Kjellerup, Hans Theodor Henrik

Nummer A6442
Type Arkivalier
Arkivskaber
Kjellerup, Hans Thedor Henrik
Beskrivelse Telegrafkontrollør
Hans Theodor Henrik Kjellerup
Nyborg
Født/stiftet 1881 20/12
Død/nedlagt 1961 14/02
Bemærkning Pos. 8) Lejlighedssange i Dansk Forening for Rosport 1918 - 27.
- Regattakomiteen D.F.f.R. Ved Kaproningsfesten i København.
- Sang for danske Roere.
- Landskaproning (Fredericia).
- For kvinden.
- Til Nordens Mesterroere.
- Damehatten og dens Skyggesider.
- Spredte Blade fra en Roers papirkurv.
- Regattakomiteerne.
- Kaproningsmiddagen. Nykøbing F.
- For Regattakomiteen.
- For Roerne.
- Sang for danske Roere. Ved kaproningsfesten i Kbh.
- Kaproningsfesten.
- H.H.H. Regattamiddagen i Horsens
- Festmiddagen i Kohavepavillonen, Kaproningen på Guldborgsund
- For Roerne.
- Sympatitilkendegivelse over for Damerne, Nordisk Regatta i Kbh.
- Vore Varmeste Venner.
- Dansk Forening for Rosport.
- D.F.f.R. 40 års Jubilæumsfest
- Sang for danske Roere.
- Firkløver med de 4 nordiske Landes Nationalsange.
- Nordisk Roforbund.
- Til Regattakomiteen.

pos. 9) Sange sunget ved de fynske Roklubbers Kaproninger samt ved Fredericia Roklubs 40-aars Jubilæum. 1913 - 1941
- Klubkaproning, Fredericia.
- Kaproning på Svendborgsund. 11. løb på Svendborgsund.
-10-Aars Fest Industripalæet i Odense.
- Faaborg Fjord. Middag i Faaborg.
- Et par Aaretag paa Svendborgsund. Kapspisningen i Kristiansminde.
- Kaproning i Assens. Arkepelagus ved Assens.
- Kaproning i Odense: "For vore Nyborg-Gæster". For Kvinden herhjemme.
- Kaproning ved Rudkøbing. En liden Vise om Søens Helte.
- Odense Roklub, "For Damerne". For Gæsterne. Roeren.
- I Odense, "For vore gæster". For Konge og Fædreland (bagsiden: Taler, der blev holdt og af hvem). For Damerne. Stige Amtsavis.
- Sidste Nyt fra Kampen paa Lillebælt. Til de glade og de flade Roere.
- Kredskaproningen paa Faaborg Fjord. I elv'te Time.
- Hilsen til Kerteminde. Vore Damers Pris.
- Kaproning i Svendborg. "Et Tag for Damerne". Paa Kryds og Tværs.
- Odense Kanal. En lille Vise i Rundbuestil.
- For Kvinden.
- For vore Gæster
- Sur - Sur - Sur - lille Bi omkring.
- Fyenskredsens Kaproning i Assens.
- Festen i Christiansminde. Roernes Foraar.
- Jubilæums- og Fredskaproning paa Svendborgsund. (Melodi: "Ved Bov der slog en Kugle mig et Hul"). (Bagsiden: Talere). Damernes Pris. Kapsang, ved Kapspisningen.
- Fyn rundt pr. Aare. Til Ostepinden.
- Kredskaproningen i Rudkøbing (Melodi: Høje Nord).
Kredskaproningen i Rudkøbing. (Melodi: Aa køre Vatten)
- Kapronings-Middagen i Assens. Damerne tilegnet.
- Kaproningsfesten i Fyens Forum. Fyens-Kredsens Kaproningsfest i Fyens Forum.
- Fredskaproningen i Odense. Kredskaproningsfesten i Odense.
- Efteraarskaproningen paa Svendborg Sund. Kapsang ved Kapspisningen efter Kaproningen i Svendborgsund.
- Roersang. Til Damerne, i Fyens Forum.
- For gæsterne.
- Kaproning i Odense. For Rosporten. For "Hende". Ved Stige Ø. Velkommen.
- Jubilæums- og Kredskaproningen i Kerteminde. Saa skal vi alle spare. Lad os hylde Amanda.
- Fynskredsens Jubilæumskaproning i Odense. For Rosporten. Vore Damer.

