Kundby Teglværk, ca. 1890-1900.

Nummer B5219
Type Billeder
Beskrivelse
Kundby Teglværk, ca. 1890-1900.
Bemærkning Kundby Teglværk eksisterede fra 1870'erne til ca. 1905.
I Jacob Madsens bog om Kundby står flg.:
Bladt de virksomheder, der i nogle år kom til at nyde godt af tørveproduktionen var teglværket.
Niels Frederik opstillede sidst i halvjferdserne et teglværk på sin mark vest for kirken, da her fandtes ler, der egnede sig til fremstilling af røde mursten med tørv som brændselskilde.
Dog var der en del sand i leret, der medførte, at det måtte "slemmes", således at en del af sandet udskilles og leret blev frigjort til æltning og fremstilling af murstenene, der udførtes ved håndstrygning og tørring på pladsen.
Det ligger i sagens natur, at fremstillingen af mursten måtte blive sommerarbejde, og som følge deraf, blev det kun en mindre produktion her blev tale om, men den kom dog til at præge nybygning og ombygning af huse og gårde i de sidste årtier i forrige århundrede i og omkring Kundby.
Den første teglbrænder hed Hans Petersen og efter nogle års forløb, flyttede han til Odsherred og fortsatte her.
Hans afløser blev Hans Hartvig Sørensen, søn af Niels Sørensen, i Kolonihusene. I de sidste år af værkets levetid, var det således H.H.S, der kom til at præge produktionen. Omkring 1905 blev teglværket nedlagt og H.H.S. købte 7 tdr. land af Hans Jensens gård i Torslunde og oprettede her et statshusmandsbrug, der nu ejes af sønnen Peter Sørensen.
Periode 1890 - 1900
Dateringsnote ca. 1890-1900
Fotograf Ukendt
Materiale s/h pos,(brune toner) 22x17
Arkiv Svinninge Lokalhistoriske Arkiv
Top
;