenborg. Udbygning ved søen. Ca 1917.
2 billeder fra samme negativ.
65 Lerchenborg. Indkørsel til gårdsplads. 1922. Postkort.
66 Lerchenborg. Indkørsel til gårdsplads. Udateret.
67 Lerchenborg. Avlsbygninger og gårdsplads. Måske 1973.
68 Lerchenborg. Avlsbygninger og gårdsplads. Måske 1974.
69-70 Lerchenborg. Rejsning af lade 1924.
Foto nr. 49560. 2 forskellige fotos.
71-72 Lerchenborg. Rejsning af lade 1930.
2 forskellige fotos.
73-74 Lerchenborg. Lade set udefra 1930.
Foto nr. 63077. 2 meget ens fotos.
75 Lerchenborg. Lade set indefra 1930. Tærskeværk.
Foto nr. 63077.
76 LERCHENBORG. BRANDEN 1991.
76 Lerchenborg. Branden på en avlsbygning 1991.
4 farvefotos samlet på A4 fotopapir.
Vedlagt lomme med negativer til bl.a. disse 4 fotos.
77-106 LERCHENBORG. HOVEDBYGNING, INTERIØR.
77 Lerchenborg. Interiør. Ca. 1892. Forpagter Bendtsens stue.
78 Lerchenborg. Interiør. Ca. 1897. Etatsråd Becks spisestue. Tjener i livres.
79 Lerchenborg. Interiør. Ca. 1897. Etatsråd Becks stue. Kvinde med strikkegarn.
80 Lerchenborg. Interiør. Ca. 1897. Etatsråd Becks stue. 4 formodentlig familiemedlemmer på billedet.
81 Lerchenborg. Interiør. 1905. Grevinde Lerche ved skrivebord.
Foto nr. 21520.
82 Lerchenborg. Interiør. 1906. Grevinde Lerche +
Mr. Corbitz ved skrivebord.
Foto nr. 22840.
83-84 Lerchenborg. Interiør. 1917. Bibliotek.
Foto nr. 40080 (serie). 2 forskellige fotos.
85-89 Lerchenborg. Interiør. 1917. Gange og repos´er.
Foto nr. 40080 (serie). 5 forskellige fotos.
90-91 Lerchenborg. Interiør. 1917. Riddersalen.
Foto nr. 40080 (serie). 2 billeder fra samme negativ.
92-99 Lerchenborg. Interiør. 1917. Stue.
Foto nr. 40080 (serie). 8 forskellige billeder.
100-103 Lerchenborg. Interiør. 1917. Biblioteket.
4 forskellige billeder.
104-105 Lerchenborg. Interiør. 1918. Oldfruens stuer.
Foto nr. 40080 (serie). 2 forskellige billeder.
106 Lerchenborg. Interiør. Riddersalen. Postkort, fremstillet 1985.
107-162 LERCHENBORG. LERCHERNES "FAMILIEBILLEDER".
107 Lerchenborg. Sort/hvid foto af maleri af grev Lerche 1692-1757 med paryk, kalvekrøs og uniform afleveret af Palle Bruun Olsen.
108-109 Lerchenborg. Grev Lerches hund på Lerchenborg i 1897.
Foto nr. 11680 og 11681. 2 forskellige billeder.
110 Lerchenborg. Grev Lerches søn og hund i 1898.
Foto nr. 14397.
111-113 Lerchenborg. Lerches søn, C.A.F. født 1897, fotograferet juni 1899.
Foto nr. 15173. 3 billeder fra samme negativ.
114-115 Lerchenborg. Grevinde Lerches børn i vinterdragt, december 1902.
Foto nr. 18442. 2 ens.
116-117 Lerchenborg. Sort/hvid foto af grevinde Lerche med fjerhat og boa, september 1900.
Foto nr. 16324. 2 billeder fra samme negativ.
118-119 Lerchenborg. Grevinde Anna Hedvig Beate de Falsen Zytphen-Adeler, gift Lerche-Lerchenborg. 1902.
Foto nr. 18443. 2 billeder fra samme negativ.
120 Lerchenborg. Grevinde Anna Hedvig Beate de Falsen Zytphen-Adeler, gift Lerche-Lerchenborg, med sin søn, 1902.
Foto nr. 18441.