pos. 10) Lejlighedssange i Nyborg Roklub 1909 - 1957.
- Nyborg Sommersang.
- Nyborg Roklubs Venner.
- Daabsfest.
- Et Par Smaakvad ved Roklubbens Sammenkomst.
- Torskegilde. "Vift stolt paa Kodans Bølge".
- Ved Kaproningen i Nyborg. Program for Kaproningen Paa Nyborg Fjord.
- Program ved Nyborg Roklubs Aftenunderholdning. Ved Nyborg Roklubs Sammenkomst.
- En sørgelig Vise om en afholdt Roers Bortrejse fra Nyborg. En meget sørgelig Vise.
- Nyborg Roklubs Sammenkomst. Andespil og Bal.
- "I Natten klam og kold".
- Et Singsalia til Tangofesten. One Step. Ved Kaffebordet.
- Ved Nyborg Roklubs Sammenkomst.
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning (2 ekspl.)
- Nyborg Roklubs Sammenkomst.
- Program ved den fynske Kaproning paa Nyborg Fjord. For hende. Sidste Nyt fra Kamppladsen.
- Telegram.
- Ved Roklubfesten.
- Distanceroernes Klagessang!
- Sæson-Aabning.
- Nykøbing-Turen.
- Program ved den fynske Kamproning paa Svendborgsund.
- Forrige Sæson set i Fugleperspektiv.
- Program m.m. ved Nyborg Roklubs Indvielse af det nye Baadehus. Sæsonen 1919.
- Program for Nyborg Roklubs Klubkaproning. Til Nyborg-Kvinden.
- Kaproningen paa Odense Kanal.
- Roklubbens Sct. Hans-Fest.
- For hende. Man tager en Kaproning. Kaproningen i Nyborg.
- Aabningsfesten. Sæsonaabning. Aabnings-Fest.
- Hilsen til Nyborg v. Fynskredsens Kaproning.
- Sejlads paa Nyborg Fjord, "Nyborg Fjord, Bølge blaa".
- Efter første Snaps.
- Melodi: Skærgaardsflican: For Christiansminde vi Krans vil binde.
- Sangen for Kerteminde.
- Program for Kaproningen paa Odense Kanal.
- Nytaarsfest.
- Nodebog til Nyborg Roklubs Marsch
- Foraar-Rosport, Standerhejsning.
- Sct. Hansfest
- Rofesten.
- En sandfærdig Vise, Lillebælts-Kaproning.
- Program ved Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- Den lokale Kaproning.
- Lokal-Kaproning.
- Til Damerne.
- Til roerne.
- Den danske Marine
- Nyborg Roklubs Sammenkomst.
- St. Hans-Festen.
- St. Hans-Festen, i Nyborg Raadhus.
- En sørgelig Vise i Anledning af Morgenholdets Skovtur med "Wub".
- Program ved Nyborg Roklubs Koncert.
- Nyborg Roklubs Nytaarfsfest.
- Aabnings-Fest, 2den Paaskedag.
- En Revy.
- Damernes Pris.
- Program ved den fynske Kredskaproning paa Nyborg Fjord.
- Revy over Løbene.
- Program for Nyborg Roklubs Fest.
- Program for Kaproningen paa Nyborg Fjord.
- Nyborg Roklubs Fest i Christianslund.
- Program for Nyborg Roklubs Nytaarsfest.
- Økonomirulle Nr. 23627.
- Høje Nord.
- Klubkaproningen i Nyborg.
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning paa Nyborg Fjord.
Nyborg Roklub, Lokalkaproningen.
- Kaproningsfesten i Nyborg.
- Til Damerne.
- Standerhejsning.
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning paa Nyborg Fjord.
- Et lille Minde om Turen til Vresen.
- Til Damerne.
- "Vi Kvindens Pris vil synge".
- Til Pigerne.
- En lille Sang for Damerne.
- En liden Sang for Damerne.
- Til Damerne.
- For Kvinderne.
- For Damerne.
- For Damerne. (Ny Tekst til gammel Melodi).
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- Gamle Minder. (2 ekspl.)
- Et Kig indenfor Murene.
- For Damerne.
- Aarebladet- (interview)
- Bestyrelsen.
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- "I Aften skal vi ha' et lille Knald".
- Billeder set i Havspejlet.
- Nyborgs Sommersang.
- Program for Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- Kaproningsfesten.
- Ved Nyborg Roklubs LokalKaproning.
- Nyborg Roklub. 2 ekspl.
- En Tak til alle.
- Spiritusprøven af III. Grad.
- Sommerfesten i Baadehuset.
- En Pris til "Pigerne i Nyborg Roklub".
- Ved første Glas.
- Smaa Snaps Shots.
- "Brille".
- Nyborg Roklubs Aabningsfest.
- Nyborg Roklubs Sæson-Aabning.
- Efteraarskaproningen i Nyborg.
- Ved Efteraarskaproningen i Nyborg.
- Ved Sommerudflugten.
- Nyborg Roklubs Lokalkaproning.
- Nyborg Roklubs Lokalkaproning (grøn).
- Roklubbens Venners Vinterfest.
- For Danmark.
- Sang for Damerne
- Rosportens Pris.
- Slagsang.
- Nydes til Snapsen. (2 ekspl.)
- For Damerne.
- Ro-Idrættens Lovsang.
- "I Aften er vi samlet i Nørregade 3"
- Hans Kjellerup Æresmedlem i Fredericias Roklub.
- Og saa er det forbi!!!
- Old-boy'seren.
- Til Oldboys.
- Ved Morgenroernes Afslutningsfest i Teglværksskoven.
- Sct. Hans Festen 1946.
- Rosportens Pris.
- Til Pigerne.
- Vi mindes gamle Dage i Nyborg Roklub.
- Vi hilser og lykønsker.
- Saa slutter - og saa drikker vi.
- Kaproningsfesten.
- Til Damerne.
- Kaproningsfesten, (rød).
- Om at vinde og tabe.
- - til dig min Pige.
- Lidt morgensnak.
- En lille kanins klagessang.
- Old-boyseren.
- Midsommerfesten. Pigernes pris!
- 50 års jubilæumsfesten.
- En hyldest til Rosportkvinden.
- Nyborg Roklub 1907 - 1957.
- Hvad er det at være Venner.
- Hagesmæk.
Løsdele:
- Program for Kaproningen paa Nyborg Fjord. (se dommerlisten).
- Nyborg Roklub skiftede i aftes formand. (kan være 1961?)
- Skælskør Rotary Klub.

