Gamle Værk Dammen oprenses, 7/8-1977

Nummer B7185
Type Billeder
Beskrivelse Gamle Værk Dammen oprenses, 7/8-1977

Billedet viser oprensningen af Fa-
briksdammen for bundslam.
Bemærkning Gammel Værks Dam er dannet af vandet fra Usserød
Å, der opstemmes og kontrolleres ved to stigborde
ved Den militære Klædefabrik. Det ene stigbord
vest for fabriksbygningerne, det andet inde i den
lave mellembygning.
Oprindelig dannedes Usserød Å ved overløbet fra
Sjølsø. På grund af et stigende behov for
brugsvand, besluttede man at indvinde vand fra
Sælsø gennem Sjælsø Vandværk. Et stigbord blev
etableret til regulering af overløbet til Usserød
Å. Herefter leverer Sjælsø kun vand til Usserød Å,
når tilløbet til søen (fra Drabæk, Ellebæk,
Degnebæk, Kajerød Å og Eskemoserenden m.fl.) er
ekstra stort. Vandet i Usserød Å består derfor af
renset kloakvand fra Bloustrød, som gennem en
ledning gennem Sjælsølund tilføres åen ved
Nebbegårds Allé. Tidligere var kloakvandet i åen
ikke så godt renset. Det indeholdt en del faste
partikler, som bundfældede sig i Stampedammen,
Gammel Værks Dam og Mølledammen sammen med
nedfaldne blade, kviste og grene.
Årstal 1977
Dateringsnote 7/8-1977
Fotograf Pedersen, Helge
Materiale s/h positiv
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv
Top
;