121-124 Lerchenborg. Grevinde Anna Hedvig Beate de Falsen Zytphen-Adeler, gift Lerche-Lerchenborg, med sin søn Christian, 1902.
4 meget ens fotografier.
125-126 Lerchenborg. Grevinde Anna Hedvig Beate de Falsen Zypten-Adeler - 1905, liggende foran pejsen og læser i en bog. Bemærk interiør fra stuen med møbler, pejs og nips
Foto nr. 21522. 2 billeder fra samme negativ.
127-128 Lerchenborg. Familien Grev Lerche med deres 3 børn på havetrappen foran parken ca. 1906.
Foto nr. 22836. 2 billeder fra samme negativ.
129 Lerchenborg. Grev Lerches børn med borgmuren i baggrunden fra 1906.
Foto nr. 22837.
130 Lerchenborg. Grevinde Lerche på hovedtrappen med sine 3 børn. Bemærk påklædning, frisure og trappens udformning.
Foto nr. 22837.
131 Lerchenborg. Grevinden i boudoiret sammen med mr. Corbitz i 1906.
Foto nr. 22840.
132 Lerchenborg. Foto af maleri af grev Lerche ved 100 års festen den 26/5 1918.
Foto nr. 41084.
133 Lerchenborg. Foto af maleri af maleri af Axel Lerche i 1918.
Foto nr. 471351.
134 Lerchenborg. Foto af maleri af Christian Lerche i 1918.
Foto nr. 41350.
135 Lerchenborg. 2 12-15årige, formodentlig grevesønnerne, fotograferet foran hovedbygningen. Udateret.
136 Lerchenborg. Stort portræt af Lensgreve Lerche-Lerchenborg fra Kysthospitalet, Kalundborg.
Foto: Juncher-Jensen 1940.
137-142 Lerchenborg. Grevinde Lerche til hest foran hovedbygningen på Lerchenborg Gods - juli 1902.
Foto nr. 17893. 6 forskellige billeder.

143 Lerchenborg. Grevinde Lerche formodentlig 1905 til hest foran hovedbygningen.
144 Lerchenborg. Grevinde Lerche 27/8 1905 med hunde på trappen foran Lerchenborg.
145-146 Lerchenborg. Grev Lerche til hest foran hovedbygningen.
2 næsten ens fotos.
147 Lerchenborg. Unavngiven rytter foran hovedbygningen, 1902.
Foto nr 17894.
148 Lerchenborg. Unavngiven rytter foran hovedbygningen. Udateret.
149 Lerchenborg. Unavngiven rytter, foran Kalundborg Slots Ladegård ??? Udateret.
150 Lerchenborg. Grevinde Lerche i forspændt jumpe foran hovedbygningen, 1905.
Foto nr. 21521.
151-156 Lerchenborg.
Kusk Chr. Larsen foran hovedbygningen med karet og hesteforspand. Bemærk uniform, vognen og hestenes seletøj og halerne, der er kuperet - foto omkring 1913.
6 meget ens billeder.
157-162 Lerchenbrg. Træning af ridebanespringning foran hovedbygningen. Omkring 1917.
6 mere eller mindre ens billeder.
163-177 LERCHENBORG. KONG CHR. X PÅ BESØG.
163-165 Lerchenborg. Hovedbygningen med æresport ved kongebesøget 1/10 1913. Foto: A Jeppesen nr. 33512.
3 meget ens billeder.
Vedlagt kopi af billede fra Jul i Kalundborg 1967: Kongens ankomst til Svallerup på rejsen til Lerchenborg.
166-168 Lerchenborg. Grev Lerche og dronning Alexandrine m.fl. i bil.
Forrest grev Lerches Rolls Royce, så Krone 2, derefter H.O. Cappelen. 1913.
Foto nr. 33514. 3 billeder fra samme negativ.
169-170 Lerchenborg. Grev Lerche og dronning Alexandrine m.fl. i bil.
Forrest grev Lerches Rolls Royce, så Krone 2, derefter H.O. Cappelen med registreringsnummer C414. 1913.
Foto nr. 33513. 2 billeder fra samme negativ.
171-172 Lerchenborg. Chr. X på besøg 1913. Gruppebillede på trappen til gården.
Foto nr. 33520. 2 forskellige billeder fra samme negativ.
173-176 Lerchenborg. Chr. X på besøg 1913. Gruppebillede i gården.
