Elever i Lunderød Skole ca. 1930. Flere opl.: se bag på reg. blad.

Top
;