Thorkild Jensen, Aarby Møllegaard, Aarby. Tingbogsudskrift

Nummer A294
Type Arkivalier
Arkivskaber
Thorkild Jensen, Karen DaugaardAarby Møllegaard, Aarby
Beskrivelse Gårdejer
Jens Thorkild Jensen
Aarby Møllegaard, Aarby
Født/stiftet 10 02/04
Bemærkning Jens Thorkild Jensen født 2/4 1910 som søn af Ellen og Niels Jensen.
Viet til Karen Daugård Jensen fra St. Merløse, født 17/5 1914. Aarby Møllegård er forpagtet af Jens Thorkild Jensen, der er født på gården og har overtaget den efter forældrene.
Der blev tilkøbt 11 Tdr.land agerjord og 9 Tdr.land eng i 1929, hvorefter det samlede areal er på 57 tdr.land. Marken er merglet og drænet. En del af marken anvendes til frøavl og sukkerroeavl.
Den nuværende besætning er på 7 belgiske heste, 19 malkekøer, 25 ungkreaturer af Rdm. og endvidere 35 svin. Gården har været fæstegård under Lerchenborg, men har været selveje siden 1870.
Stuehuset har stået siden det b lev opført i 1872, men blev ombygget og moderniseret 1915. Heste- og kostalden såvel som laden er opført i 1922.
Ejendommen er velholdt og godt besat med nutidens maskiner, derunder også malkeanlæg. Jens Th. Jensen har været på Ollerup Højskole i 1930-31 og Høng Landbrugsskole 1931-32. Gården hed før Kløvergård. Jens Larsen, Aarby, kunne ikke lide de begyndte at kalde den Møllegård, for kløver havde da noget med landbrug at gøre udtalte han ved en glædeskomsammen kort efter befrielsen i 1945. Beboelsen oppe ved møllen lige vest for gården, blev en tid brugt til bolig for deres fodermester. Efter en dramatisk brand på gården i 1922 blev de nye bygninger lagt øst for stuehuset, de gamle brændte længer lå vest for stuehuset
Periode 1761 - 1938
Dateringsnote 1761-1938
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Årby Sogn (1000-2050)
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A294,1 1938- - TINGBOGSUDSKRIFT
Top
;