Pos. 11) Blandet 1915 - 1922
- De Danske Forsvarsbrødres Aftenunderholdning
- Program for Det blandede Kors koncert, søn.d. 26/4 Turisthotellet
- Musik- og Sangstævnet i Kolding og på Skamlingsbanken d. 12. og 13. juli 1919
- Genforeningsfesten i Nyborg, fredag d. 9. juli
- Nyborg Musikforening, 3. Koncert, fredag d. 26. marts
- Nyborg Musikforening, 4. Koncert, tirsdag d. 11. april.

Pos. 12) Teaterstykker, sketches m.m. i Nyborg.
Omslag indeholdende: Folkeviser, Folkedanse, Kartegilde etc.
Folkevisen:
- "Agnete og Havmanden", m.fl.
- "Dronning Dagmars Død", m.fl.
Folkedans: "Grisen, der faldt og brak sit Laar!"
Flensborg 1934:
- Brev skrevet til Ane Marie Kjellerup: "En Kaffepuns".
- "Den smukke Jette og hendes Friere".
- Håndskrevet side af A. M. Kjellerup.
- "Kartegildet".
- "Den smukke Jette og hendes Friere".
- "Frieriet".
- "Hans og Trine".
- "Tvende meget smukke, nye Viser".
- "Romancer og Ballader".
- "Den anden Vise".
- "Slottet i Østerrig".
- "Skønne Sol for alle Sole".
- "Manden og Konen". (1 håndskrevet og 1 maskinskrevet ekspl.)
- "Tælling til Leg".
- "At tælle til Politi".

Pos.13) Kendte nyborgenseres festdage, 1931 - 47.
- Velkommen til Fest. (Kbm. C. E. Christiansen).
- Gammelborgs Frokost-Avis. (2 ekspl.)
- Carla og Pouls Bryllup.
- Købmand Peder Christiansen.
- Ib Christiansens Konfirmation.
- Købmand C. E. Christiansens 25 Aars Jubilæum. (2 ekspl.) Mens vi spiser og vi vrøvler.
- Købmand C. E.- Christiansens begravelse.
- Sølvbrudeparret Karen Povline og Charles Ejler Christiansen.
- Rundkørsel. (2 ekspl.)
- Rationeringsvise.
- Omslag med Christian Justesens Konfirmation.
- Omslag fyldt med Eli og Christian Justesens Bryllup. (Bager).
- Bagermester Axel Justesens 25 Aars Jubilæum.
- Bagermester Justesens begravelse.
- Omslag med Elisabeth og Karl Lundtoftes Sølvbryllup
- Jytte og Karl Lundtoftes Bryllupsdag.
- Hans Ove Lundtoftes Konfirmation.
- Jytte Lundtoftes Konfirmation.
- Ella og Knus Sølvbryllup, Rosted.
- Hyldest til Jubeloldingen, Rostsed.
- Knud Rosteds 25 Aars Jubilæum i D.S.B.
- Holger og Gerdas Konfirmation, Marius Hansens.
- Egils Konfirmation, Marius Hansens.
- Noras Konfirmation, Fru købmand Christiansens søsters datter.
- Murermester Lars Jensens 80-Aars Fødselsdag.
- Købmand Emil Hansens begravelse.
- Kjær Knudsens Sølvbryllup.