Foto nr. 33521. 4 billeder fra samme negativ.
177 Lerchenborg. Chr. X på besøg 1913. Gruppebillede på trappen til gården.
Foto nr. 33522.
178-187 LERCHENBORG. 100´ÅRS FESTEN 1918.
178 Lerchenborg. 100´års festen 1918.
Grupebillede ved havetrappen med bl.a.:
Nr. 2 forpagter Henrik Junker
4. fra venstre - Madsen Mygdal
nr. 5. Bankdirektør Alfr. Beck
1. th. forpagter Sass, Mineslund
2. forpagter A. Beck
Foto nr. 41083.
179 Lerchenborg. 100´års festen 1918. Servering i Riddersalen.
Foto nr. 41081.
180-187 Lerchenborg. 100´års festen 1918. Gruppebillede foran trappen til haven.
Foto: Jeppesen nr. 41082. 8 billeder fra samme negativ.
Bagpå Ø351-180 står: "Kong Hans med sommerhatten".
Ø351-180, 181, 182 ligger i "X"-kassen (store billeder).
188-197 LERCHENBORG. BRYLLUP den 05.06.1987 for Anna Lerche-Lerchenborg.
188-189 Lerchenborg. Bruden ankommer (med sin far ?).
2 meget ens fotos.
Foto: Erik Weinrich.
190-192 Lerchenborg. Årby Kirke med brudepar, familie og andre bryllupsgæster. 3 forskellige fotos. Det ene med Mette Lerche søster til bruden
Foto: Erik Weinrich.
193 Lerchenborg. Brudepar og brudepiger (og drenge) foran Årby Kirke.
Foto: Erik Weinrich.
194-196 Lerchenborg. Brudepar i karet foran Årby Kirke.
3 forskellige fotos.
Foto: Erik Weinrich.
197 Lerchenborg. Formodentlig bryllupsgæster - unavngivne.
Foto: Erik Weinrich.
198-200 LERCHENBORG. "HUMBER" VETERANBIL.
198-200 Lerchenborg. En ung Christian Lerche og ukendt chauffør i Humber veteranbil foran hovedbygningen. 3 forskellige fotos.
Vedlagt lomme med 18 negativer, bl.a. til disse 3 billeder.
201-202 LERCHENBORG. KAMMERMUSIK.
201 Lerchenborg. Kammermusik. Publikum, bl.a. fru Etta Olsen til ventre i billedet og Hagemann Petersen med frue ved siden af.
202 Lerchenborg. Komtesse Louise Lerche (th) i samtale med fru tandlæge Ingerslev, Kalundborg, angiveligt i forbindelse med kammerkoncerten.
203-207 LERCHENBORG. JAGTSELSKABER.
203 Lerchenborg. Jagtselskab.
Bl.a. Christian Lerche,Prins Henrik og yderst til højre grev Richard af Berleburg.
Foto: Jens Wollesen 5/11 1985.
204 Lerchenborg. Jagtselskab på Asnæs, Havnemark. Udateret og unavngivne personer.
Foto: Ansø.
205-207 Lerchenborg. Jagtselskab, 1897.
Parade. Nr. 7 fra venstre er Chr. Lerche-Lerchenborg.
3 billeder fra samme negativ.
208 LERCHENBORG. GRAVSTEN.
208 Lerchenborg. Gravsten på Aarby Kirkegaard, med indskriften
"Den Lerchenborgske Begravelse til 1864"
209-210 LERCHENBORG. FAMILIEN LUND.
209-210 Lerchenborg. Hofjægermester Lunds familie, 1937. Gruppebillede. P. A. Lund i forreste række, midt for. I bageste række, nr. 1 og 2 fra venstre er frøknerne Lund.
Foto nr. 68067. 2 billeder fra samme negativ.
211-274 LERCHENBORG. ANSATTE.
211 Lerchenborg. Jægermesteren 1904.
Foto nr. 19553.
212 Lerchenborg. Jægermesteren 1904.
Foto nr. 19554.
213 Lerchenborg. Udridderen 1899.
Kopi af oprindeligt foto lavet 1979.
214 Lerchenborg. Overjæger Lommers hund. 1919.
Foto nr. 43989.
215 Lerchenborg. Karl Gustav Lommers med hund og bøsse, 1919.
Foto nr. 43990.
216 Lerchenborg. Hr. og fru Lommer. 1920.
Foto nr. 45201.
217 Lerchenborg. Hr. og fru Lommer. 1920.
Foto nr. 45201.
218 Lerchenborg.
C. Andersen og Rasmussen, Fasaneriet ved Lerchenborg den 31/8 1907. Bagpå foto står også "Jagtelev" og "Gryde Mølle".
Foto nr. 24606.
219-220 Lerchenborg. Fasaneriet ved Sønderstrand. Kyllingehuse.
2 forskellige billeder.
221 Lerchenborg.
Skovfogedhuset, 28/8 1906. Nr. 2 fra højre er skovfoged Rumler og fru Rumler th. Fru Rumler har en slående lighed med Frk. Kock på Ø351-222 !!!
Foto nr. 22963
222 Lerchenborg.
Frk. Kock i hængekøje, 1906. Billedet bestilt af skovfoged Rumler. Se også Ø351-221.
Foto nr. 22965.
223 Lerchenborg. "English Lady and Boy - med overtøj" står bag på billedet, fra 1907.
Foto nr. 24254.
224-225 Lerchenborg. Englænder med spidsbukser, støvler, hat, kravetøj. Fotograferet på Lerchenborg den 10/9 1909.
Foto nr. 27677. 2 billeder fra samme negativ.
226-227 Lerchenborg. Englænder Mr. Laug (eller Lang) fotograferet den 17/8, til hest i Lindegade.
Foto nr. 26064. 2 billeder fra samme negativ.
228 Lerchenborg. Forvalter Bentsen i 1894
Foto nr. 8620.
229 Lerchenborg. Fru forvalter Bentsen i 1894.
Foto nr. 7726.
230 Lerchenborg. Ingrid Bentsen, 1895.
Foto nr. 9117.
231 Lerchenborg. Riisager, 1900.
Foto nr. 15822.
232 Lerchenborg. Forvalter Danchert, 1895.
Foto nr. 8651.
233 Lerchenborg. Fru forvalter Danchert, 1895.
Foto nr. 8652.
234 Lerchenborg. Frk. Danchert, 1896.
Foto nr. 9687.
235 Lerchenborg. Sort/hvid foto af fuldmægtig Wilken, Lerchenborg Gods, fotograferet i 1894.
Foto nr. 8840
236 Lerchenborg. Godsforvalter Wilken, 1903.
Foto nr. 19197.
237 Lerchenborg. Godsforvalter Wilken (født 7/8 1864) med drenge. Den ene søn født 28/4 1898 og den anden født 9/7 1899 - fotograferet 18/11 1906.
Foto nr. 23394.
238 Lerchenborg. Foto taget af ældre foto af gammelt hus, bestilt af Frk. Wilkens, Lerchenborg. Bemærk påklædning på personerne foran huset og husets udseende.
Foto nr. 39810.
239 Lerchenborg. Fru Knipschild i festtøj. fotograferet i 1896.
Foto nr. 11128
240 Lerchenborg. Knipschilds døtre i 1897 (i folkedragter).
Foto nr. 11964.
241 Lerchenborg. Forvalter Knipschild til hest i 1902.
Foto nr. 17539.
242 Lerchenborg. Slotsgartner Thor Gunnar Dorph Petersen med datter den 24. august 1919.
Foto nr. 43664.
243 Lerchenborg. Tjener S. Nielsen på Lerchenborg Gods i 1904.Foto nr. 19555.
244 Lerchenborg. Tjener S. Nielsen på Lerchenborg Gods i 1904. Foto nr. 19556.
245 Lerchenborg. Tjener Ingvard Olsen, Lerchenborg Gods i 1905.
Foto: Jeppesen, nr 20697.
246 Lerchenborg. Carl Brøns, januar 1903.
Foto nr 18611.
247 Lerchenborg. Simon Badskov 13/6 1920.
Foto nr. 45242.
248 Lerchenborg. Kusk Scheverlin, 3. oktober 1903.
Foto nr. 19109.
249 Lerchenborg. Kusk Nicolaj Sørensen i 1920.
Foto nr. 45688.
250 Lerchenborg. "Den gamle Kusk", Jens Peder Pedersen, her foran Kalundborg Slots Ladegård omkring 1917. Han blev senere taxachauffør, født på Badstrup Mark.