Pos. 14) Blandet i Nyborg 1925 - 54. Oplysninger skrevet af Hans Kjellerup.
- Danseskolen.
- "Imens her er lidt ro".
- Ovenpaa Besværlighederne. (Gymna.)
- Dansk Købestævne: Den sidste Hilsen.
- (25års jubilæum) Fodbold-Kritik.
- N.G. & I.F.
- For Damerne.
- Genforeningsfesten, Sønderjylland.
- The Atlantic Daily News.
- Sang for Dansk Arbejde
- For haandværket
- Idræt.
- For Damerne.
- Mellemret.
- Nyborg Borger- og Haandværkerforenings Aftenunder-
holdning.
- Nyborg Idrætsparks Indvielse.
- Brugsanvisning til Anlæg af en Idrætsparks
- Indvielsesfesten
- Fynsker Afdelings Delegeretmøde i Nyborg i Varelotteriet.
- Ved det lokale Svømmestævne.
- Ved det lokale Svømmestævne, Melodi: Ser I, hvem der kommer.
- Archktekt Coldings og Snedkermester V. Andersens 25 Aars Jubilæum.
- En Ostepind til Jubilarerne.
- N.G & I.F.s 40 Aars Jubilæumsfest.
- Til Formanden (arkitekt Colding).
- Vi Haandværkssvende, (foto af Borger- og Håndværker-
foreningen).
- "Læ for Bæltets stride Storme", (foto af Landporten).
- En lille Aftensang, inden vi fortsætter.
- Den "nybagte Balløves Vise!
- Coctail. Ane Marie Kjellerups Afdansningsbal.
- Nyborg Fugleskydningsselskab.
- Nyborg Fugleskydningsselskab.
- Vinterfest i Nyborg Borger- og Haandværkerforening.
- Stille Tanker om Nyborg Borger- og Haandværker- forening.
- Nyborg Fugleskydningsselskab.
- Et Par lukulliske Betragtninger.
- Varelotteriets fynske Afdelings Delegeretmøde.
- Nyborg Postkontors Skovturforening.
- Nyborg Postkontors Skovturforenings Generalforsamling.
- Postvæsenet i For- og Nutid.
- Program for Folkesangstævnet ved Nyborg Slot.
- Nyborg Realskoles Elevforening, "Svigermor kommer".
- Dansk Ungdomssamvirke.
- Aksel Schiøtz Koncert.
- Nyborg Realskoles Elevforening.
- Nyborg Realskoles 100 Aars Jubilæum, "Revy-Cocktail".
- Murermester Makker Kjær Knudsens 50 Aars Fødselsdag. Mel. I en
- Murermester Makker Kjær Knudsens 50 Aars Fødselsdag. Mel. Den
- Skovturforeningens Udflugt til Øxendrup Kro.
- Ved Skovturforeningens udflugt.
- Nyborg borgerlige Understøttelsesforenings 100 Aars Jubilæum.
- Kertemindevisen. Varelotteriet.
- Hos Mor derhjemme.
- Varelotteriets trækningsliste.
- Sangen om Nyborg. Viga Nielsen.
- Sparekassen for Nyborg By og Omegns 100 Aars Jubilæum.
- En paa Kassen.
- Nyborg Fugleskydningsselskab.
- Borgerforeningens bestyrelser.
- Rygtet om Kvinden. (må være fra før 1948, stavemåde)
- Ved Orkesterforeningens 40 års jubilæum, Den danske musiker.
- Ved Orkesterforeningens 40 års jubilæum, For damerne.
- Ode til en banemand, 50 aars jubilæum. (Peter Hansen?)
- Peter bliver "voksen".
- Nyborg Borger- og Håndværkerforening.

Pos.15. Underholdning m.m. i Nyborgs foreninger.
- Nyborg Musikforening's 4'koncert.
- Det blandede Kor's Folkekoncert.
. Velgørenhedskoncerten.
. Arbejdernes Sangkors 30te Folkekoncert.
- Nyborg Korforenings 25 års jubilæumsfest. (2 ekspl.)
- Juletræ, Smede- og Maskinarbejdernes.
- F.D. F., Forældrefest.
- Russisk Aften: "Ivan den Grusomme".
- Farce med San i 2 Akter: " Glade Matroser".
- Borger- og Haandværkerforeningens Efteraarsudstilling.
- Borger- og Haandværkerforeningens Dilettantkomedie.
- Nyborg Realskole. Skolefest: "En frelsende Engel".
- Nyborg Realskole. Skolefest: "Den store Gevinst".
- Nyborg Realskole. Skolefest. "Half and Half".
- Nyborg Realskole. Skolefest: "Arven fra Amerika".
- Nyborg Realskoles Elevforenings: "Fra Kælder til første Sal".
- Nyborg Realskoles Elevforenings: "I sikker Havn".
- Nyborg gymnasiums skolefest: "Melodien, der blev væk".
Periode 1874 - 1962
Arkiv Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top