251 Lerchenborg. Kusk på Lerchenborg, vognmand Peter Jensen.
252 Lerchenborg. "N---- Morgan" har fotografen noteret. 1905.
Foto nr. 21464.
253-254 Lerchenborg. "N---- Morgan" har fotografen noteret. 1905.
Foto nr. 21465. 2 billeder fra samme negativ.
255 Lerchenborg. Gruppebillede af mænd, kvinder og et barn, 5 af dem soldater i uniform, formodentlig ved mejeriet (mælkejunger ved bygningen). Nr. 3 fra venstre bagest er vognmand Ejnar Larsen.
256 Lerchenborg. Gruppebillede foran hovedbygningen af arbejdere, ingen navne og dato.
257 Lerchenborg. Gruppebillede af stuepiger, tjenere m.v. Fra Lerchenborgs storhedstid, da grev Lerche boede på slottet og hvor Christen Christensen (Christen Jyde) i hvidt tøj var tjener på slottet (nr. 2 fra venstre bagerst). Oplysningen fra Karen Jyde (Christens kone, Tømmerup Aldersdomshjem).
258 Lerchenborg. Gruppebillede af arbejdere.
Bagpå står: "Lille Henry" og "Store Henry" og "Østrupvej"

259 Lerchenborg. Gruppebillede af ansatte i søndagstøjet, udendørs med alléen mod vest i baggrunden. Ingen navne.
260 Lerchenborg. Gruppebillede af yngre mænd, forsamlet ved en sidebygning. Ingen navne.
261 Lerchenborg. Gruppebillede af yngre mænd i arbejdstøjet uden for staldbygning. Ingen navne. Postkort.
262 Lerchenborg. Gruppebillede af 20 karle og piger og een termokande. Ingen navne. Postkort.
263 Lerchenborg. Gruppebillede med arbejdere "fra Lunds tid". Henry "Samsinger" midt på billedet.
264 Lerchenborg. 4 karle med heste. Måske er den ene karl "Lille Henry".
265 Lerchenborg. Portkort med 2 karle og 4 heste. Bagpå står "Lille Henry"
266 Lerchenborg. Gruppebillede af folk på Lerchenborg - 9/8 1908 - alle ubekendte. Bemærk påklædning, koen med ring omkring hornene, mælkespandene - formentlig malkepiger og drenge.
Foto nr. 26028.
267 Lerchenborg. Gruppebillede af elever, 10/10 1909.
Foto nr. 27841.
268 Lerchenborg. Tavle med små portrætter af forpagter og ansatte og billede af avlsgården. 1918. Navne opgivet:
Forpagter B. Junker, forvalter Hoeck , overforvalter E. Larsen, C. Therkildsen, J. Petersen, S. Nielsen, H. Hansen,
V. Hansen, Kreiberg Petersen, regnskabsfører A. Jensen, A. Jørgensen, N. Freid, Hintze, V. Schultz, G. Lejre, Poul Larsen, S. Madsen, fodermester C. Nielsen, H. Poulsen,
A. Sønderstgaard, H. L. Nielsen, H. Lohse.
Foto: Ansø.
269 Lerchenborg. Tavle med små portrætter af forpagter og ansatte og billede af avlsgården. 1919. Navne opgivet:
S. Madsen, A. Jeppesen, C. Ancher Jensen, G. Andersen, S. Thousgaard, C. V. Clausen, S. La Cour Benzou, A. Larsen, A. Møller, J. Hass, O. Bonde-Hansen, Aa. Vraa, M. Sørensen, E. Richter Knudsen, J. Jørgensen, V. Rasmussen, landbrugskandidat A. Jensen, V. Jensen, W. Kragh-Olsen, P. Harboe, O. Brinck, forvalter J. Formau-Holm, overforvalter H. Hoeck, forpagter H. Junker, fru Junker, fodermester K. Nielsen, ladefoged Th. Nielsen, frk. Grethe Heckscker, O. Henriksen, H. Christensen, J. Petersen, A. Jørgensen.
Foto: Ansø.
270 Lerchenborg. Tavle med små portrætter af forpagter og ansatte og billede af avlsgården. 1920. Navne opgivet:
K. W. Clausen, Chr. Andersen, Einar. Thomsen, H. Christensen, Erhardt Thomsen, F. R. Knudsen, Bonde Hansen, F. Rydén, Clausen Bruun, G. Eisig, C. Andersen, V. Jensen, N. A. Jakobsen, Chr. Lybye, H. Sørensen, ladefoged Th. Hansen, forvalter Th. Pedersen, fodermester K. Nielsen, underfodermester A. Nielsen, A. Bonnichsen, O. Brink, H. V. Christiansen, M. Nielsen, overforvalter H. Hoeck, fru A. Junker, forpagter H. Junker, landbrugskandidat A. Jensen, H. C. H. Christensen, K. Simmenes, Chr. Larsen, O. Henriksen, N. K. Bonnichsen, A. Jørgensen, J. Petersen, Alf Suhrke.
Foto: Ansø.
271-272 Lerchenborg. Tavle med små portrætter af forpagter og ansatte og billede af avlsgården. 1927. Navne opgivet:
Svend Larsen, Christian Jørgensen, V. Nørager ?, Valdemar Nielsen, Johannes Nielsen, J. S. Jensen, Johannes Olsen, Svend Strøm, Erik Karlsen, Viggo Larsen, Stig Brestrup, Thorkild Kaas-Rasmussen, Svend ?edin, Axel Petersen, Egon Hansen, L. Mørk Hansen, Harald Larsen, Kristen Hansen, Alvin Larsen, Lohse Andersen, landbrugskandidat P. Daugaard, fodermester Karl Nielsen, bogholder Højgaard Olsen, Frederik Bjørneboe ?, Vilhelm Zierwitz, Jens Madsen, traktorfører Arne An?, magasinforvalter F. M?, forvalter K. J. Hammerum, fru Junker, forpagter H. Junker, overforvalter H. K. Christiansen, ladefoged Knud Petersen, traktorfører A. Christiansen, traktorfører Ejner Petersen, Otto Skadborg, N. P. Christensen, gartner Johannes Rosenquist, underfodermester Holger Rasmussen, mejerist Otto Jensen, chauffør H. Petersen, Anton Starcke, Søborg Nielsen.
2 billeder fra samme negativ.
273 Lerchenborg. Arbejdere og elever på Lerchenborg Gods i 1934:
Fra venstre bagerst:
1) Osvald Nielsen
2) Henry Nielsen, Asnæs Forskov (gule hus)
3) Pedersen
4) Villy Nielsen, Asnæs Forskov (gule hus)
5) Svend Rønne Hansen, født Sønderstrandsvej 3, Melby
6) Svensker
7) Svensker
8) Otto Pedersen
9) Damgård
10) Traktørfører Tomsen?
Forrest fra venstre:
11) Mølgård
12) Henry Nielsen, Melby Sønderstrand
13) ubekendt
14) ubekendt
15) Marius Nielsen, Asnæs Forskov (gule hus)
16) elev
17) elev
Navneliste vedlagt.
274 Lerchenborg. Overrækkelse af diplom til Svend Corfixen, ansat på Lerchenborg. Havesalen. 1990.
Nr. 2 fra højre er Ib Lemvigh.
275-296 LERCHENBORG. ANSATTE PÅ ARBEJDE.
275 Lerchenborg. Mejerister og mejersker angiveligt i 1893. Fotograferet inde i mejeriet med mejerimaskiner i baggrunden.
Foto nr. 26899 (hvilket skulle give en datering i 1909 ??)
276 Lerchenborg. Høstbillede med kornstakke, tærskeværk, arbejdere, dampmaskine, heste og unavngivne arbejdere.
277 Lerchenborg. Høstbillede med 4 selvbindere, heste og høstarbejdere. Manden på selvbinderen t.v. er Peter Jørgensen, Lerchenborgvej 100.
278 Lerchenborg. Arbejdere med såmaskine og heste.
Nr. 2 fra venstre med blød hat er Peter Jørgensen.
279 Lerchenborg. Henry Nielsen (Store Henry) "kører møg ud" med fastvogn og 2 heste. (Skænket af Lilly Nielsen /hans kone).
280 Lerchenborg. Henry Nielsen (Store Henry) med slåmaskine og 2 heste. (Skænket af Lilly Nielsen /hans kone).
281 Lerchenborg. Formodentlig Henry Nielsen (Store Henry) på gårdspladsen med 2 heste for en gummivogn, læsset med Chilesalpeter og 2 unge piger.
282 Lerchenborg. Tærskeværk i arbejde, halmtransportør.
283 Lerchenborg. 3 hestetrukne selvbindere i arbejde på marken med kirke (Årby ?) i baggrunden.
284 Lerchenborg. 3 hestetrukne radrensere i arbejde på marken.
285-287 Lerchenborg. Selvbinder efter traktor i arbejde på marken.
3 forskellige billeder.
288-293 Lerchenborg. Mejetærsker - en meget tidlig udgave - traktortrukket, i arbejde på marken.
6 forskellige billeder.
294 Lerchenborg. 2 énspænder høriver fotograferet på græsmark.
295 Lerchenborg. Arbejdsvogn med 2 heste i byen, angiveligt Kalundborg. Kusken kunne være Henry Nielsen.
296 Lerchenborg. Arbejdsvogn med 2 heste - måske til dyrskue i Kalundborg, flere køretøjer, folk i søndagstøjet, flag i baggrunden. Kusken kunne være Henry Nielsen.
319 Lerchenborg markarbejde med gyllespreder Pressefoto
320 Lerchenborg hvedemark Pressefoto
297-311 LERCHENBORG. PARADE AF ANSATTE, HESTE M.V.
297-298 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af tyrebestand i december 1906, med fodermester Larsen.
Bagpå står: Foto H.Th. Hansen, Odense (A. Jeppesen, Kallundborg). Gave fra Birgit Ravn, Røsnæsvej 223.
2 udgaver af samme negativ.
299 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af tyrebestand i december 1906, med fodermester Larsen.
Foto nr. 23599. Se også Ø351-297 og 298.
300-301 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste, måske nogle er polske arbejdere.
Bagpå står: Knipschilds heste og folk på Lerchenborg.
2 ens.
302 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste.
Foto: Ansø.
303 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste.
Foto: Ansø.
304 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste.
305 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste, 1925-1927, - måske nogle er mejersker.
Foto: Ansø.
306 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste.
Udateret.
307 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste.
Udateret.
308 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste, traktorer og lastbil. Efter 1945.
309-311 Lerchenborg. Parade på gårdspladsen af ansatte og heste, traktorer og lastbil. Efter 1945.
3 ens. Ø351-311 er indrammet af glarmester Sofus Andersen og står i reol "Indrammede billeder".
312 LERCHENBORG. 75 ÅRS JUBILÆUM, 1893.
312 Lerchenborg. 75 års jubilæum i 1993. Gruppebillede af voksne og børn og et mindre hornorkester. Ingen navne.
313-314 LERCHENBORG. TEGLVÆRKET, LUZERNEMELSFABRIK.
313 Lerchenborg. Teglværket. Farvet kopi af maleri af det gamle
teglværk på Lerchenborg.
314 Lerchenborg. Sort/Hvid foto af Luzernemelsfabrikken på Lerchenborg.
315-317 FLERE ANSATTE (senere registreret)
315 Her ses et billede af gartner Casper Andersen, Lerchenborg
316 Parade af arbejdere, opstillet på gårdspladsen med hovedbygningen som baggrund.
Nr. 3 fra højre er Lars Peter Corfixen.
OBS! Indrammet. Ophængt i Arkivet.
317 Parade af arbejdere med heste, opstsillet foran staldbygning på Hedvigslyst. Udateret.
OBS! Indrammet. Ophængt på Arkivet.
Ø351 Lensgreve Christian Albrecht Lerche til Lerchenborg
318 Foto af lensgreve Christian Albrecht Lerche til Lerchenborg
1830-1885
Ø351, 321-325 Danmarks største lade på Lerchenborg, 26/7 1929
321 1929 Danmarks største lade på Lerchenborg styrter ned i storm i 1929.
Død hest midt i billedet
322 1929 - Laden på Lerchenborg styrtet sammen under storm i 1929
323 1929 - Danmarks største lade på Lerchenborg under genopbygning efter storm
324 1929 Lerchenborgs lade under genopbygning efter storm - skellettet er rejst
325 1929 Danmarks største lade på Lerchenborg har fået rejst skellettet til genopbygningen efter stormen i 1929
Cookies på arkiv.dk
På arkiv.dk anvendes cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.
OK
Top